Véget nem érő hőszigetelés

23

A tömbházlakások energetikai hatékonysága növelésére vonatkozóan már jó ideje, hogy létezik egy országos program, valamint jogszabályozás. A jelenleg hatályos jogszabály a 2009/18-as sürgősségi kormányrendelet, amelyet módosításokkal és kiegészítésekkel, a 2011/158-as törvénnyel hagytak jóvá, majd utólag újabb módosításokra és kiegészítésekre került sor. Tekintsünk el most az utólagos jogszabály-módosításoktól és kiegészítésektől, s maradjunk a lényegnél: a sürgősségi kormányrendelet 16-os szakasza értelmében a régiófejlesztési és közigazgatási miniszter hagyja jóvá a tömbházlakások éves programját az erre a célra előirányzott költségvetési források függvényében. (Azokról a tömbházakról van szó, amelyek esetében az állami költségvetésből is biztosítanak pénzforrásokat a hőszigetelési munkálatokra.) Az idei évre vonatkozóan a minap jelent meg a szóban forgó miniszteri rendelet…

A friss rendeletben nem változott a Hargita megyei tömbházak listája. A munkálatok dandárja még hátravan Fotó: Balázs Árpád / archív

A Hivatalos Közlöny tegnapi számában jelen meg ama 2017/2822-es kormányfő-helyettesi, régiófejlesztési miniszteri rendelet, amely révén jóváhagyódott a 2017-es esztendőben finanszírozott tömbházlakások energetikai hatékonyság fokozásának országos programja. A rendelet 1-es számú mellékletében fel vannak tüntetve azok az összegek, amelyeket kiutaltak a program által érintett területi-közigazgatási egységek számára, a 2-es számú mellékletben pedig azon tömbházak listája található meg, amelyek a 2017-es esztendőben finanszírozásban részesülnek.
Átolvasva a két mellékletet, ismerősnek tűnő tény- és számada­tokkal szembesültünk. Ennek okán pedig megpróbáltunk visszamenni az időben, azaz előkeríteni a hasonló jellegű, annak idején meghozott miniszteri rendeleteket. Íme: 2015 májusában jelent meg az a 2015/951-es miniszteri rendelet, amellyel jóváhagyták a két évvel ezelőtti országos programot, a tavaly pedig márciusban jelent meg a 2016/292-es rendelet, amely révén a múlt esztendei országos programot hagyták jóvá. A mostani rendeletben Hargita megye esetében ugyanazok a borszéki, csíkszeredai és maroshévízi tömbházak szerepelnek, amelyek 2015-ben és 2016-ban. Borszéken összesen 133 lakrész, Csíkszeredában 35 (a Brassói út 6. szám, Hargita utca 11. szám és Villanytelep utca 1. szám), Maroshévízen pedig 252 lakrész. Lévén, hogy a címek megegyeznek, a következtetés egyértelmű: 2015-ben a Hargita megyei programot nem sikerült megvalósítani, s ez megismétlődött 2016-ban is. Lehet, hogy megvannak a maga okai a dolgok ilyenszerű, azaz kedvezőtlen alakulásának, de azért mégsem szabadna megfeledkezni azokról a bizakodó ígéretekről, amelyeket 2015-ben hangoztattak egyes helyhatósági tisztségviselők. Mert sajnos ez esetben is beigazolódott: egy dolog bizakodni és más dolog eredményt felmutatni. Ilyen körülmények között pedig joggal feltételezhető az is, hogy a megelőző éves programok nem teljesítése okán az idei program nem bővült, nem bővülhetett újabb tömbházlakásokkal. Amúgy érdekesen alakultak a munkálatokra előirányzott összegek értékei is. Borszék esetében az előirányzott alapok értéke 2015-ben 810 000 lej volt, az 153 819 lejre csökkent 2016-ban és 93 502 lejre az idén. (Ezek szerint ott a munkálatok egy részét sikerült elvégezni, de a mellékletből az derül ki, hogy egyetlen tömbházlakás esetében sem sikerült azokat ténylegesen befejezni.) Csíkszereda esetében a 2015-ös évre biztosított pénzalap 315 000 lej volt, 2016-ban az megemelkedett 328 617 lejre, az idénre pedig a kiutalt pénzalap értéke
308 788 lej. (Amúgy Csíkszereda esetében a kivitelező, illetve a kivitelezés körüli bonyodalmak jelentettek komoly gondokat.) Maroshévíz esetében már a 2015-ös esztendő előtt is előirányoztak és biztosítottak pénzalapokat a hőszigetelésre, de tényleges kivitelezésre gyakorlatilag nem került sor. 2015-ben az akkori miniszteri rendelet értelmében a kiutalt pénzalap 455 641 lej volt, az 2016-ban 457 551 lejre emelkedett, az idénre biztosított pénzalap pedig 246 607 lej.
A mostani rendelet biztosítja az állami költségvetésből szükséges pénzalapokat a munkálatok folytatására. Az előirányzott pénzalapok „nagyságrendjéből” indulva ki, arra a következtetésre juthatunk, hogy Borszék kivételével a munkálatok dandárja még hátravan. Ennek ellenére merjük remélni, hogy a majdani, a 2018-as esztendei hasonló jellegű miniszteri rendeletben már nem ezek a Hargita megyei tömbházak fognak szerepelni, hanem újabbak, olyanok, amelyek tulajdonosi egyesületei már rászánták magukat a programba való részvételre.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.