Augusztus végéig láttamoztathatók az életjáradék-könyvecskék

Kétszáz életjáradékra jogosult Hargita megyei gazdát vár az APIA

Már csupán három hétig, azaz e hónap végéig fogadja a mezőgazdasági életjáradék-könyvecskéik láttamozására érkező idős gazdákat vagy hozzátartozóikat a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség. A könyvecskék láttamozása a 2018-as esztendőre járó, de idén kifizetendő támogatás fő feltétele.

Kétszáz életjáradékra jogosult Hargita megyei gazdát vár az APIA

Augusztus végéig láttamoztathatják a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség megyei központjaiban életjáradék-könyvecskéiket a mezőgazdasági területeik eladása vagy bérbeadása nyomán életjáradékra jogosult gazdák. A 2018-as esztendőre járó, idén folyósítandó juttatásra az életjáradék-programban részt vett, de időközben elhalálozott személyek hozzátartozói is jogosultak: ez esetben az életjáradék-könyvecskéhez a halotti bizonyítvány eredeti és fénymásolt változatát, a személyigazolvány másolatát, továbbá a hagyatékozást, örökösödést tanúsító közjegyzői dokumentumot is csatolni kell. A mezőgazdasági életjáradékra jogosult Hargita megyei gazdákat a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) csíkszeredai, Haladás utcai székhelyén fogadják: a támogatási jogosultság igazolása személyesen, illetve közjegyzői felhatalmazás felmutatásával is lehetséges. A láttamozáshoz a személyi igazolványra, az életjáradék-könyvecskére, valamint az érvényben lévő bérleti szerződés felmutatására van szükség – minden esetben eredeti formában. A mezőgazdasági életjáradékra Hargita megyéből közel kétszáz idős gazda jogosult. Az évente fizetett életjáradék nagyságát a bérbe adott területek után hektáronként 50 euróban, míg az eladott földterületek után hektáronként 100 euróban állapítják meg.

Domján Levente