Béremelés az utolsó pillanatban

69

A 2016-os esztendő során a Cioloş-kormány ténykedésének homlokterébe került ilyen-olyan bérkiigazítás, illetve béremelés a közszférai szektor egyes szegmenseiben. Több ilyen célzatú sürgősségi kormányrendeletet is elfogadtak, majd azokat utólag módosították és kiegészítették. Ugyanakkor amolyan záróakkordként született meg ama 2016/99-es sürgősségi kormányrendelet, amely a közalapokból fizetett személyzet bérezésével kapcsolatos egyes intézkedésekre, valamint egyes határidők elnapolására, illetve egyes fiskális költségvetési intézkedésekre vonatkozott.

A fentebb említett sürgősségi kormányrendeletnek az idei közszférai bérezéssel kapcsolatosan is voltak bizonyos előírásai, s azt már az időközben színre lépett parlament „szentesítette” a június 27-én megjelent 2017/152-es törvénnyel. Azt talán mondanunk sem kell, hogy ez a törvény is tartalmazott módosító és kiegészítő jellegű előírásokat, ugyanakkor egyes közszférai személyzeti kategóriák esetében július hónappal kezdődően 30%-os béremelést is elrendelt. Azt megelőzően, pontosabban januárban megjelent a 2017/2-es sürgősségi kormányrendelet, amely értelmében egyes művészeti intézmények adott személyzeti kategóriáinak a bruttó alapbéreit emelték meg februártól 30%-kal. Ezt a kormányrendeletet módosításokkal a 2017/137-es törvénnyel „szentesítették” a honatyák. Nem sok időnek kellett eltelnie, s megjelent egy újabb sürgősségi kormányrendelet, nevezetesen augusztus 30-án a 2017/62-es, amely értelmében úgymond kibővítették a 2017/152-es törvény egyik szakaszának a hatósugarát, aminek nyomán a börtönrendszer különleges jogállású köztisztviselőinek besorolási bruttó bére október 1-jétől 10%-kal megemelkedett.
Aki azt hinné, hogy felsoroltuk az idén megjelent közszférai bérezéssel kapcsolatos minden egyes törvényt vagy sürgősségi kormányrendeletet, az téved, ugyanis csak tallóztunk azok garmadából, arról nem is beszélve, hogy időközben megjelent és részlegesen hatályba is lépett a „törvények törvénye”, a közszférai bérezésre vonatkozó 2017/153-as kerettörvény.

Decemberre is jutott egy
Aki azt hinné, hogy most az év vége előtt egy-két nappal lezártnak tekintendő az idei közszférai bérezés több mint bonyolult és igen nehezen áttekinthető tárgyköre, az is téved, mert a Hivatalos Közlöny tegnapi számában megjelent egy törvény, amelynek parlamenti vitájáról és elfogadásáról eddig nem is hallottunk. A 2017/274-es törvényről van szó, amely révén a parlament jóváhagyta a már említett 2017/62-es sürgősségi kormányrendeletet. Igen ám, de ennek a törvénynek a szövegébe beépült még négy olyan szakasz is, amelyeknek tulajdonképpen semmi közük a szóban forgó sürgősségi kormányrendelethez. De igen a közszférai bérezéshez, olyan értelemben, hogy egyes intézmények egyes személyzeti kategóriája esetében újabb béremeléseket rendelt el. Méghozzá e hónaptól, azaz 2017 decemberétől kezdődően. Így decembertől kezdődően 30%-kal emelkedik azon személyzet besorolási bruttó alapbérének kvantuma, akik a Romániai Tudósok Akadémiája (AOSR), az egyetemi sportklubok, a Román Kulturális Intézet (ICR), a vallásügyi államtitkárság keretében tevékenykednek. Hasonlóképpen a megyei vagy a helyi tanácsoknak alárendelt művészeti közintézmények azon személyzete esetében is, amely nem részesült az ugyancsak már említett 2017/2-es sürgősségi kormányrendelet által előírt béremelésben.
15%-os béremelésben részesülnek ugyancsak december hónaptól a munkaügyi minisztérium saját apparátusának, valamint a minisztérium alárendeltségébe tartozó intézményeknek a személyzete, beleértve a dekoncentrált szolgálatok személyzetét is. Ilyenképpen a nyugdíjpénztárak személyzetének a besorolási bruttó bére is megemelkedett, azoké, akik az elmúlt hetek során országszerte tiltakozó akciókat szerveztek.
A számvevőszék keretében foglalkoztatott vezetői és végrehajtói tisztségeket betöltő köztisztviselőknek, illetve vezető és végrehajtó tisztségeket betöltő közalkalmazottaknak a bérei is megemelkednek, pontosabban azokat a parlament hasonló beosztású alkalmazottainak bérszintjére kell emelni. (Ez az intézkedés nem érinti a számvevőszék szakszemélyzetét.) Továbbá: a most megjelent törvény hatályba lépésének időpontjától kezdődően 35%-kal emelkedik meg azon személyzet besorolási bruttó bérének a kvantuma, amely a régiófejlesztési, közigaz­gatási és európai alapokért felelős minisztérium keretében a Helyi Fejlesztési Országos Programra (PNDL) kiutalt pénzalapok programálásával, koor­di­nálásával és a felhasználás mo­ni­to­rizálásával foglalkozik.
Lévén, hogy az esetek túlnyomó többségében a decemberi bérszintek megemeléséről van szó, a mai nap folyamán akad „szorgoskodni” való azon központi és helyi hatóságok, illetve közintézmények háza táján, amelyek érintettek az utolsó pillanatban elrendelt béremelésben.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.