Vasszékelyek kálváriája

Vasszékelyek címmel készült 56 perces dokumentumfilm azokról az élő tanúkról, akik részt vettek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben, elszenvedték a megtorlást. Premier október 23-án.

Részlet a dokumentumfilmből. Túlélők

A tényeket feltáró, hiánypótló dokumentumfilm ötletgazdája és szerkesztője Balázs Árpád székelyudvarhelyi újságíró, rendezője, operatőre a Székelyföldi Legendárium megálmodója, Fazakas Szabolcs. A szerzőpáros felkeresett öt erdélyi ’56-ost, akik élő, hiteles tanúi a több mint 60 évvel ezelőtti eseményeknek. Vallomásaikból nemcsak egyéni sorsuk, de a szabadságharc napjaival, az utána következő megtorlással kapcsolatos történelmi események is kirajzolódnak.
– A gyergyószárhegyi Pál László még nem volt 18 éves, amikor az építészeti technikumból egyenesen a marosvásárhelyi fogdába, onnan a bărăgani mun­ka­táborba hurcolták. A szé­kely­szent­léleki Hadnagy Istvánt Gyer­gyó­szár­he­gyen tartóztatták le több iskolatársával együtt, előbb Marosvásárhelyen, Sza­mos­új­váron tartották fogva, majd ő is a bărăgani kény­szermunkatelepre került. Ko­vács Gyula, a csík­sze­redai gimnázium frissen kinevezett tanára, épp szülőfalujában, Má­réfalván tartózkodott a szüleinél, amikor utána mentek a bőr­kabátosok. Sándor Balázsra, a frissen végzett teológusra szülőfalujában, Ho­mo­ród­almáson csapott le a Sze­ku­ri­táté és vetette a sza­mos­újvári börtönbe. A gogán­vár­al­jai Török Mihályt, a román had­se­reg fiatal katonatisztjét is szervezkedéssel vádolták és ítélték kemény, Sza­mosújváron és a Bă­ră­gan­ban töltött börtönévekre – foglalta össze a filmben megszólalok sorát és sorsát Balázs Árpád.
A több helyszínen forgatott dokumentumfilmet a szabadságharc 61. évfordulójának napján, október 23-án mutatják be Szé­kely­udvarhelyen.

Lázár Emese