XV. Gyermekszínjátszó találkozó

,,Egy célom volt: nemesen, emberségesen gondolkodó művelt magyarokká nevelni titeket.”
(Benedek Elek)

Immár tizenötödik alkalommal szervezte meg a fenti nemes tartalmú mottó jegyében a Gyermekszínjátszó találkozót az alsóboldogfalvi Székelyföld Kapuja Egyesületünk, amelynek elnöke, Orbán Erika Gabriella, a Magyar Kultúra Lovagja, e rendezvénynek mozgatórugója.
Az esemény – amelyre meghívták a környék iskoláit – november 24–25-én zajlott. Az előkészítő osztályosok és az elemisták 24-én, a felső tagozatosok csoportjai 25-én léptek színre. Meghívásunkra pozitívan felelt a 24-i találkozón való részvételre a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumból két csoporttal, Barabás Erzsébet és Péter Hajnal tanítónők vezetésével; a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolából Borbély Júlia tanítónővel; az újszékelyi Bem József Általános Iskolából három csoport Lőrinczi Edith, Somorai Bettina illetve Mircse Ildikó tanítónő irányításával; a betfalvi iskolások Pásztor Viola és Lőrinczi Juliánna kíséretében; a székelyszenterzsébetiek Deák Zsuzsanna és Elekes Irénke tanítónők vezetésével.
Az előadásokat 24-én Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító, Demeter Éva tanárnő és Somorai Bettina tanítónő minősítették a következőképpen: I. helyezést ért el a Deák Zsuzsanna és Elekes Irénke által betanított osztály; a II. helyezést foglalták el a keresztúri Petőfi Sándor iskolások csoportja Borbély Júlia vezetésével; III. díjat kapott a keresztúri Orbán Balázs Gimnázium csoportja Barabás Erzsébet és Péter Hajnal vezetésével.


Az előkészítő és elemi osztályosok színjátszói közül a legjobb lányszereplő Orbán Lívia Klaudia volt, míg a legjobb fiúszereplőnek járó díjat Benkő Ádám vehette át.
25-én színre léptek a felső tagozatos tanulók a következő sorrendben: az etédi iskola színjátszói és a kőrispataki színjátszók, mindkettő Kiss-Márton Rozália vezetésével; a felsősófalvi színjátszók három színmű előadásával, Buzogány István vezetésével; az újszékelyiek Kékesi Ildikó vezetésével; a kobátfalviak Mikó Amália vezetésével és a homoródszentpáliak Székely Ildikó vezetésével.
Ez alkalommal a zsűri tagjai voltak: Demeter Éva tanárnő, Forrai Tibor tanár, Vida Rozália unitárius lelkésznő és Gálfalvi Gábor ny. i. tanító.
Mindegyik színjátszó csoport igényesen betanult jelenetekkel lépett színre, így a zsűrinek nehéz volt dönteni, de végül a következő eredmény született: I. helyezést ért el Etéd község iskolája; II. díjat kaptak a kobátfalviak; III. helyen a felsősófalviak színjátszó csapata végzett. Ezekenkívül dicséretben részesültek a homoródszentpáli és az újszékelyi csoportok.
A második napon a legjobb lányszereplő Szőcs Zsuzsanna, míg a legjobb fiúszereplő Isztujka József Krisztián volt. Ezeken kívül mindenik színjátszó csoportból a legjobb lány- és legjobb fiúszereplőt diplomával és könyvvel jutalmaztunk.
E kellemes és hasznos két napért, mely alkalommal több mint kétszáz tanuló lépett színre, illesse dicséret elsősorban a főszervezőt, Orbán Erika Gabriellát, valamint a csoportokat felkészítő tanítókat és tanárokat, akik tudatában vannak annak, hogy generációs, közösségi felelősségünk van abban, hogy az utánunk jövő nemzedék ne a nemzeti eszme üres ládáját kapja tőlünk, hanem a hagyományok megőrzésének, ápolásának, a kulturális és nemzeti összetartozás erejének érzetét.
E magasztos rendezvényt nem valósíthattuk volna meg a Hargita Megye Tanácsa mellett működő Hagyományőrzési Forrásközpont, valamint az Újszékely Község Tanácsa anyagi támogatása nélkül.

Gálfalvi Gábor,  a Magyar Kultúra lovagja,  a zsűri elnöke

Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes hoz­zá­járulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, esetenként rövidítve jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények nem feltétlenül azonosak a szerkesztőségével.