Közvitán a városi stratégia

Közvitára bocsátották Csíkszereda városfejlesztési stratégiáját és fenntartható mobilitási tervét, amelynek elfogadását a városi önkormányzat legutóbbi, májusi tanácsülésén elhalasztották a képviselők. A dokumentum keddtől elérhető a http://www.planificatio.com/2016/06/ivs-kozvita-vi14-vi24.html online fe­lületen, a közvitát személyes találkozó zárja majd, ahol a Pla­nificatio Kft. vezetője személyesen is bemutatja a stratégiát.

Forgalmi dugó a Kossuth utcában. Aránytalanság Fotó: László Róbert
Forgalmi dugó a Kossuth utcában. Aránytalanság (Fotó: László Róbert)

Június 24-ig lehet véleményezni Csíkszereda városfejlesztési stratégiáját és fenntartható mobilitási tervét, melyet az önkormányzat a 2014/2020-as pályázati ciklusra készített elő, a dokumentum kidolgozásával a Planificatio Kft.-t bízta meg az idén mandátumát záró városvezetés. A több mint százoldalas dokumentáció külön elemzi és vizsgálja a megyeközpont gazdasági, környezeti-infrastrukturális, társadalmi és demográfiai helyzetét, figyelembe véve a lakosság körében elvégzett kérdőíves felmérést javasol fejlesztési ütemtervet a következő időszakra. A stratégia és fenntartható mobilitási terv letölthető a fent megadott felületről, ennek megvitatására pedig személyesen is alkalma lesz az érdeklődőknek, hiszen az online társadalmi egyeztetést követően személyes találkozóra is alkalmat teremt a kidolgozással megbízott cég.
– Az online felületen, nap végén a hozzászólók nevével együtt tesszük közzé a beérkezett javaslatokat, véleményeket, így a lakosság egymás közt is megvitathatja nézeteit. Az első napokban még nem sok hozzászólás érkezett, de annál többen letöltötték a dokumentumot – közölte lapunkkal Csák László cégvezető.
A stratégiát szerkesztőségünk is letöltötte, a továbbiakban abból szemelgetünk. A dokumentum megoldandó problémaként tünteti fel például, hogy a megyeközpont külső városrészei nem jól megközelíthetők, vagyis a közlekedés jórészt a városközpontban mobilis, a város többi részén nem, illetve ezeken a részeken a lakossági felmérés eredménye azt mutatja, hogy a külvárosi negyedekben is indokolt további közösségi terek, játszóházak kialakítása.
Kiemelten foglalkozni kell és javítani a mozgássérültek, látás- és hallássérültek lehetőségein, az érintett csoport közlekedését aka­dály­mentesíteni kell.
– Csíkszeredában a hatvanöt évnél idősebbek aránya a kilencvenes évekhez képest a háromszoros, viszont az egészségügyi és szociális ellátórendszer nem épült ki ennek megfelelően. Idősek otthona, nappali foglalkoztató központ nincs, az egyetlen kedvező kivétel a Caritas tevékenysége, ami azonban az ellátási igények egy részét fedi le – olvasható még a dokumentumban.
A stratégia kedvezően méltatja a megyeközpont oktatási rendszerét, intézményeit, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az alapfokú oktatás feltételrendszere romló tendenciát mutat, sürgős modernizálásra, beavatkozásra van szükség például az épületek tekintetében, mint az egykori Ady Endre és a Liviu Rebreanu iskolák, illetve az oktatáshoz kötődő felszerelések biztosításában.
Amint arról már korábban beszámoltunk, a városi stratégia és fenntartható mobilitási tervet májusban nem fogadta el soros ülésén a városi önkormányzat, Szőke Domokos alpolgármester kérdésünkre tegnap azt nyilatkozta, részben éppen azért, hogy még lehetőséget teremtsenek a közvitára.
– A közvitára bocsátott dokumentum már javított példány. Az a szándékunk, hogy az alakuló ülést követően (június 24.) az önkormányzati képviselőkkel újra megvitassuk a stratégiát, és a júliusi soros tanácsülésen ismét előterjesszük – mondta Szőke Domokos.

Pál Bíborka