Húszéves a csíkszeredai Bonus Pastor Támogató Csoport

56

A Bonus Pastor Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson az alkohol-, drog-, szerencsejáték- és egyéb függőségekben szenvedőknek és hozzátartozóiknak, keresztény lelkiséggel, a segítő szakma eszközeivel. E célt három fő tevékenységcsoport a terápia, az utógondozás és prevenció által kívánja megvalósítani.
Az utógondozás egyik alapele­mét a több helységben is működő támogató csoportjaink képezik. A hetenként tartott találkozók az utógondozás lehetőségét nyújtják azoknak, akik részt vettek valamilyen terápiás programon, ugyanakkor a bekapcsolódás lehetőségét újabb segítségkeresőknek. Az őszinte, bensőséges légkörben zajló csoporttalálkozások egyik fő elve: ki-ki annyit nyer a találkozásból, amennyit „belead”.
Történetünk dióhéjban:
1996. október végén Ft. Gergely István plébános (Tiszti) kezdeményezésére indultunk. 1997. október 1-jén a Hargita Népében így jelenik meg a csoportról szóló hirdetés: „Katolikus Iszákos Mentő Misszió, vezetője Ft. Kiss István segédlelkész, Újfalusi Csaba világi vezető.” A csoport minden hétfőn találkozik a csíksomlyói kolostor fogadószobájában 19–21 óra között. Menet közben a csoport találkozási helyszínei is változnak, a Kalot épületében a Gyulafehérvári Caritas adott helyet. A csoportta­gok részt vettek Magyarországon a KASZ lelkigyakorlatokon. Állandó kapcsolatban voltunk a Bonus Pastor Alapítvánnyal, gyógyító táborokba küldtünk embereket, részt vettünk rendezvényeiken.
1998-ban válságos idők voltak a csoport életében, kevesen jelentek meg a csoportalkalmakon, ki-kimaradoztak, visszaestek emberek. Mivel a csoporttagok nehezményezték, hogy túl távol vagyunk a várostól, Csíkszeredában kerestünk megfelelő helyszínt. Sokat hányódtunk, volt magánházaknál megtartott csoportalkalom, de helyszínül szolgált a Szent Kereszt-plébánia hittanterme, a mozgássérültek szervezetének irodája, a Szent Tamás Alapítvány terme.
1999-ben a Máltai Szeretetszolgálat szárnyai alatt próbáltuk továbbvinni tevékenységünket. Ezekben az időkben jelenik meg a CSAPOK elnevezés: Csíkszeredai Alkoholos Problémák Oldásának Közössége, vezetője Sövér Zsolt, lelki vezető Elekes András lelkipásztor, Bíró Gabriella pszichológus. Mottónk volt ebben az időben: „Ha gondod van, gyere be, mondd el! Ha nincs, mondd el, hogy csinálod!” Jártunk a Csíkszeredai Megyei Kórház elvonókúrás részlegére, ahol hetente csoportalkalmat tartottunk, ismertettük a csoportunkat, betegekkel elbeszélgettünk és felajánlottuk, hogy járjanak közénk, mert van esély a gyógyulásra. A helyi rádió adásában is hangot adtunk magunkról, próbáltunk informálni a lakosságot az alkoholizmus valóságairól, és az ebből való szabadulás útjairól, lehetőségeiről. Szép időszakok voltak ezek a csoport életében, jöttek új emberek, gyógyultak, volt élet és öröm a csoportban. Évente 200-300 ember fordult meg, állandó tagság abban az időben 20-30 személy volt.
2001-től a Lazarus Ház adott helyet hétfőnként a csoportnak. Voltak kezdeményezések kapcsolatba kerülni az Anonim Alkoholisták csoportjával. 2004 nyarán Bora László és Demeter Ignác (aki időközben eltávozott közülünk) vállalták fel a csoportalkalmak vezetését Demeter Anikó pszichológus segítségével. A csoport fennmaradásáért sokat fáradoztak, sokat kilincseltek, sok embert megszólítottak, hívtak az alkalmakra és próbáltak támogatást kérni, embereket küldeni a Bonus Pastor Alapítvány gyógyító táboraiba.
2005-től Rétyi Gábor és Julianna vezetik a csoportot, lelki vezető Geréb Géza református lelkész, a Bonus Pastor Alapítvány alkalmazottja, aki Székelyudvarhelyről havonta egyszer átjár a csoportalkalmakra meg személyes beszélgetésekre. 2009-ben a székelyudvarhelyi Bonus Pastor Országos találkozója után elindult külön csoport szenvedélybetegek hozzátartozóinak, amelyik időközben kisebb-nagyobb megszakításokkal, működik a mai napig. 2011-ben újabb kezdeményezések Bonus Pastor és Gyulafehérvári Caritas együttműködés, közös programokon való részvétel, a KASZ lelkigyakorlatok szervezése.
Az évek folyamán többször változott a helyszín: Szent Kereszt-plébánia hittanterme, Lazarus Ház, Caritas Petőfi utcai irodája, majd 2013-tól a jelenlegi csíkszeredai Református lelkészi hivatal. Mostani lelki vezetőink Szatmári Szilárd és Szatmári Ingrid lelkipásztorok.
Az eltelt 20 év alatt a csoport megtartó erejét tapasztaltuk, családias bizalmi légkör alakult ki köztünk. Az azonos élethelyzet összekötött, a szabadultak példája vonzó volt és mai napig reményt keltő az újak számára. A személyes megosztások által egyre közelebb kerültünk egymáshoz, a közösen elmondott imáinkkal, Istent hívtuk magunk közé, és benne volt minden reményünk. Önsegítő, támogató jellegű csoportunk nyitott mindenki számára, aki gyógyulni szeretne betegségéből vagy hozzátartozóján szeretne segíteni.
Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy megértük a 20. születésnapot! Köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett, támogatta az eltelt időszakban csoportunkat, a csoportba járó, gyógyulni vágyó embereket!

Fazakas Zsuzsa, Csíkszereda

[box type=”shadow” ]Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes hoz­zá­járulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, esetenként rövidítve jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények nem feltétlenül azonosak a szerkesztőségével.[/box]

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.