Az IT-ágazat lehet az egyik járható út

157

Lévén, hogy ötvenszázalékos tá­mogatásra lehet pályázni inkubátorházak létrehozására, Csík­sze­re­da Polgármesteri Hivatala és Hargita Megye Tanácsa elhatározta, hogy közösen pályáznak egy csíkszeredai vállalkozói inkubációs központ létrehozására.

A hajdani Vigadó Csíkszeredában. Új rendeltetést nyerhet Fotó: László F. Csaba

Tegnap a csíkszeredai városházán, egy nappal korábban a megyeházán ültek egy asztalhoz Csíkszereda polgármesteri hivatalának és Hargita Megye Tanácsának vezetői, hogy megvizsgálják a közös pályázás lehetőségeit egy vállalkozói inkubátor létrehozása érdekében. Erre a célra a városháza a Petőfi Sándor és Kő­rösi Csoma Sándor utcák kereszteződésében elhelyezkedő volt Vigadó épületét ajánlotta fel és az ingatlan 2012-ben elkészített engedélyeztetési iratcsomóját (DALI) átadta a megyei tanácsnak.
A felek közt létrejött megállapodás szerint a megyei tanács erre alapozva kiírja a közbeszerzési eljárást az új iratcsomó elkészítésére, és ugyancsak a megyei tanács munkatársai készítik el a pályázatot.
A pályázáshoz szükséges ötvenszázaléknyi önrész egyenlő arányban oszlik a két önkormányzat között, akárcsak a működési költségek. A pályázat feltételeit szem előtt tartva a csíkszeredai létesítményt ágazati inkubátorházként kell létrehozni, a kiírás értelmében ugyanis az ide beköltöző vállalkozások profilja hasonló kell legyen. Turizmus, textil- és bőripar, fa- és bútoripar, kreatív ipar, autó- és alkatrészipar, informatikai és kommunikációs technológiák, egészségügy, energia- és környezetmenedzsment, biogazdálkodás és biotechnológiák vagy kutatás és fejlesztés szakterületen dolgozó vállalkozásoknak kell helyet adjon a majdani intézmény. Az inkubált vállalkozások száma pedig legkevesebb 16 kell legyen.
Hargita Megye Tanácsa illetékes munkatársai, valamint Csík­szereda önkormányzatánál dolgozó kollégáik, a Csíki Vállalkozók Egyesülete, a csíkszeredai The House Coworking irodaház képviselői és a Sapientia Erdélyi Magyar Tu­dományegyetem csíkszeredai karának képviselői egyet­értettek abban, hogy az egyik járható út az IT-ágazat lenne.
Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere szerint ezzel a projekttel kettős célt valósítanak meg, egyrészt megújul a patinás épület, másrészt a fiatalokat szolgáló funkciót kap a hajdani közösségi ingatlan a város központjában.
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke korábban kijelentette, hogy bármennyi in­kubátorház jöjjön létre a me­gyé­ben, azok mind a fejlődést szol­gálják, és ezeket a létesítményeket egységesen kell kezelni a gaz­daságfejlesztés érdekében. A tervek szerint ugyanis a jelenlegi székelyud­var­he­lyi inkubátorházhoz hasonló, ágazati intézményt hoznának létre nemcsak Csíkszeredá­ban, hanem Szé­kely­ke­resztúron, Gyer­gyó­szent­mik­ló­son és egy másodikat Szé­kely­ud­var­he­lyen. Ezekről folyamatosan egyeztetnek. A megyeelnök ugyanakkor jó iránynak tartja az IT-szakágat, ez által a jelenleg Ko­lozs­váron dolgozó fiatalok itthon is jó körülmények között dolgozhatnak.
A pályázati kiírás feltételként szabja meg azt is, hogy az inkubátorház működtetője két év tapasztalattal kell rendelkezzen. Jelen esetben vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a már létező Harghita Business Center fejlesztési társulásba Hargita Megye Tanácsa, Szé­kelyudvarhely Polgár­mesteri Hivatala és Oroszhegy község mellé társuljon Csíkszereda, Gyer­gyó­szent­mik­lós és Szé­kely­ke­resz­túr önkormányzata is.

HN-információ

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.