Jócskán megkéstek a miniszteri rendeletek

Július 25-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben ama 2017/186-os törvény, amely révén újólag módosult és kiegészült a földtörvény, azaz az 1991/18-as törvény. Viszonylag kényes és bonyolult tárgykörökben tartalmaz újdonságszámba menő előírásokat a szóban forgó törvény, nevezetesen a helyiségeken kívüli mezőgazdasági területek használati kategóriáinak megváltoztatására, illetve a külterületeken található területeknek a mezőgazdasági körforgásba való bevezetése vagy visszavezetése vonatkozásában. A hatályba lépés óta több mint három hónap telt el, de az előírások gyakorlatba ültetésére nemigen kerülhetett sor…

A nemrégiben megjelent törvényt már lapunk augusztus 29-i számában ismertettük. Már akkor jeleztük, hogy a törvény gyakorlatilag „működésképtelen”, ugyanis nem születtek meg azok a miniszteri rendeletek, amelyekkel jóváhagyódtak volna azok az eljárások, amelyek révén alkalmazni kellett volna a törvény jó néhány előírását. Amúgy ezeknek a rendeleteknek legkésőbb augusztus 28-ig kellett volna megjelenniük a Hivatalos Közlönyben. Az oly „szorgos” tárcavezető, Petre Daea ez esetben nem volt a helyzet magaslatán. Mondjuk ezt annak okán, hogy a törvény előírásainak végrehajtása szempontjából leglényegesebb miniszteri rendeletek csak a Hivatalos Közlöny december 5-i számában jelentek meg, azaz több mint három hónapos késéssel. A 2017/386-os ama miniszteri rendeletről van szó, amely révén jóváhagyták a helységek kültelkein található területeknek a mezőgazdasági körforgásba való bevonására vagy visszavezetésére vonatkozó eljárást, valamint ama 2017/387-es rendeletről, amely révén jóváhagyták a helységek kültelkein lévő mezőgazdasági területek használati kategóriájának megváltoztatására vonatkozó eljárást. A most megjelent és hatályba lépett két rendelet lehetővé teszi, hogy ténylegesen sor kerülhessen a júliusban megjelent törvény jó néhány előírásainak gyakorlatba ültetésére. Mindkét eljárás tekintetében a vonatkozó rendeletek részletesen taglalják a különböző hatósági hatásköröket, az ügyintézés „menetrendjét”, a benyújtandó, mármint az érdekelt ügyfél (jogi vagy magánszemély) által benyújtandó ügycsomó tartalmát, valamint a jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatalának módozatát.
A használati kategória megváltoztatását illetően hangsúlyozandó, hogy az nem lehetséges azon legelők esetében, amelyeket ebbe a kategóriába tartozónak jegyeztek be 2007. január 1-jén, de igen abban az esetben, ha azok szennyeződés vagy degradáció révén elvesztették termelési kapacitásukat. Ez utóbbiak esetében a használati kategória megváltoztatásának jóváhagyására a most megjelent 2017/387-es miniszteri rendelet által jóváhagyott eljárás szerint kerül sor. Amennyiben egy hektárt meghaladó területről van szó, a használati kategória megváltoztatásának jóváhagyása a szaktárca illetékes igazgatóságának a hatáskörébe tartozik, az egy hektárt meg nem haladó területek esetében pedig a megyei mezőgazdasági igazgatóság igazgatójának a hatáskörébe. Amúgy a kérelmezőnek a rendelet 5-ös szakasza által előírt ügycsomót azon megye mezőgazdasági igazgatóságához kell benyújtsa, amely illetékességi körébe tartozik az a bizonyos terület.

Hecser Zoltán