2021, január 19, kedd.
custom_html_banner1

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVE – 2020 Ki Mit Tud?

A nemzeti összetartozás jegyében kapcsolódtunk a Charta XXI megbékélési mozgalom kezdeményezéséhez: az „önismereti/önbecsülési vetélkedő” keretében bemutatunk egy vagy két Magyarország határain túli települést, továbbá fotót közlünk újabb és újabb településekről, arra biztatva olvasóinkat, hogy olvasmányaik vagy a világháló segítségével ismertessék röviden ezeket. A megszerzett tudás örömén túl a legjobb hozzászólókat a sorozat végén jutalmazzák: a verseny százezer forint összdíjazású lesz. Ez a Charta XXI alapötlete, ehhez a Hargita Népe külön könyvjutalmakkal járul hozzá. A versenybe bármikor be lehet kapcsolódni Facebook-tagoknak, csak vissza kell lapozni a hírfolyamban a https://www.facebook.com/ChartaXXI oldalon. (Simó Márton)

Jablonka, Lengyelország                                                                                                                      Fotó: ohegy.hu

Újbéla, Lengyelország                                                                                                                          Fotó: Wikipédia

Mai településismertetőnk
ÚJBÉLA
Falu Lengyelországban, az egykori Nowy Sącz, a mai Kis-lengyelországi vajdaságban. Neve lengyelül: Nowa Biała, szlovákul: Nová Belá németül: Neubela. Nowy Targtól 10 km-re keletre és Krakkótól 70 km-re délre található. Az egyetlen falu, amely a Bialka folyó bal oldalán található, ugyanis a folyó medre áthelyeződött, s a település a folyón „túlra” került. A trianoni békeszerződésig Szepes vármegye Szepesófalvi járásához tartozott. Egyike a trianoni békeszerződés aláírása után egy hónappal a belgiumi Spa-ban tartott diplomáciai konferencia által Lengyelországnak ítélt tizennégy szepességi falunak. 1939 és 1945 között, amikor a lengyel államiság ismét „szünetelt”, a Szlovák Köztársasághoz csatolták. Elek feljegyzése szerint (1837-ben) 820 római katolikust, 5 evangélikust és 11 zsidót írtak össze. 1910-ben 665 lakosa volt. 2011-ben 1434-en lakták. Népességének több mint húsz százaléka szlovák nemzetiségű, ezzel Újbéla tekinthető a Szepesség Lengyelországhoz került részén élő szlovák kisebbség legfontosabb településének. A település, illetve egyházközsége 1278-ban már létezett. Műemlék az 1728-ban, barokk stílusban épült, rokokó főoltárral ellátott Alexandriai Szent Katalin tiszteletére szentelt temploma, amelyben 1880 óta szlovák nyelven is miséznek. A falu közelében található a XVIII. századi Mária Magdolna-kápolna. Itt született Dominik Kalata (1925) szlovák jezsuita szerzetes, címzetes püspök (mh. 2018).
(Charta XXI/ Simó Márton – Wikipédia, Magyar Katolikus Lexikon, Honismeret (XXXIII., 2005/1.)

JABLONKA
Falu Lengyelországban. Neve lengyelül Jabłonka. Trsztenától 15 km-re északkeletre az Árvai-medence északi felében a Fekete-Árva jobb partján fekszik. A trianoni békeszerződésig Árva vármegye Trsztenai járásához tartozott. 1920-ban került Lengyelországhoz. Területén Nagy Kázmér lengyel király 1368-ban vámhivatalt létesített. 1566-ban keletkezett, amikor délről szlovák északról pedig lengyel családok érkeztek. A Jablonsky család birtoka volt. „Beszélő címere” zöld halomból kinövő fát ábrázol, az ágvégeken piros almákkal. Vályi András Magyar országnak leírása című, 1799-ben kiadott művében Jablonkáról ez olvasható: „Lengyel és tót falu Árva Várm. Földes ura a’ Kir. Kamara, lakosai katolikusok, fekszik Trsztenához 1½ mértföldnyire, határja sovány, vagyonjai selejtesek”. 1910-ben 2713, túlnyomórészt lengyel lakosa volt. 1914-ben 2713-an lakták, amelyből 36 magyar, 51 német, 2588 lengyel. Vallás szerint 2649 római katolikus és 56 izraelita felekezetű volt. Ma 4500, lengyel és szlovák lakosa van. (2018) Az új közigazgatási beosztás szerint a krakkói székhelyű Kislengyelország vajdaság, Újvásári (Nowy Targ) járásához tartozik, és még további hat faluval együtt alkot egy községet, melyek közös polgármesteri hivatala itt székel. A Színeváltozás tiszteletére szentelt római katolikus plébániatemploma 1817-ben épült. Fából készült régi evangélikus temploma is áll. Itt született 1821. szeptember 26-án Hantken Miksa bányamérnök, az MTA tagja (mh. 1893).
(Charta XXI/ Simó Márton – Wikipédia, Ohegy.hu, Jablonka.ug.gov.pl)

Mai feladványunk

Kisszelmenc, Kárpátalja                                                                                                                   Fotó: Wikipédia

Nagyszelmenc, Felvidék                                                                                                                     Fotó: Filep Béla

Kapcsolódó cikkek:

14,319RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb