Letisztult kép a Székelyföldi Jégkorong Akadémiánál

85

Pontot tettek a találgatások végére a Székelyföldi Jégkorong Akadémia vezetői, miután pontosan vázolták az elképzeléseket, illetve a stratégiát. Az akadémia vezetői jelezték, a rendszer pénzügyi feléért egy kuratórium felel, míg a szakmai munkát külföldi szakemberre bízzák, akinek személye még nem nyilvános, de közel a megállapodás határideje. Első lépésben hároméves tervről beszéltek a vezetők.

A SZJA indulásaként a legnagyobb probléma a gyereklétszám. 520 gyerekhokista van Székelyföldön, növelni kell a számot
A SZJA indulásaként a legnagyobb probléma a gyereklétszám. 520 gyerekhokista van Székelyföldön, növelni kell a számot

A nyár elejétől állandó napi téma volt a sportszeretők körében, hogy milyen formában fog működni a pünkösdkor hivatalosan is bejelentett Székelyföldi Jégkorong Akadémia (SZJA). Az azóta eltelt időben az akadémia vezetői a rendszer pontos kidolgozásán fáradoztak, amely mostanra tisztult le, köszönhetően egy belső auditnak, amelyet Antal István végzett el és elemzett ki. A stratégiáról beszéltek tegnap egy sajtótájékoztató keretében.

A vezetőség és a szakmai stáb
Korábbi – a témához kapcsolódó – cikkeinkben is jeleztük, hogy a SZJA a magyar kormány támogatásával jött létre, amelynek közvetlen partnere a római katolikus egyház által működtetett Men Sana Alapítvány. Az alapítvány vezetősége nyolc tagból áll, amelynek elnöke Tánczos Barna szenátor, továbbá van egy héttagú kuratórium. Ezen héttagú kuratórium fogja meghozni az adminisztrációs határozatokat, döntéseket. A kuratórium ügyvezető igazgatója Nagy Attila lesz, míg a további tagokat a katolikus egyház, illetve a SZJA központjai delegálják.
Az adminisztrációs tevékenység külön van választva a szakmai munkától. A szakmai munkáért egy technikai igazgató fog felelni, akinek személyéről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy egy kanadai szakember lesz. Tánczos Barna, illetve Nagy Attila megjegyezte, hogy a SZJA, illetve a kanadai szakember között hamarosan létrejön a megállapodás. A technikai igazgató munkáját segíti a kapus mentoredző, amely posztra szintén külföldi szakembert látnak a vezetők.
Az előbb említett két szakember alá fognak tartozni a központok: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Csíkkarcfalva, Háromszék (Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely), illetve Csíkszentimre. Mindegyik alközpontnak lesz egy felelőse – mentoredző –, amely szintén külföldi szakember lesz. Kivételt képez Csíkszentimre, hiszen ők Csíkszeredához fognak tartozni. A központok mentoredzőinek munkáját segíti a hazai kapusedző, a nevelőegyesületek edzői, illetve 4-4 fiatal edző (úgynevezett szigetedzők). Utóbbiak csak Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Felcsíkon lesznek.

Beruházásokés fejlesztések
Tánczos Barna elnök, illetve Nagy Attila ügyvezető igazgató vázolták az első három évre vonatkozó beruházási terveket is, bár vannak még kérdőjelek. Ebben az évben Csíkszereda, illetve Gyergyószentmiklós egy-egy mobil jégpályával gazdagodik. Hogy hová lesznek ezek felhúzva, még nem tisztázott, de elmondásuk szerint az volna az ideális, ha a jégpálya szomszédságában lenne. Csíkszeredában viszont ezen a téren telekproblémák vannak. A városi önkormányzat, illetve a Csíkszeredai Sportklub kéne lépjen ezen ügyben. A jégpályák működését a helyi önkormányza-tok vállalnák át.
A 2017/2018-as esztendőkben a SZJA központjáé, Csíkkarcfalváé lesz a főszerep. Itt egy kollégium, egy metodikai központ, illetve egy orvosi központ kapna helyet. Ezen témakörnél felvetődött a kérdés, hogy a jégkorong, illetve a Csíkszereda központtal működő labdarúgó-akadémia összedolgozik-e, hiszen a labdarúgók már építik a saját rendszerüket, és meglehet, hogy nem volna szükség még egy hasonlóra. Tánczos Barna ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy folynak a tárgyalások a két akadémia között, hogy egymást miben tudnák kölcsönösen segíteni. Egyelőre, mint fogalmazott, sok a kérdőjel a labdarúgó-akadémia által megépítendő kollégium rendeltetésével, hiszen eredetileg az a Márton Áron Főgimnázium diákjainak van szánva. Kérdés ugyanakkor, hogy a labdarúgó-akadémia által is megálmodott orvosi rendelő felszerelésére, berendezésére marad-e elegendő pénzük, hiszen a lelátóval egybekötött kollégiumi építkezés igencsak megnyirbálta a labdarúgók költségvetését.

Tánczos Barna és Nagy Attila számolt be az akadémia helyzetéről Fotók: László Róbert
Tánczos Barna és Nagy Attila számolt be az akadémia helyzetéről Fotók: László Róbert

A szakmai munkáról
A szakmai munka alappillérei hasonló elgondolás mentén fognak működni, mint a labdarúgó-akadémiánál. A gyerekek egészen középiskolás korukig nevelőegyesületeikben fogják megkapni az alapképzést, amely szakmai munkájához maximálisan hozzájárul az akadémia. Középiskolás korba lépve jön a szelekció, amikor a legjobbak bekerülnek az akadémiára. Ezen rendszer csak két év múlva fog elkezdődni, hiszen ha már az idén elkezdenék, akkor összeroppanna a gyergyói, a csíki, illetve a felcsíki utánpótlásrendszer, hiszen olyan kevés a gyermek U16-tól felfelé. Ennek fényében kijelentették, hogy 5-6 éven belül szeretnék, ha az akadémia egy U16-os, egy U18-as, egy U20-as, illetve lehetőség szerint egy U23-as csapattal rendelkezne.
Ezen elképzelés azt a célt szolgálná, hogy a legjobb játékosok perspektívát látnának a honi jégkorongban és nem vándorolnának el Magyarországra. Ezt jogi úton is megakadályoznák szerződéskötésekkel. A rendszerbe bekerülő gyerekekkel (U12-es korosztálytól az U18-as korosztályig) szerződést kötnének, továbbá az akadémia, illetve a nevelőegyesületek viszonyát egy együttműködési megállapodásban pontosítanák, illetve szögeznék le.
Az elvándorlás, illetve eligazolás kapcsán szoros együttműködést, illetve egy pontos szabályrendszert szeretne kötni a Székelyföldi Jégkorong Akadémia a Magyar Jégkorong Szövetséggel, amelyben leszögeznék a feltételrendszereket. Mindamellett, hogy a magyar szövetséggel szoros lenne a kapcsolat, a honi szövetséggel is hasonlóra törekednek.

További központok
A sajtótájékoztatón szóba került Székelyudvarhely és Marosvásárhely is, de mindkét helyen nagy a bizonytalanság. Utóbbi az egyszerűbb eset, hiszen ott befejezés alatt áll a műjégpálya, ám nem lehet tudni, hogy az mikor fog megtörténni. Az edzők verbuválása ugyan folyik Vásárhelyen, de jégpálya hiányában még pontos képet nem lehet tudni az ottani helyzetről. Székelyudvarhely már jóval keményebb diónak ígérkezik. Itt ugyanis se szakember, se gyerekek, se jégpálya nincs. Ami tovább nehezíti Udvarhely esetét, hogy eddig nem volt politikai akarat a jégkorong felpártolására, annak ellenére, hogy szép múlttal rendelkezik.

Darvas Attila

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.