Az ütemtervnek megfelelően bezárják a taplocai szeméttelepet

110

Eltávolították a hulladékot a taplocai szeméttelep egyik részéről, és elkezdték a végleges lerakó aljzatának előkészítését. A kivitelező, amely hat Hargita megyei nem EU-konform lerakó bezárására és ökologizálására kötött szerződést – párhuzamosan dolgozik a borszéki és a gyergyószentmiklósi hulladéklerakóknál is.

Nagyüzem a taplocai szeméttelepen. Környezetbaráttá teszik
Nagyüzem a taplocai szeméttelepen. Környezetbaráttá teszik

Háromszéki Eszter
haromszeki.eszter@hargitanepe.ro
A taplocai szeméttelep 2012. július 16-i bezárását követően az Eco Csík Kft. a brassói és cekendi hulla­dék­lerakókba szállítja a megyeközpont és a könyék szemetét mindaddig, amíg a Har­gita Megye Integrált Hulladék­gazdálkodási Rendszere elnevezésű projekt ke­retében meg nem épül a gyer­gyó­remetei EU-konform végleges hul­ladéklerakó cella. Ugyan­ezen projekt keretében zárják be véglegesen és ökologizálják a taplocai szemétgödröt.
A közbeszerzési eljárást követően Hargita Megye Tanácsa a Secvision Business Solution Kft., a Hidroconstrucţia Rt. és az Engineering 2B Kft. alkotta társulással kötött szerződést a csíkszeredai, a gyergyószentmiklósi, a székelykeresztúri, a maroshévízi, a balánbányai és a borszéki nem EU-konform lerakók bezárására összesen több mint 21 millió lej értékben a tavaly októberben.
A kivitelező cégtársulás, amely a tavaly többek között öt hasonló Fehér megyei hulladéklerakó bezárását is vállalta, körülbelül egy hónapja kezdte el a tényleges munkát Csíkszeredában – tudtuk meg a munkapont vezetőjétől, Radu Dumitrescutól. Először mentesítették az 5-ös drénmezőt a hulladéktól, jelenleg a végleges lerakó aljzatának előkészítésén dolgoznak, majd amikor agyaggal és más speciális szigetelőanyagok-
kal megfelelően előkészítik a terepet, valamennyi szemetet tömörítik, a gödörbe helyezik, leszigetelik, majd két méter földdel befedik és gyepesítik. Radu Dumitrescu elmondta, a munkálatok első szakaszában két kotrógéppel, egy buldózerrel, négy dömperrel, egy tömörítőgéppel dolgoznak, a későbbiekben még kiegészítik az eszközállományt. Eddig semmilyen problémájuk nem volt a kivitelezés során, és remélik, hogy az időjárás is kedvez majd a munkálatoknak, így biztosan be tudják fejezni az október 31-i határidőig – mondta a munkapont vezetője.
A csíkszeredai munkálatokkal párhuzamosan a kivitelező Borszéken elkezdte az összetolt hulladék leszigetelését, Gyer­gyó­szentmiklóson a hulladék összegyűjtésén és összerakásán dolgoznak.
Időközben befejeződtek a gyer­gyóremetei hulladéklerakó építésének földmunkái, bekerítették a munkapont területét, és építik az adminisztratív épületeket, a műhelyeket és a garázsokat, valamint a belső utakat – tájékoztatott Zólya László projektmenedzser. Hozzátette, hamarosan hozzálátnak a végleges hulladéklerakó cella aljzatának szigeteléséhez. A projektmenedzser megjegyezte, a 153D jelzésű megyei út modernizálásának késése időkrízist okozhat a munkálat kivitelezésében.
A nagy megyei hulladéklerakó mellett létesítendő válogató- és komposztálóállomás esetében az építkezési engedély kiadására várnak – tudtuk meg Zólya Lászlótól. Kifejtette, az építő ebben az esetben is készen áll a munkálatok kezdésére, leadta a műszaki terveket, és reményeik szerint a műszaki-gazdasági bizottság napokon belül jóváhagyja azt.
A projekt nyolc önkéntes szelektív hulladékudvar építését is tartalmazza. Ezek közül Szé­kely­keresztúron és Gyergyó­szent­mik­lóson ezek az udvarok nagyjából 50 százalékban már elkészültek, a maroshévízi udvar építését jelenleg készíti elő a kivitelező – sorolta az eddigi megvalósításokat. Azonban Szentegyházán gond van a teljes terület felszabadításával – jegyezte meg Zólya László. A csíkszeredai és a korondi átrakóállomások építése még nem kezdődött el.

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.