Félig-meddig átírva…

50

Az egyesek által forradalmi jellegűnek minősített fiskális intézkedési csomag legjelentősebb „szelete” most már nyilvánosságra került: a Hivatalos Közlöny online kiadásában pénteken este jelent meg az Adótörvénykönyvre vonatkozó 2017/227-es törvényt módosító és kiegészítő 2017/79-es sürgősségi kormányrendelet.

Egy igen terjedelmes jogszabállyal szembesültünk, amely az Adótörvénykönyv eddig hatályos 503 szakaszának közel egyharmadát érinti. Pontosabban fogalmazva: egyelőre semmi sem változik, ugyanis a most megjelent sürgősségi kormányrendelet gyakorlatba ültetésére 2018. január 1-jétől kezdődően kerül sor. (Egyébként a törvénykönyv 4-es szakasza által előírt határidőtől kivételesen eltérő módon, ami akár okként is szolgálhat alkotmányossági aggályok megfogalmazására.) Úgyszintén utalnunk kell arra is, hogy a szóban forgó sürgősségi kormányrendelet az Adótörvénykönyvnek három lényeges szegmensét érinti, s ez azt jelenti, hogy a mikrovállalkozások jövedelmei megadózására, a jövedelemadóra, a kötelező társadalombiztosításokra vonatkozó előírások zömét gyakorlatilag átfogalmazták, átírták. Feltétlenül megemlítendő az is, hogy az Adótörvénykönyvnek a kamatköltségekkel, valamint a valutaárfolyamból származó különbözetekkel kapcsolatos 27-es szakaszának az előírásait hatályon kívül helyezték, s ugyanakkor a profitadóra vonatkozó előírások kiegészültek egy igen terjedelmes új fejezettel, amely arra hivatott, hogy beépüljön a hazai jogalkotásba az Európai Tanácsnak a 2016/1664-es irányelve. Amúgy a sürgősségi kormányrendelet felvezetőjében többek között azt olvashatjuk, hogy annak meghozatalát a kormányprogram gyakorlatba ültetése, valamint a 2018-as esztendei társadalombiztosítási költségvetés és az állami költségvetés törvényének a kidolgozása tette szükségessé. Mese-mese meskete… Ezt pedig a jelek szerint „nem vették be” sem a s zakszervezetek, sem pedig a liberálisok. Ez utóbbiak pénteken este bejelentették, hogy a kormányrendelet megjelenése nyomán felszólítják a nép ügyvédjét, hogy azt támadja meg az Alkotmánybíróságnál, a maguk részéről pedig e hét folyamán benyújtják a kormánnyal szembeni bizalmatlansági eljárást, biztosra véve, hogy rendelkezni fognak a szükséges honatyai aláírás számmal. A szakszervezetek egyes vezetői pedig azt közölték, hogy felerősítik tiltakozó akcióikat. Idetartozik az is, hogy pénteken a késő esti órákban egyes városokban tüntetésekre került sor, Temesváron például több mint ezer számítástechnikai alkalmazott tüntetett az őket hátrányosan érintő/érinthető előírások ellen.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.