A fogalmak mögötti tartalom

138

Közösségi tevékenység, összefogás, a népi kultúra megőrzése és továbbadása – megannyi érték, ami a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttest és a tevékenységét segítő András Alapítvány munkáját fémjelzi. Összeállításunkban legutóbbi megvalósításaikat összegezzük.

közösségek léte, megléte jelenti az alapját a jól működő társadalomnak. Mindazok a mozgatóerők, amelyek felelősséget éreznek közösségükért – legyen az valamilyen cél érdekében összefogó kisközösség, vagy akármilyen nagy létszámú mozgalom –, a vállalás palástját is magukra öltik.
Néptánc, táncház, néptánctalálkozók, kalákázás, népviselet, népi mesterségek, gyereknek és felnőtteknek. Ezekkel a szavakkal és a köréjük csoportosuló fogalmakkal találkozunk a csíkszeredai és lázárfalvi kötődésű András Alapítványnál. A magyar népi kultúra kötelékében 20 éve már hivatalos alapítványi formában is műveli tevékenységét.
Idén jelentős mértékű támogatáshoz jutott az alapítvány is a magyar kormány Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma Csoóri Sándor Alap biztosította forrásokból, ezáltal tevékenysége új lendületet, lehetőségeket kapott.

A támogatott programok között sikeresen folytatódott Csíkszeredában a rendszeres oktatásra épülő táncház, amely tízévnyi távlatból azt mutatja, hogy újra és újra vannak, akik csatlakoznak. Szabadidejükből örömmel áldoznak a népi kultúra megismerésére és művelésére. Tagjai megismerik egymást, és a kisvárosi környezetben fontos kapcsolatok kovácsolódnak. Létrejött általuk egy kisközösség, egy csoport.
Mindez a közös érdeklődési kör, a népi kultúra mentén. Önszerveződő erejükre példa, hogy felkeresték a törökországi magyar vonatkozású emlékhelyeket, ellátogattak a március 15-i ünnepek kapcsán a Moldvában élő pusztinai magyar közösséghez.
A támogatás által gyarapodott a népviselettár, -gyűjtemény és a népviselet kutatásához kapcsolódó ismeretanyag is állandóan bővül.
Az alapítványi kézművesműhely kialakítása nagyobb léptékű lehetőséghez jutott a famegmunkáló gépekbe való beruházás által. A tervek között szerepel a népviseletvarró foglalkozások és műhely, valamint a fával kapcsolatos mesterségbeli és népművészeti tevékenységek fenntartása.
A magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának Csoóri Sándor Alapja az elképzeléseken túlmutató támogatást nyújt szerte a Kárpát-medencében, a nemzeti önazonosságtudatot és közösségeket erősítő tevékenységekre.
– Rengeteg befektetett munkára sarkall, ugyanakkor tapasztaljuk a kulturális tevékenységgel foglalkozók körében az örömet és megelégedettséget is, ami a közösségek támogatottságát, élénkítését és minőségi javulását láthatóan szolgálja, táplálja, felvirágoztatja – hangsúlyozta András Mihály, az alapítvány elnöke. – A támogatási program számtalan előnye és lehetősége fölötte áll a nyilvánvalóan kialakuló konkurencia-problémáknak, ugyanakkor tág teret nyit az elhivatottságnak. Az életképes közösségek, szervezetek olyan álmokat, terveket valósíthatnak meg, amelyeket akár régóta dédelgetnek, s arról le nem mondva, most sor kerülhet programok, beruházások, fejlesztések megvalósítására. Széles társadalmi kör juthat hozzá manapság a népi kultúra bármelyik szegmenséhez. Népművészet, kézművesség, néptánc, népzene, népviselet jelen van a közösségi megmozdulásokban. Nem kétséges, hogy a szórványban élő magyarság fontos támasza ez; a kisebbségben, de többségi magyar területen élők számára pedig távlatot, jövőt, biztatást jelent. Magyar kultúra, népi kultúra, megmaradásunk záloga.
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tevékenységeinek támogatására ugyancsak jelentős forrás jutott a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának Csoóri Sándor Alapjából. Az együttes művészeti programjai valósultak meg, és nagyon fontos beruházásokat tudott eszközölni, így szállítójárműveket – két kisbusz, utánfutó –, korszerű fénytechnikai berendezéseket vásároltak. Képzéseket tartottak, új koreográfiák valósultak meg. Az együttes működési és produkciós költségeinek finanszírozásához, valamint a határon innen és túli kapcsolattartás, turnék, előadásokhoz is jutott a Csoóri Sándor Alap támogatásból.


Legutóbb a nagybányai és kárpátaljai magyar közösségeket látogathatták meg, vitték el műsoraikat és egy szeletnyit Székelyföld világából. Ezek a kézfogások jelentik a közösségek, csoportok kapcsolatainak kialakulását, megerősödését.
„A kijelölt úton járni, a vállalt feladatot becsülettel végezni. Tenni a közösségért, amely táplál, tisztelettel lenni mindazok iránt, akik tehetségükkel, munkájukkal alapot adtak a magyar népi kultúra fennmaradásához, továbbadásához. A Hargita Nemzeti Székely Nép Együttes 1990 óta ennek szolgálatába igyekszik állítani színpadi munkáját, hétköznapi tevékenységét és ünnepeit. A magyar népi kultúra feltárása, hiteles bemutatása, népszerűsítése és átörökítése. Arról ismerszik meg a Hargita együttes hivatása, hogy e célt nem téveszti szem elől.” Ekképpen fogalmazza meg tevékenységét a csíkszeredai hivatásos népi együttes.
– Arra törekszünk, hogy folytatva többéves közösségi tevékenységeinket, tudjon növekedni azok mértéke és minősége egyaránt. Ez a kötelességünk, vállalásunk is – összegezte a tapasztalatokat András Mihály.
Van úgy, hogy közhelyszerű fogalmak torlódnak, mint közösség, vállalás, hivatás, kultúra, támogatás, jövő…, na de, ha tartalom van mögöttük, munka és igazság, mégiscsak ezek jelentik az alapot. Közösségeink, magyarságunk, megmaradásunk színterén.

 

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek