November 10. a határidő

Csík és Gyergyó térségében is folyamatban vannak a megyei utak nyári karbantartási munkálatai. Ez kátyúzást, sáncásást és -takarítást, útpadkavágást, áteresz-takarítást, valamint helységeken kívüli kis hidak felújítását, kövezést jelent. Mindkét térségben november 10-e a megyei utak karbantartása befejezésének határideje.

Az útpadka karbantartása szerepel a tervekben fotó: HMT sajtószolgálat

Idéntől a kövezett utak karbantartásánál az eddiginél nagyobb mennyiségű anyagot használnak, ezért arra kérte a megyei tanács levélben az érintett települések vezetőit, kövessék a folyamatot, hogy a dokumentációban szereplő anyagmennyiséget valóban bedolgozza a karbantartási munkát végző cég, ugyanakkor a megszabott határidőn belül minden tervezett munkálat megvalósuljon.
– Sokak szerint a munkáltató cég nem használja fel azt az anyagmennyiséget, amit a megyei tanács leszerződött a karbantartó cégekkel, ezért szeretnénk, ha figyelmesen követnék helyi szinten is a munkafolyamatot. Nagyon fontos, hogy a helyiek is tudják naponta ellenőrizni, hogy az ott dolgozó cég valóban bedolgozza-e azt az anyagmennyiséget, amit leszerződött, akkor és ott dolgozik-e, ahol kell. Ez mindannyiunk munkáját segíti majd és a polgármesterek is nyugodtabban tudják majd aláírni a kifizetéseket – fogalmazott Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke a téma kapcsán.
Idén teljesen új dokumentáció alapján írta ki a megyei besorolású utak nyári karbantartására a közbeszerzést Hargita Megye Tanácsa – külön a kátyúzásra meg az egybefüggő aszfaltrétegre, és külön a kövezésre. Megkétszerezték a felhasználandó anyagmennyiséget a kövezés esetében, és belefoglalták, hogy a megbízott cég rendelkezzen olyan munkagépekkel, amelyekkel árvíz esetén gyorsan be lehet avatkozni. Többek között ezért is késett a nyári karbantartások elindítása. Ezenkívül az Országos Közbeszerzési Ügynökséggel kialakult huzavona is késleltette a procedúrát, erre a jövőben kiemelten figyelnek, hogy a közbeszerzést időben lehessen kezdeni.
A csíki térségben a megyei utak kar­bantartását a gyergyóremetei Wi­kend Forest Impex Kft. végzi. Jelenleg Csinód és Szentmárton között dolgoznak, ahol a kövezés befejezése után Csinód–Úz-völgye felé haladnak az út javításával. Egyelőre a karbantartás keretében kiássák a sáncokat, megoldják a vízelvezetést, útgyalulás, valamint ballaszttal való feltöltés történik, illetve átereszek és hidak javítása is szükséges lesz. Az út megfelelő állapotba tétele többéves folyamatot igényel. Ezután köveznek a Csiba és Oltfalu, majd Ajnád és Lóvész közötti szakaszon. Ezt követően a Hidegség–Bükkhavas–Farkaspalló útszakaszon dolgoznak. Farkaspalló elszigetelt kistelepülés, amelyet az említett megyei úton lehet megközelíteni, fontos, hogy megvalósuljon a karbantartás keretében az út tört kővel való feltöltése, az útgyalulás, a sánctakarítás az akadálymentes vízelvezetés érdekében, itt is hosszabb felújítási folyamatra lesz majd szükség. A felsoroltak mellett a Gyimesekben a dokumentáció szerint két fahídon is kicserélik a megrongálódott elemeket, valamint megjavítják a korlátokat. Továbbá szintén Gyimesben a 127B szakasz Jávárdipatakán is köveznek és árkot takarítanak. Ezek mellett új aszfaltréteget terítenek le Fitódon, Csicsóban, Ajnádon, valamint az erdőaljai úton. A Hosszúaszó felé vezető úton ugyancsak köveznek, sáncot ásnak és kitakarítják az átereszeket. A 125-ös jelzésű megyei úton Balánbányán Gyergyószentmiklós felé már megtörtént az út foltozása a 4-es kilométerkőig, ezt követően jövő hét folyamán Balánbányán is kátyúznak.
Gyergyó térségében a Viaduct–Multipland Kft. végez karbantartási munkálatokat. Befejezték a kátyúzást, és a héten kezdik a megyei utak kövezését. A dokumentáció szerint először a 127-es megyei úton dolgoznak Tölgyes és Cengellér között, itt sáncokat, átereszeket takarítanak, köveznek. Folytatják a munkát a 174A jelzésű szakaszon: Orotván kövezés, Bélborban padkajavítás, átereszek takarítása szerepel a tervben, a 174C szakaszon pedig padka- és sánctakarítás, a 127 és a 127A jelzésű szakaszon köveznek, padkát vágnak és sáncot takarítanak. Ezenkívül a 126-os úton, a Vasláb és Újfalu közötti kövezett szakaszon padkavágás és kövezés lesz, de karbantartási munkát végeznek Újfalu és Szárhegy között is. A kivitelező a 138-as aszfaltozott úton folytatja, ahol padkavágás és sánctakarítás szerepel a tervben. Dolgoznak a 153C jelzésű, Remete és Maros megye határa közötti úton, itt szintén kövezést, padka- és sánctakarítást végeznek, a 153D jelzésű úton, a Remete és Várhegy közötti szakaszon köveznek és sáncot takarítanak. Aszfaltszőnyeget terítenek le Újfaluban, Alfaluban, Tölgyesen, Tekerőpatakon és Bélborban.

HN-információ