Benci bácsi

94

Tanárok tanára, nevelők nevelője, fiatalság mintaképe most lenne 110 éves. Opra Benedek, a csíkszeredai Segítő Mária Fiúgimnázium francia nyelv és irodalom szakos tanára. Nagy szeretetnek és tiszteletnek örvendett a városban nemcsak a diákság, de tanártársai előtt is. 1948-ban, a tanügyi reform után jómagam Brassóba mentem továbbtanulni, és elcsodálkoztam, amikor Ő jött be első órán, merthogy Ő lett az osztályfőnökünk. Ott már magyar irodalmat tanított. Azt hiszem, nagyon szerette a gyermekeket, diákjait, hisz látszott az arcán az elkeseredés, ha némelyikükkel nem tudott zöldágra vergődni. Akkortájt, bármilyen hihetetlen, meg is sapkázták a rossz diákot, és soha senki nem haragudott, még otthon sem merték megmondani.
1956-ban koholt vádak alapján több tanártársával együtt letartóztatták, elrettentő példát statuálva a többinek (így jár, aki magyarkodik?!). Megjárta a kommunista börtönöket, meg a Duna-csatornát. Hat év után szabadult, és amikor Csíkszeredában leszállt a vonatról, egy volt tanítványától azt kérdezte, hogy vajon van-e hová hazamenjen? Persze, hogy várta Irénke néni, akiről 6 évig semmit nem tudhatott. Itthon a szakmájától azonnal eltiltotta a szekuritáté, így Geréb igazgató azonnal felvette tisztviselőnek az IMTF-hez. Rettegett szegény, hogy ő biztosan nem lesz jó tisztviselő, pedig feladatait mindig példásan, kifogástalanul látta el, amíg nyugdíjba vonult. Miután ilyen jó kollégák lettünk Benci bácsival, egy alkalommal elfuvaroztam szülőfalujába, Szárazpatakra. Útközben végig mesélt (egy szót sem a börtönévei­ről). Ez a kiruccanás örök élmény marad számomra.
1978-ban 71 éves korába hagyott itt bennünket, felesége, Irénke néni csak 22 év múlva. Amíg élt, mindig úgy tett, mintha mindannyian az övéi lennénk. Utódaik nincsenek, sírjukat a régi temetőben a még élő volt tanítványai gondozzuk. A brassóiak pár éve kopjafát is állítottak emlékére a sír mellé. Nevét a szárazpataki iskola viseli.
Szeretve tisztelt, drága jó Benci bácsi emlékét örökre megőrizzük. A viszontlátásra!

Kopacz Zoltán, Csíkszereda

[box type=”shadow” ]Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes hoz­zá­járulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, esetenként rövidítve jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények nem feltétlenül azonosak a szerkesztőségével.[/box]

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.