Két százalékpontos növekedés

55

Az óvások benyújtása és a dolgozatok újrajavítása után 60,48 százalékról 62,63 százalékra nőtt a sikeresen érettségizők aránya Hargita megyében. Az óvás után a romándolgozatok több mint felének lett kisebb az osztályzata, mint az óvás előtt.

Óvás után többen örülhettek. Érett érettségi jegyek Fotó: Balázs Árpád / archív

Mintegy 762 dolgozatot óvtak meg az érettségizők az érettségi eredmények kifüggesztése után, mert elégedetlenek voltak a kapott osztályzattal. A legtöbb óvást román nyelv és irodalom tárgyból nyújtották be, szám szerint 333-at, 158 diák magasabb jegyet kapott, 13-nak változatlan maradt a jegye, 162 dolgozat viszont kisebb jegyet kapott. A magyar nyelv és irodalom tárgyból óvók szerencsésebbek voltak: a 117 megóvott dolgozatból 74 osztályzata növekedett, 2 változatlan maradt, 41 csökkent. A kötelező tárgyból 190 óvást jegyeztek, 140 jegy nőtt, 4 változatlan maradt, 46 csökkent. A választott tárgyból benyújtott óvások száma 122 volt, 66 esetben nőtt a jegy, 8 esetben változatlan maradt, 48 esetben pedig csökkent.
Végül is a vizsgára beiratkozott 2413 vizsgázó közül 1398 vette sikerrel az akadályokat, 48-cal többen, mint az óvások előtt.
Az iskolák sorrendje némiképp változott, pár iskola egy-két helyezéssel fennebb kúszott vagy lennebb csúszott a megyei listán. 90 százalék fölött teljesítettek: a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium – 97,75 százalék; a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző – 96,55; a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium – 93,67; a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium – 92,22; a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium – 91,67; a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium – 91,67 és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium – 90,28 százalék.
A lista alján, tízszázalékos sikerarány maradt: a csíkszentmártoni Tavai Nagy Imre Szakközépiskola – 7,69 százalék; a borszéki Zimmethausen Szakközépiskola – 7,69; a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola – 6,9; a csíkszeredai Székely Ká­roly Szakközépiskola – 4,17 és a székelykeresztúri Zeyk Domokos Szakközépiskola – 0 százalék.
Megjegyzendő, hogy a Ti­vai­nál a 7,69 százalék 2 diákot jelent, a Zimmethausennél 1 diákot, az Eötvösnél a 6,9 százalék 6 diákot, míg a Székely Károlynál a 4,17 százalék 1 diákot. A szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskolánál is a 13,04 százalékos sikerarány 3 diákot jelent.
Bizonyára érdekes – és a diákok felkészülési szintjét jobban tükröző – adatokat kapnánk, ha nemcsak a vizsgára beiratkozottak számát, hanem az adott iskolákban ballagók számát is ismernénk.
Az érettségi őszi vizsgaidőszakára ma kezdődik az iratkozás, a érdekelt diákok abban az iskolában kell benyújtsák iratcsomójukat, ahol tanulmányaikat végezték. A beiratkozási időszak 14-éig tart. Július 27-én azok iratkozhatnak, akiknek előbb pótvizsgázniuk kell valamely tantárgyból.

72,9%-os az országos átmenési arány

1,5 százalékkal nőtt az aránya azoknak a tizenkettedikes diákoknak, akik sikeresen vizsgáztak a nyári érettségi vizsgán. Az óvások elbírálását követően az országos átmenési arány 71,4%-ról 72,9 százalékra emelkedett – tájékoztatott tegnap a tanügyminisztérium.
Az oktatási tárca szerint az országos átlag 4,8 százalékkal jobb, mint a tavalyi első érettségi vizsga eredményei.
A 128 509 jelentkező közül 93 640 diáknak sikerült átmenő jegyet szereznie. A sikeresen vizsgázók közül 88 311 tanuló most fejezte be tanulmányait (79,2% az átmenési arány), 5329 tanuló az előző évfolyamokon végzett (31,4% az átmenési arány). A tízes átlagot elérők száma is nőtt, 97 helyett 126 tanuló zárta a legjobb átlaggal a vizsgákat – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget a minisztérium.
A nyári érettségi eredményeinek közzététele után országszerte összesen 42 215 óvást nyújtottak be a tanügyminisztérium adatai szerint.
A legtöbben a román nyelv és irodalomból kapott vizsgajeggyel voltak elégedetlenek, ebből a tantárgyból 18 616 óvást nyújtottak be.
A szaktárca által ismertetett adatok szerint az idei nyári érettségire 135 513 diák iratkozott be, 128 509-en jelentek meg a vizsgán.
Az óvások után 34 960 tanulónak nem sikerült az érettségije. Csalás vagy csalásra tett kísérlet miatt 179 érettségizőt zártak ki a vizsgákról, akik nem jelentkezhetnek a következő két érettségi vizsgára.
A legjobb eredményeket a következő megyékben érték el: Bacău – 84,53%, Szeben – 84,39%, Iaşi – 84,10%, Kolozs – 83,65%.
A leggyengébben Ilfov (44,31%) és Giurgiu (51,96%) megyében teljesítettek az érettségizők.
Az őszi érettségire augusztus 28. és szeptember 6. között kerül sor – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Sarány István

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.