Távfűtési hálózatok rehabilitálása

Június 29-i lapszámunkban írtunk arról, hogy az egy nappal korábban megjelent 2017/3243-as régiófejlesztési miniszteri rendelet értelmében 17 helység számára hagytak jóvá társfinanszírozás címén az állami költségvetésből pénzalapokat távfűtési rendszereik rehabilitálása, korszerűsítése végett. Az ilyen jellegű költségvetési kiutalásokra a jogalapot az utólag módosított és kiegészített 2006/462-es kormányhatározat lépezi, az, amelynek révén jóváhagyták a „2006–2020-as meleg és kényelem” elnevezésű távfűtési programot. Most a szóban forgó rendelettel kapcsolatosan egy furának tűnő helyzet következett be, ugyanis azt „átírták”…

Fotó: László F. Csaba

A szóban forgó rendelet értelmében Csíkszereda, Gyer­gyó­szentmiklós és Szé­kely­udvarhely is részesült a távfűtési rendszereik korszerűsítését célzó munkálatokra társfinanszírozás címén kiutalt pénzösszegekben. Összesen 6 millió lejt utaltak ki az állami költségvetésből.
Eltelt több mint három hónap, és október 11-én megszületett egy másik miniszteri rendelet, egy olyan, amely révén módosították a júniusban közöltet. A régiófejlesztési miniszter 2017/6398-as rendeletéről van szó, amely a Hivatalos Közlöny tegnapi számában jelent meg. Annak révén módosították az előbbi, már említett 2017/3423-as mellékletét, és azt helyettesítették egy újabb melléklettel. Nos, ebben a mellékletben már csak öt megye szerepel, s az állami társfinanszírozás együttes értéke 12 287 842 lej. (Júniusban ez az érték meg 60 millió lej volt.) Tehát alaposan összezsugorodott a lista, akárcsak a pénzkiutalás. Megyénk esetében csak a székelyudvarhelyi hőközpontok és hálózat korszerűsítése maradt rajta a névjegyzéken az eredetileg előirányzott értékkel (ami 2 664 000 lej).
Nos, most ha lekerültek egyes települések, illetve munkálatok arról a listáról, s ilyenképpen „kikerültek” a miniszteri rendelet hatósugarából, akkor hogyan lehet „kezelni” az előzetesen jóváhagyott és kiutalt pénzösszegek kérdését. Főleg akkor, ha azokat időközben el is költötték? De megfogalmazhatunk egy másik kérdést is: miért most vált szükségessé a rendelet módosítása, illetve a melléklet helyettesítése. Választ erre nehéz lenni adni, de lehet, hogy létezik, ugyanis a rendelet felvezető szövegében utalás van egy szeptember 6-án keltezett jegyzőkönyvre, amelynek „szerzője” a programot koordináló tárcaközi szakbizottság. Ám, hogy mi is van abban a jegyzőkönyvben, a jelek szerint nem tartozik a nagy nyilvánosságra…

Hecser Zoltán