2021, január 18, hétfő.

Átadták az Orbán Balázs-díjakat

Hargita megyéből Lányi Szabolcs kutató, egyetemi oktató, Kovászna megyéből a LAM Alapítvány, míg Maros megyéből Pál atya, Bakó Béla OFM kapta a 2015-ös Székelyföldi Orbán Balázs-díjat. A három székelyföldi megyei önkormányzat által odaítélt elismerést pénteken, Csíkszeredában adták át.

Előtérben a díjazottak. Oktatási, egyházi, társadalom-integrációi és vidékfejlesztési tevékenységekért járt idén az elismerés
Előtérben a díjazottak. Oktatási, egyházi, társadalom-integrációi és vidékfejlesztési tevékenységekért járt idén az elismerés

Péntek este, a VI. Székelyföld Napok egyik záróeseményeként, a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban tartott ünnepségen idén is átadták a Székelyföldi Orbán Balázs-díjakat. A Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa közös, 2011-ben létrehozott díját azok a személyek vehetik át, akik sokat tesznek a közös székelyföldi ügyekért, valamint elévülhetetlen érdemeket szereztek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, a térség sajátos hagyományaira alapozott modernizációjában. A díjat idén Hargita megyéből Lányi Szabolcs professzor, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai oktatási helyszínének első vezetője, Kovászna megyéből a LAM Alapítvány, Maros megyéből pedig Bakó Béla OFM, Pál atya vehette át.

Kutatás, oktatás, egyetemirányítás
Lányi Szabolcsról Miklóssy Ildikó, a Sapientia – EMTE adjunktusa laudációjában így fogalmazott: „…a székelyföldi bio­mérnöki oktatás és biotechnológiai tárgyú kutatások megtelepítése szervesen összefonódik Lányi Szabolcs nevével. A professzor úrnak nagy szerepe van a székelyföldi egyetemi központ megteremtésében, ami rengeteg fáradságot, erőfeszítést követelt. A Sapientia megalapításában való hangsúlyos részvételével hozzájárult térségünk oktatási hálózatának megerősödéséhez. Dr. Lányi Szabolcsot széles körű tudományos és az érdekvédelem területén elért megvalósításai, nem utolsósorban pedig a székelyföldi tudományos és közösségszervező, valamint fejlesztési tevékenysége Orbán Balázs munkásságához hasonlóan úttörővé tették a tudomány és a székelyföldi felsőoktatás területén, az idei díj átadása pedig méltán hangsúlyozza példaértékű fejlesztési munkásságát” – fogalmazott Miklóssy.
– Azért gyűltünk össze, hogy többek között egy iskolaalapítót díjazzunk – mondta a Hargita megyei díjazott bejelentésekor Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. – Egy olyan pedagógust, tudóst, aki hátrahagyva a bukaresti egyetemi karriert, akadémiai közeget, fővárosi pezsgést Csíkszeredába jött, mert úgy érezte, itt van dolga. Tizenöt évvel ezelőtt azzal a meggyőződéssel érkezett, hogy szükség van a Székelyföld szívében, Csíkszeredában is egy felsőoktatási intézményre, amely – Orbán Balázs idézett szavaival élve – bár számra nézve kevesen vagyunk, de értelmiségben s ebből eredő szellemi erőben gyarapodjunk. A Hargita megyei elöljáró kijelentette: Lányi Szabolcs tetteivel pozitív választ fogalmazott meg a világról, az emberi méltóságról és a közös jövőnkről szóló társadalmi vitában, megvalósításai a fejlődést, általa pedig a szegénység felszámolását, az egyén és a közösség gyarapodását szolgálják.

LAM Alapítvány: tovább gyűrűző fejlesztés
Az illyefalvi székhelyű LAM – azaz Landwirtschaft, Agricultu­ra, Mezőgazdaság – Alapítvány munkásságát laudációjában B. Kovács András újságíró foglalta össze, a díjat pedig Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke adta át. Elhangzott: a LAM az ezredfordulón olyan gazdasági és társadalomfejlesztési mozgalmat indított útjára, amely előbb szűkebb, majd egyre táguló körökben gyűrűzött tovább. Az ezredvégi újrakezdés rendjén, a második székelyföldi polgárosodás kovászaként alaposan kivette részét a vidékfejlesztésből, s mára Kolozsvárig terjedő hálózattal segít az övezeti felzárkóztatásban. A megyei önkormányzat elnöke beszédében elmondta, a LAM olyan szerteágazó munkát folytat, amely azokat az embereket segíti, akik itthon akarnak otthont alapítani. Akik tenni akarnak, akiknek céljaik vannak, akiknek van elképzelésük a saját és a közösség jövőjéről – fogalmazott.
– A LAM feladatot vitt véghez, és nem munkát végzett. A munka az egyén kenyerét jelenti; a feladat egy egész közösségért megvalósított, megvalósítandó cél. Ma talán úgy beszélünk a LAM-ról, mint egy elvégzett feladat hőséről – jelentette ki a Ko­vász­na megyei elnök.

Pál atya: fiataloknak adta át az értékesség tudatát
„Pál atya családi gyökerekből is merített szociális érzékenysége és tevékenysége a Székelyföld nehéz helyzetbe kerülő társadalmi rétegeit, csoportjait segíti folyamatosan a méltó emberi élethez. A társadalmi integráció részeként felvállalt börtönpasztoráció és cigánypasztoráció mellett az általa megálmodott, működtetett Szent Erzsébet Társulat keretében a családi biztonságot nélkülöző, magára hagyott, árva és félárva gyerekeknek nyújt lehetőséget annak a szeretetnek a megtapasztalására, amely a felnövekvő gyerekeknek, fiataloknak megadhatja saját értékességük tudatát” – írta Pál atyáról laudációjában Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója. A Maros megyei önkormányzat nevében a díjat Szabó Árpád alelnök adta át. Szabó szerint a Székelyföld Napok elérte célját, hisz az egész régiót és a mai közigazgatási határokat átszelve alkalmat ad arra, hogy különböző régiók tagjai megismerjék egymást, hagyományaikat és munkásságukat, felismerve, hogy összetartozunk.

HN-információ

Kapcsolódó cikkek:

14,316RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb