Mária közbenjáró szerepe

5

Újév napján a szokásos déli úrangyala elimádkozásakor a pápa Mária közbenjáró szerepére hívta fel a hívők figyelmét, és mindenkit arra kért, hogy a békés jövő biztosításáért dolgozzon.
Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Az Úr által nekünk adott új év naptárának első oldalára az Egyház mint egy gyönyörű miniatúrát a Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja liturgikus főünnepét helyezi. A naptári évnek eme első napján szegezzük szemünket őrá, hogy anyai oltalma alatt újrakezdjük utunkat az idő ösvényein.
(…) Isten Fia Márián keresztül vette fel a testi valóságot. Mária anyasága azonban nem szűkül erre: hitének köszönhetően ő Jézus első tanítványa is, és ez „kitágítja” az ő anyaságát. Mária hite fogja kiprovokálni Kánában az első „csodajelet”, mely hozzájárul a tanítványok hitének megszületéséhez. Mária ugyanezzel a hittel jelen van a kereszt lábánál, és fiául kapja János apostolt; végül pedig, a feltámadás után, az Egyház imádkozó anyjává válik, akire leszáll a Szentlélek pünkösd napján.
Anyaként Mária egy igen különleges feladatot lát el: Fia, Jézus és az emberek között helyezkedik el, amikor azok nélkülöznek, szűkölködnek, szenvednek. Mária közbenjár, mint Kánában, tudatában annak, hogy ő anyaként azt teheti, sőt kell tennie, hogy Fia elé viszi az emberek, különösen a leggyengébbek és legelesettebbek szükségeit. Épp az ilyen embereknek szenteltük a béke ma tartott világnapjának témáját: „Migránsok és menekültek: békét kereső férfiak és nők” – így szól a mai nap mottója. Ismételten szeretnék szószólója lenni ezeknek a fivéreinknek és nővéreinknek, akik békés jövőt szeretnének. E békéért, melyhez mindenkinek joga van, közülük sokan készek az életüket is kockáztatni azáltal, hogy utazásra vállalkoznak, mely az esetek többségében hosszú és veszélyes; készek arra, hogy fáradalmakat és szenvedéseket vállaljanak. Kérem, ne oltsuk ki a reményt szívükben, ne fojtsuk el békevágyukat! Fontos, hogy mindenki, az állami intézmények, a nevelési, segélyező és egyházi szervezetek mindent megtegyenek, hogy biztosítsák a békés jövőt mindenkinek. Adja meg nekünk az Úr, hogy nagylelkűen tudjunk azon munkálkodni ebben az új esztendőben, hogy egy szolidárisabb és befogadóbb világot hozzunk létre.

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.