Regionális szeminárium a ROP 2014–2020 alapokból finanszírozott, magánvállalkozások által leadott pályázatok kedvezményezettjei számára

77

Sajtóközlemény

Csíkszereda, 2017.11.14.

REGIONÁLIS SZEMINÁRIUM A ROP 2014–2020 ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT, MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL LEADOTT PÁLYÁZATOK KEDVEZMÉNYEZETTJEI SZÁMÁRA

A pályázók támogatása és tájékoztatása, az egyenlő bánásmód alapelvének figyelembe vételével, része azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a Regionális Operatív Program 2014–2020 kivitelezéséhez kapcsolódó hatásköreit szabályozó keretegyezmény alapján felvállalt.

A fent említett keretegyezmény alapján a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a rendelkezésére álló sajátos eszközökkel segíti a ROP 2014–2020 alapokból finanszírozott pályázatok kedvezményezettjeit, tájékoztató szemináriumok, regionális kommunikációs kampányok szervezése, valamint a felmerülő problémák és kérdések megfelelő megválaszolása által. Ugyanakkor az Ügynökség szakmai segítséget is nyújt minden kedvezményezettnek pályázataik kivitelezése során.

A Regionális Operatív Program 2014–2020 keretében fi­nanszírozott pályázatok sikeres kivitelezése érdekében, a mo­nitorizálási szakértők nevesítése mellett, akik folyamatosan követik a szerződések különböző szakaszainak megvalósítását és szükség esetén egyeztetnek a pályázókkal, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség nagy figyelmet szentel a szerződések kivitelezésének minden részletére. Ez azt jelenti, hogy a szakértők követik a közbeszerzések lebonyolítását, helyszínen ellenőrzik a beruházások menetét, ellenőrzik és láttamozzák a kifizetési dokumentációkat, valamint a program által előírt arculati elemeknek való megfelelést. A pályázóknak ismerniük kell ezeket az eljárásokat, és szükséges pontosan meghatározni a különböző tevékenységek konkrét, mindenki számára átlátható részleteit is.

Ennek érdekében a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2017. november 15-én 9.30 órai kezdettel a Brassói Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén, valamint 2017. november 16-án 9.30 órai kezdettel a gyulafehérvári Park Hotelben tájékoztató szemináriumot szervez a magánvállalkozások által leadott pályázatok kedvezményezettjei számára. A brassói esemény a Brassó, Hargita és Kovászna megyei kedvezményezettek tájékoztatására irányul, míg a gyulafehérvári szeminárium keretein belül Fehér, Maros és Szeben megyék érdekeltjei juthatnak hasznos információkhoz. Az eseményre minden olyan kérvényező képviselője meghívást kapott, akinek már van aláírt finanszírozási szerződése vagy amelyek esetén elkezdődött az előszerződési szakasz.
A megbeszélésen bemutatják a Regionális Operatív Program 2014–2020 kivitelezésének aktuális helyzetét, valamint a finanszírozási szerződések előírásait. Szó kerül majd a projektek monitorizálásának és kivitelezésének szakaszairól, valamint a pénzügyi elszámolások módozatairól is. Ennek eredményeként a pályázók is könnyebben átlátják a különböző munkafolyamatokat. A résztvevők átbeszélik az 1284/2016. számú rendelet alapján lebonyolított közbeszerzési procedúrák lépéseit, valamint a Regionális Operatív Program 2014–2020 Arculati Kézikönyvének szabályait.

Továbbá, a Központi Re­gio­nális Fejlesztési Ügynök­ség munkatársai bemutatják az En­terprise Europe Net­work által működtetett inter­na­cio­na­lizációs programot, amely a ROP biztosította pénzügyi alapok mellett nagyban segíti a kis- és középvállalkozások fejlő­dését. Az eseményre szívesen várják a támogatási kérelmek előkészítésével és a pályázatok lebonyolításával foglalkozó tanácsadókat is.

[box type=”shadow” ]A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség keretében működő Közreműködő Hatóságnak a ROP 2014-2020 kivitelezésére, monitorizálására és regionális kommunikációjára irányuló tevékenységeinek támogatása a 2015.06.01-2017.12.31 időszakban elnevezésű projekt, amelyet a Regionális Operatív Program 2014–2020 finanszíroz, összértéke 29.552.859,00 lej, az ERFA támogatás 50%, vagyis 14.776.429,50 lej.

ADR CENTRU – Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258–818616, 0258–815622, fax: 0258–818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro
Inițiativă locală. Dezvoltare Regională.
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020 și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

[/box]

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.