Megyei beruházásokról számoltak be – Tarthatók az ambiciózus tervek

3

Az utóbbi években sosem tapasztalt lendülettel folynak a beruházások Hargita megyében – állítja Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A megyei utak, a sürgősségi kórház orvoslakásai, a balánbányai kórház fejlesztése és a székelyudvarhelyi inkubátorház terén is fontos előrelépések történtek.

Számos megyei út tervezése, felújítása van folyamatban. Lendület Fotó: Kovács Hont Imre

A saját forrásokból és kormányfinanszírozásból megvalósítás alatt álló megyei beruházásokról számoltak be tegnap Csíkszeredában, a megyeházában. A sajtótájékoztatón Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke megerősítette a januári nyilatkozatát:
– Ambiciózus terveink vannak idénre. Szeretnénk csupán a megyei utakat illetően legalább 100 millió lejre beruházni, és tartható ez a célkitűzés. Talán sosem volt példa erre, de az elmúlt 9 év alatt biztos nem, hogy ennyi fronton dolgozzunk az évnek ebben a szakaszában, ráadásul úgy, hogy az időjárási körülmények sokat hátráltattak – mondta Borboly Csaba.
A megyei utakról Adrian Chiorean, a megyei tanács főépítészi hivatalának igazgatóhelyettese számolt be részletesen. A fitódi „árvízkárosult” híd felújítására kiadták a kezdési parancsot, a büdösfürdői úton a ballasztréteggel dolgoznak, a 4,5 km-es, delnei templomtól Csíkszeredáig tartó, Csíkpálfalván áthaladó megyei út felújítására várják az ajánlatokat, közbeszereztetés alatt áll a csicsói Olt-híd befejezése, folyamatban van egy hágótői híd felújításának tervezése, utolsó szakaszához érkezett a Székelykeresztúrt Kissolymossal összekötő szakasz aszfaltozása, ahol jelenleg gázvezetékekkel dolgoznak. Folyamatban van a kivitelezés ugyanakkor az atyhai úton is, Zetelakán és Gyergyóalfaluban pedig épül a megyei út mentén a járda. A Csíkszentmártontól az egerszéki eltérőig tartó megyeiút-szakasz tervezésének a közbeszerzésére is jelentkezőket várnak – itt árvízkárok javítása is része a munkának –, ugyancsak a tervezés licitje folyik a Csibát Oltfaluval összekötő szakasz esetében is. Elmondható ugyanez a Gyergyószentmiklóst Kovácspéterrel összekötő út egyik szakaszáról, ennél pedig előbbre tart a Vasláb és Gyergyóújfalu közti kövezett szakasz korszerűsítése: folyamatban van a tervezés. A Gyergyóditrót Gyergyótölgyessel összekötő, cengelléri út terveztetésének lejárt a közbeszerzése, jelenleg elemzik az árajánlatokat. Tervezési közbeszerzés alatt áll a hidegségpataki megyei út, illetve a jávárdipataki megye út is, valamint a Maros megyével összekötő szakaszok közül a muzsnai, nemsokára pedig az újlaki is ebbe a fázisba jut. A Firtosmartonostól Kobátfalváig tartó szakasz terveit legutóbbi ülésén hagyta jóvá a megyei tanács, és nemsokára kiírják a tervezési licitjét a Sóváradtól Siklódon át Etédig tartó út Hargita megyei szakaszára vonatkozóan is. Ugyanebben a cipőben jár az Etéd–Atyha szakasz tervezése, míg a kőrispataki út tervezése már folyamatban van. Az Énlakától Székelypálfalváig terjedő útvonalra már várják a tervezési árajánlatokat, akárcsak a Zetelaki-gát közelében levő, betonozott szakasz korszerűsítésére vonatkozóan is. Közbeszerzési eljárás alatt áll a hargitafürdői út terveztetése, valamint a gyergyóremetei hulladéktároló állomás felé vezető szakasz terveztetése is. A salamási Maros-híd felújítása urbanisztikai bizonylatra vár, Lövétén és Tordátfalván pedig árvízkárok javításán dolgoznak.
Az egyéb beruházásokról Péli Levente, a megyei tanács beruházási igazgatóságának vezetője számolt be. Mint megtudtuk, 30 százalékban elkészült és ősszel átadják az 560 ezer lejbe kerülő újabb, összességében negyedik, négy lakrészes orvoslakást a Megyei Sürgősségi Kórház szomszédságában. A balánbányai kórházban hamarosan elkezdődhet a villamos hálózat felújítása, Székelyudvarhelyen pedig két hét múlva működőképes lesz az inkubátorház. Péli megjegyezte: csíkszeredai és gyergyószentmiklósi inkubátorház létrehozásáról is tárgyalnak.

Kovács Hont Imre 

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.