A következetlenség jelei…

54

Az utóbbi közel három évtized során kifejtett jogalkotási, valamint kormányzati tevékenységnek majdhogynem mindig velejárója volt a kiszámíthatóság, az előrelátás, az átláthatóság hiánya, valamint a következetlenség, a rendszertelenség és kapkodás. Túlzás lenne általánosítani, de ugyanakkor azt is nyomatékolnunk kell, hogy az említett jellemzők, jelzők okán tartják Európa-szerte „eredetinek”, valamint „sajátosnak” a romániai jogszabályozási ténykedést. És ezt nehéz lenne megcáfolni, mert olyan konkrétumokkal lehet alátámasztani, mint például a másutt kivételszámba menő eszköz, a sürgősségi kormányrendelet, a romániai jogszabályozási ténykedésben mindennaposnak, amolyan „menüfixnek” számít, mint ahogy az is, hogy egy adott jogszabály még jóformán meg sem jelenik, és máris kiegészítik vagy módosítják, de szólhatnánk arról is, amit az ellentmondásos, félreértelmezhető/félreérthető és pontatlan megszövegezés/megfogalmazás okoz, okozhat az alkalmazás során. És vannak olyan jogszabályozási esetek is, amelyek valószínű, hogy be fognak kerülni a törvénykezés „történelemkönyvébe”. Ezek között említhetjük a hétfőn megjelent, ugyancsak sebtében meghozott, de igen „bőbeszédűen” megindokolt 2018/92-es sürgősségi kormányrendeletet is. Hogy miért? Nem tudni olyan esetről, amikor egy aznap (ez esetben október 15-én) a Hivatalos Közlönyben megjelent törvényt az ugyanazon a napon megtartott kormányülésen egy sürgősségi kormányrendelettel (a szóban forgó 2018/92-essel) módosítanak, méghozzá oly módon, hogy ez utóbbi egyidejűleg válik hatályossá az előbbivel. Mi ez, ha nem kiszámíthatatlanság, következetlenség, de talán akkor sem tévednénk, ha a komolytalanság jelzőt használnánk. A szóban forgó kormányrendelet kapcsán az is bizonyos negatív előjelű feltételezéseket váltott ki, hogy azt azon nyomban nem jelentették meg a Hivatalos Közlönyben, csak az elfogadást követő 36 óra múltán. E tekintetben is, mármint a következetlenség tekintetében ugyancsak „illusztrátori szerepkört” tölt be a Hivatalos Közlöny. Mondjuk ezt annak okán, hogy nincs olyan javasasszony, aki meg tudná jósolni, hogy egy adott napon elfogadott sürgősségi kormányrendelet, kormányhatározat, miniszteri vagy másabb hatósági rendelet hány nap múltán, azaz mikor fog megjelenni a Hivatalos Közlönyben. Maradjunk a sürgősségi kormányrendeleteknél: volt olyan, ami még az elfogadás napján, de volt olyan is, amely a kormányülést követő tizedik napon. Hogy milyen ismérvek, szempontok vagy akár érdekek mentén kerül sor a jogszabályok megjelentetésére a Hivatalos Közlönyben, arra többször is megpróbáltunk választ keresni, de érdembeli választ, magyarázatot sosem kaptunk. Valakik csak diktálnak, de amint már arra utaltunk, a kritériumokat homály fedi. A következetlenség, a kiszámíthatatlanság tekintetében megemlíthetnénk még néhány frissebb példát is: az Országos Adóügynökség (ANAF) elnökének a szeptember 19-én keltezett 2018/2323-as rendelete alig október 9-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben, akárcsak a szeptember 24-én keltezett 2018/2343-as rendelete; Olguța Vasilescu munkaügyi miniszter szeptember 26-án látta el kézjegyével a 2018/169-es rendeletét, ám annak a Hivatalos Közlönyben való közlésére csak október 17-én került sor; az energiaügyi miniszternek, Anton Antonnak ama 2018/692-es rendelete, amelyet szeptember 20-án írt alá, valahol elkallódhatott, mert alig október 19-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A következetlenség megnyilvánulási formája amúgy az is, hogy a törvényben megszabott határidőkön túl születtek meg viszonylag gyakran kormányhatározatok vagy miniszteri rendeletek. Olyan esetekről is tudni, amikor a késlekedés időtartama akár a fél évet is meghaladta. Mindezt szem előtt tartva már-már furcsállhatnánk azt a rosszallást, azt a gyanúpert, amelyet kiváltott a hétfőn elfogadott sürgősségi kormányrendelet megkésettnek tartott megjelentetése. Lehet, hogy a kormány szempontjából az a 36 óra nem is olyan sok, és belefér a „sürgősség” fogalomkörébe…

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek