Adókivetés, visszakozás…

Megkésett jogszabályok

386

Már az elmúlt esztendő vége felé sejteni lehetett, hogy az adózási rendszerbe alaposan belegázoló jogszabály-módosítások, mindenekelőtt a 2017/79-es sürgősségi kormányrendelet, már-már kezelhetetlen zűrzavart fog kiváltani.

Vizsgáztatáskor nem szükségeltetik a bekamerázás…

Ebben az összefüggésben elsősorban a 600-as űrlapra kell utalnunk, amelynek kitöltése az érintett adófizetők túlnyomó többsége számára valóságos „keresztrejtvényt” jelentett, s erre rádöbbent a kormányzat is. Következésképpen azt kivezették a március 23-án megjelent 2018/18-as sürgősségi kormányrendelettel, illetve helyettesítették az ANAF elnökének a 2018/886-os ama rendeletével, amely április 3-án vált hatályossá, s amely értelmében bevezették a 212-es űrlapot. Ez utóbbi is tiszavirág életűnek bizonyult, mert időközben megjelent a 2018/25-ös sürgősségi kormányrendelet, majd a május 11-én 2018/1150-es ANAF-rendelet, amely értelmében a szóban forgó nyilatkozatról lekerült a 212-es jelzőszám. Az előzetesen érvénybe lépett, de utólag hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján azonban az érintett adófizetők időközben benyújtották az ilyen vagy olyan jelzőszámmal ellátott adóbevallást. Tehát a zűrzavar érdemben nemigen szűnt meg. Bizonyos értelemben csak ezentúl lehet beszélni a dolgok végérvényesnek tűnő rendezéséről: a Hivatalos Közlöny augusztus 10-i számában jelent meg az ANAF elnökének ama 2018/1869-es rendelete, amely révén jóváhagyta a magánszemélyek jövedelmei éves adójának a hivatalból történő megállapítására vonatkozó eljárást. Ezt az eljárást a 2016-os és 2017-es esztendőben realizált jövedelmek hivatalból történő megadózása esetén kell alkalmazni. Augusztus 21-én jelent meg a már említett 2018/25-ös sürgősségi kormányrendelethez úgymond kapcsolódó másik rendelet, a 2018/1855-ös. Ezzel a rendelettel jóváhagyta a 2018-as évre előzetesen befizetendő megadózási rendeletek megsemmisítési eljárását. (Erre azért volt szükség, mert előfordulhatnak olyan esetek a jogszabályozás menet közbeni módosítása okán, amelyek indokolttá teszik a szóban forgó eljárást.) Roppant fura mindkét rendelet esetében, hogy azok megszületésükhöz képest igen későn jelentek meg. (Például a 2018/1885-öst még július 26-án ellátta kézjegyével az ANAF elnöke.)

„Megfigyelés” nélkül…
Kirukkolt egy visszakozással a szállításügyi miniszter is: a Hivatalos Közlöny augusztus 24-i számában megjelent 2018/1273-as rendeletével hatályon kívül helyezte az utólag módosított és kiegészített 2013/733-as rendeletnek ama előírását, miszerint azon gépjárműveket, amelyeket igénybe vesznek, a sofőrvizsga során be kell kamerázni és rendelkezniük kell GPS-szel. Ugyanakkor a minimális átmenési arányszám teljesítésére és az éves engedélyezési feltételek megtartására vonatkozó 20-as szakasz előírásai 2018. szeptember 1-jétől válnak hatályossá. (Ez a határidő eddig 2017. szeptember 1. volt.) A 2013/733-as rendelet 10-es szakaszának előírásai viszont 2019. szeptember 1-jétől válnak hatályossá. (Ez a határidő pillanatnyilag 2018. szeptember 1.) Összegezve, a most megjelent 2018/1273-as rendelet újólag módosítja a több mint öt évvel ezelőtt megjelent 2013/733-as rendeletet, méghozzá kedvező értelemben a sofőriskolák számára, ugyanakkor a bekamerázás „kivezetésével” messzemenően érvényesülhet a személyiségi jogok védelme.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.