A Református Kollégium küldetése és felelőssége

108

Jóllehet a Református Kollégiumban az ifjak a nevelő-oktató munka kapcsán minden olyan képzésben, hasznos ismeretek elsajátításában részesülnek, amelyeket más középiskolák is nyújtanak, amelybe a színvonalas szaktárgyi képzés, a javak és értékek megbecsülése, a társadalmi életre való felkészülés, a nemzetben való gondolkodás, a sokoldalú ember kiművelése természetesen beletartozik, mégis az iskola egyházi jellege olyan többlettel képes az itt tanulót megajándékozni, amely végső soron az élet istentiszteletére neveli őt. A különbség más iskolákkal szemben nem pusztán abban van – ahogy sokan ezt felületesen gondolják –, hogy van rendszeres vallásoktatás és istentiszteleti élet. Kétségtelen, hogy a vallásoktatásnak mint a hitbeli ismeretszerzésnek és az istentiszteletnek mint Isten igéjének eligazító és megtartó üzenetére való figyelésnek központi és alapvető jelentősége van az iskolai élet minden vonatkozásában. Azonban a Református Kollégium tevékenységében ez nem két egymástól különálló, vagy egymásmellettiségben létező dologról szól, tehát nem a profánnak és a szentnek az elkülönítéséről, hanem az egész életre érvényes egymást átható tényezőknek az együttlétéről. Az élet istentiszteletére nevelni ugyanis azt a merész és szép vállalkozást jelenti, hogy a keresztyén ember legyen a legjobb, leghasznosabb és legbecsületesebb egyéne egyházának, társadalmának, nemzetének. Ebben a kettősen egybeváló munkában fogalmazható meg a Református Kollégium küldetése.
Az egyházi iskola életét a küldetése teljesítése mellett a felelősségének a súlya is meghatározza. Felelőssége a Jézus Krisztusra néző hitbeli bizonyosság megélése és megvallása. Az iskolának, mint a bibliai értékek hordozójának és az Isten szeretetéről szóló bizonyságtétel letéteményesének felelőssége abban van, hogy a diák Krisztus tanítványává nevelkedjék, aki életének minden helyzetében úgy tud és akar számot adni, ahogyan Keresztelő János Jézus Krisztusra mutatva tette: „néki növekednie kell, nékem pedig kisebb lennem”. (János 3,30.) A Református Kollégium felelőssége tehát abban van, hogy hitvallásos lelkülettel vállalja és tanítja olyan mennyei értékek hordozását, amelyeket más nem nyújthat a világnak.
Juhász Zoltán hodgyai lelkipásztor (a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium iskolalelkésze)

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.