Állam által támogatott megtakarítás

Junior Centenar program

49

A fiatal generációk jólétének a majdani megteremtéséhez kívánnak hozzájárulni azzal az egyik intézkedéssel, amelyet a kormány múlt heti ülésén fogadtak el – nyomatékolta Viorica Dăncilă kormányfő. Az a bizonyos elfogadott intézkedés ama 2018/104-es sürgősségi kormányrendeletbe testesül meg, amely a Hivatalos Közlöny december 4-i számában jelent meg, s amely „gROwth – Junior Centenar egyéni megtakarítási folyószámla” elnevezésű kormányprogram gyakorlatba ültetésére vonatkozik.

A kormányzati szándék, amely egyébként kifejezésre jut a sürgősségi kormányrendelet előírásaiban, olyan pénzügyi támogatás biztosítása, amely minden romániai gyermek számára elérhető lesz oly módon, hogy amikor azok betöltik a 18 éves életkort, rendelkezésükre álljon bizonyos pénzösszeg, amely révén fedezhetik a szakmai képzés, valamint másabb szükségletek költségeit. Ez a majdani pénzösszeg állami támogatással áll majd össze, de ugyanakkor a program úgy van elképzelve, hogy ösztönözze a szülőket is a gyermekek nevére megnyitott megtakarítási folyószámlák „feltöltésére”.
A Junior Centenar egyéni megtakarítási folyószámla címzetese olyan gyermek lehet, amelyik eleget tesz a következő feltételeknek: román állampolgársággal rendelkezik és nem töltötte be a 18. életévet. A Junior Centenar folyószámlát az állami kincstár egységeinél nyitják meg a gyermek nevére, anélkül, hogy ez irányú kérést kellene benyújtania a szülők valamelyikének vagy esetleg a gyermek törvényes képviselőjének, illetve annak felhatalmazottjának. Azon személyek (gyermekek), akik eleget tesznek a két feltételnek, egyetlen Junior Centenar folyószámlára jogosultak. Nos, arra a folyószámlára bármikor pénzösszeget helyezhet el a címzetes törvényes képviselője vagy bármely más személy. Ugyanakkor azonban a szóban forgó folyószámlán lévő összegek nem képezhetik tranzakció tárgyát, azok nem ruházhatóak át és azok révén nem képezhető garancia.

A jövő esztendőtől esedékes
A sürgősségi kormányrendelet ugyan már keddtől hatályos, de annak szövegéből az olvasható ki, hogy az állam által folyósítandó pénzügyi támogatás csak 2019-től válik esedékessé, s ugyanakkor bizonyos eljárások szabályozása végett még szükséges lesz egy közös miniszteri rendeletre is, amelyet január 3-ig kell meghozniuk az érintett szaktárcáknak.
Mi is fog történni 2019-ben? A sürgősségi kormányrendelet értelmében minden gyermek folyószámlájára az állam 600 lej értékű állami hozzájárulást fog letenni, már amennyiben a szülők vagy a törvényes képviselők legalább 1200 lejt helyeznek el azon a folyószámlán. Ez meg fog ismétlődni minden évben, addig, ameddig az adott gyermek betölti a 18. életévét, természetesen azzal a feltétellel, hogy évente arra a folyószámlára rá kell kerüljön előzetesen a szülők vagy a törvényes képviselők által átutalandó legalább 1200 lejes összeg. Amennyiben a naptári év végén az esztendő során letétbe helyezett, illetve átutalt pénzösszeg kevesebb mint 1200 lej, akkor annak címzettje (azaz a gyermek) nem részesül az állam által biztosítandó „prémiumban”. Ettől függetlenül azonban a folyószámlai egyenlegre rá kell számítani a kormányrendeletben előírt évi 3%-os betéti kamatot.
Továbbá: a szóban forgó folyószámlára a szülők vagy más személyek által letett összegek nem haladhatják meg a 100 ezer eurós értékhatárt (természetesen lejben kifejezve). Hangsúlyozandó, hogy a folyószámla címzetese az állami prémiumban csak az 1200 lejes minimális összegre vonatkozóan jogosult. (Magyarán: ha azon a folyószámlán az év végi egyenleg értéke például 10 ezer lej, az „állami hozzájárulás” ugyancsak 600 lej marad.) Jó tudni azt is, hogy a kamat jelentette jövedelem, valamint az állam által a folyószámlára átutalt „prémium” nem képez megadózandó jövedelmet, azaz adómentes.
A sürgősségi kormányrendelet részletes előírásokat tartalmaz a különleges esetekre vonatkozóan is, például arra vonatkozóan, hogy mikor is lehet esetleg a 18. életév betöltése előtt felvenni pénzt a Junior Centenar egyéni megtakarítási folyószámláról, vagy mi történik akkor, amikor a folyószámla címzetesét örökbe adják, illetve örökbe fogadják. Amint már arra utaltunk, az egyéni megtakarítási folyószámlán felgyülemlett pénzösszeg „lehívására” csak a 18. életév betöltésekor kerülhet sor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy azt a folyószámlát fel is kell számolni, ám a 18. életév betöltését követően automatikusan megszűnik az állami „prémium” átutalása.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.