70 ezer lej fejlesztési támogatást kínálnak

Közzétette pályázati felhívásait a Pro Economica Alapítvány

463

Gazdaságonként 70 ezer lejes vissza nem térítendő mezőgazdaságigép-, eszköz- és tenyészállat-vásárlási támogatásra pályázhatnak a Hargita, Maros és Kovászna megyei magán- vagy jogi személyiségként működő gazdaságok. A magyar állami támogatásokat kezelő Pro Economica Alapítványhoz június 21-ig nyújthatják be pályázataikat a kisgazdaságok.

Besegít a magyar állam. Már csak jól kell pályázni Fotók: Domján Levente

Közzétette a székelyföldi kisgazdaságoknak szóló pályázati felhívását a Pro Economica Alapítvány. A Hargita, Kovászna és Maros megye területén élő gazdák mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések vásárlására, rendszerek, ültetvények telepítésére és korszerűsítésére, valamint méhcsaládok, tenyészállatok beszerzésére pályázhatnak. A legtöbb 70 ezer lejes vissza nem térítendő gépvásárlási támogatást a mezőgazdasági termelők – magán- és jogi személyek – technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelésére, illetve a meglévő kapacitásaik jobb kihasználására igényelhetik. A jogi és magánszemélyek rendelkezésére összesen 131 millió lejes fejlesztési forrás áll, ám a keretösszeg a beadott pályázatok mennyiségétől függően módosulhat – olvasható az alapítvány honlapján elérhető pályázati tájékoztatóban.

Utófinanszírozásra készüljenek

A maximum 75 százalékos, vissza nem térítendő támogatást, amelyet egy összegben folyósít az alapítvány, utólagos elszámolási kötelezettséggel hívhatnak le a gazdák. A pályázati önrész legkevesebb 25 százalék kell legyen, amit viszont az elbírálásnál előnyt jelentő pluszpontok ellenében növelhetnek is a pályázók. Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylő, úgy csak az áfa nélküli összeg maximum 75 százalékának értékéig jogosult a támogatásra.

A kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kapcsolódó nyilatkozatokat elektronikus formában és a mellékleteket beszkennelve az alapítvány online felületén kell feltölteni. A kitöltött és elküldött pályázati formanyomtatványról és a kapcsolódó nyilatkozatokról szóló igazoló adatlapot a pályázó vagy jogi személy esetén a pályázó hivatalos képviselője által személyesen, eredetiben, papír alapon kell benyújtani az alapítvány irodájában vagy az alapítvány képviselőjének a benyújtási határidőig.

A pályázatonként lehívható maximálisan 70 ezer lejes támogatásért négy fő pályázati kategóriában jelentkezhetnek a gazdák: mezőgazdasági gépek beszerzésére (idetartoznak a traktorok, kombájnok), egyéb mezőgazdasági eszközök és felszerelések beszerzésére, gyümölcsösök korszerűsítésére és telepítésére, valamint a törzskönyvezett haszonállatok (juhok, kecskék, szarvasmarhák, sertések) és méhcsaládok vásárlására. A fenti pályázati kategóriák kombinálhatók és halmozhatók, amennyiben nem haladják meg a 70 ezer lejes felső határértéket. Fontos tudni, hogy pályázni csak új mezőgazdasági erőgépek, kapcsolható eszközök, egyéb berendezések és felszerelések támogatására lehet.

Kik pályázhatnak?

Pályázó csak Hargita, Kovász­na és Maros megye területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó vagy ezekhez a megyékhez tartozó települések egyikének területén bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személy, közbirtokosság, mezőgazdasági szövetkezet lehet (kizárólag azon jogi személyek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak). Méhcsaládok vásárlása esetén csak azok a termelők vagy gazdák részesülnek támogatásban, akik tagjai egy méhtartó egyesületnek, vagy rendelkeznek méhész oklevéllel és hozzáértésüket, tapasztalatukat igazolni tudják. Más állatfajták vásárlása esetén igazolni kell a pályázó a pályázat beadását megelőző időszakban végzett hasonló tevékenységét és tapasztalatát. A pályázó csak olyan tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére pályázhat, amelyben gyakorlatot szerzett és a gyakorlatát a pályázatában megfelelően bemutatja. Erőgépek esetén minden igazolt hektárra vetített maximun 15 lóerős teljesítményű erőgép megvásárlása támogatott. A beszerezni kívánt eszközök származási helye európai uniós tagállam vagy tagjelölt ország (Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország) lehet.

Szükséges dokumentumok

A pályázáshoz szükséges dokumentáció magánszemély esetén az alapítvány online felületén közzétett, kitöltött űrlap, a pályázó román személyi igazolványának másolata, termelői engedély másolata, igazolás, hogy a méhcsalád vásárlására pályázó személy tagja egy méhtartó egyesületnek vagy rendelkezik méhész oklevéllel, melynek másolatát csatolni szükséges. Szükséges a pályázó nevére kiállított, a területileg illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy mely területen folytat a pályázó bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet. A pályázónak igazolnia kell, hogy rendelkezik saját tulajdonában lévő mezőgazdasági rendeltetésű területtel. A pályázat tárgyát képező gépekre, eszközökre, berendezésekre vagy felszerelésekre vonatkozó 3 db ugyanarra vagy egyértelműen összehasonlítható eszközökre vonatkozó árajánlat, a pályázó nevére szólóan, mely tartalmazza: az eladó adatait, a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel. Amennyiben a beszerezni kívánt eszköz, berendezés szerepel a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) referenciaár katalógusában vagy a www.szallitoiadatbazis.hced.hu adatbázisában és ott rögzített ára van, úgy a pályázónak elégséges csak egy árajánlatot bemutatnia a kiválasztott beszállítótól, amelynek értéke nem haladja meg a fent említett rögzített árat. Ha a pályázó nem a legolcsóbb ajánlatot választotta, úgy indoklás kell ennek okára vonatkozóan. Tenyészállatok, telepítésre alkalmas oltványok, csemeték vásárlása esetén 3 árajánlat szükséges, mely tartalmazza a megvásárolni kívánt állatok/csemeték fajtáját, származási helyét és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A kiválasztott beszállító cseréje csak jóváhagyással és indokolt esetben történhet. Szükséges továbbá még az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a pályázónak nincsen köztartozása, valamint a számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely tartalmazza a folyószámla IBAN kódját, ugyanakkor igazolja, hogy a számla nincs zárolva. Jogi személyek esetében a pályázati dokumentációhoz a cégkivonat (szerződéskötés előtt szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása), az alapító szerződés és okirat, valamint a pályázatban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek fénymásolata (amennyiben vannak ilyenek), az adószámot igazoló dokumentum, továbbá a 2018-as év pénzügyi eredményét igazoló dokumentumok (ha rendelkezésre áll). Amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez ingatlan szükséges, akkor a pályáztató az ingatlan tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumokat (a tulajdoni lap másolatát vagy a projekt megvalósítása utáni legalább 5 évre kötött bérleti szerződés másolatát) is kéri.

A pályázati felhívás teljes szövege, a pontozási kritériumrendszer, valamint az elszámolható és nem elszámolható költségek tételes felsorolása a Pro Economica Alapítvány honlapján (www.proeconomicaalapitvany.ro) érhető el.

 

Domján Levente

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek