Én összehívom, ti összejöttök, ha…

54

A kormányprogram jelentette színdarab színrevitelével kapcsolatos történésekre (próbákra) feleslegessé vált szót vagy időt fecsérelni. Igen, mert a színrevitel egyre inkább körülményesnek látszik, ígérkezik. Közben azonban van, amivel „szórakozzunk”, gondoskodik erről a kormánykoalíció, valamint a kormány. A minap az előbbi, illetve annak első embere, Liviu Dragnea jóvoltából egy bohózat játszódott le részben a szemünk előtt, részben a hátunk mögött: a parlament rendkívüli ülésszakának összehívásáról és annak „munkálatairól” van (volt) szó. Arra az összehívásra eleve rendhagyó módon került sor, amit egyes ellenzéki honatyák eleve alkotmányellenesnek találtak. Valahogy úgy történt: én (mármint Liviu Dragnea) összehívom, ti összejöttök, ha eljöttök (de nemigen jöttek el)… Ami az összehívást illeti, valóban lehetnek gondok, ugyanis az alkotmány vonatkozó szakasza értelmében azt sem az egyik, sem a másik ház elnöke nem teheti meg, hanem mindegyiknek az állandó bürója. Az állandó bürók ilyen jellegű ülésére viszont nem került sor, bár a képviselőház elnökének, Liviu Dragneának a kézjegyével ellátott, augusztus 7-én megjelent 2017/13 végzésében utalás van arra. Utólag az elnököt helyettesítő Florin Iordache olyasmit „makogott”, miszerint az előző napon, telefonon konzultáltak az állandó büró egyes tagjaival az összehívás tekintetében. (Személytelen igemódot használt, így nem tudni, hogy kikkel is egyeztettek.) Azért a „helyettes” magyarázkodott, mert az ugyancsak az augusztus 7-én megjelent 2017/12-es, ugyancsak Liviu Dragnea által aláírt végzés értelmében őt augusztus 8–11. között a képviselőház egyik alelnöke, Florin Iordache fogja helyettesíteni. Az összehívási végzésben az is szerepel, hogy a napirendet arra a törvénytervezetre vonatkozó tájékoztatás fogja képezni, amely révén jóváhagyódik ama sürgősségi kormányrendelet, amelyet beiktattak a képviselőház állandó bürójánál, és amelyet a megállapított határidők keretében az állandó bizottságoknak véleményezniük kell. A munkaprogram tekintetében pedig az szerepelt, hogy a rendkívüli ülésszak augusztus 8-án 15 órakor kezdődik, s a napirend kimerítéséig tart. Tehát ezt úgy is lehet értelmezni, hogy egyetlen sürgősségi kormányrendelet jóváhagyása szerepelt napirenden. Amúgy egy másik „botlasztó” is bekövetkezett, lévén hogy az ülés kezdetén kiderült: az „összejövés” sikertelen, mert csupán 92 képviselő volt jelen a teremben. Ilyen körülmények között nem véletlenül fakadt ki igen rosszalló hangnemben Márton Árpád RMDSZ-es képviselő, aki szerint léteznie kellett volna kvórumnak és „jobb lett volna összehívni az állandó büró ülését, hogy ott is meglehessen a kvórum… Valaki összehív egy gyűlést és nem jön el, de miért vagyunk mi képviselőház?…” Amúgy a történtek okán az USR honatyái bűnvádi feljelentést nyújtottak be augusztus 11-én a DNA-hoz, a „megcélzott” személy pedig Liviu Dragnea. A liberálisok a Nép Ügyvédjét, Victor Ciorbeát szólították fel, hogy élve jogkörével, a történtek okán forduljon az Alkotmánybírósághoz és kérelmezze kellő megindokolással, illetve alkotmányossági aggályok megfogalmazásával azt állásfoglalásra. A szenátus esetében is cifrán alakultak a dolgok: annak elnöke, Călin Popescu Tăriceanu ugyan még hétfőn bejelentette az összehívás tényét, de az arra vonatkozó végzése, a 2017/14-es, csak a Hivatalos Közlöny másnapi számában, azaz augusztus 8-án jelent meg. Abban a napirend tekintetében viszont már „többes számot” használt: tájékoztató azon törvénytervezetekre vonatkozóan, amelyek révén jóváhagyódnak a kormánynak ama sürgősségi kormányrendeletei, amelyeket iktattak a szenátus állandó bürójánál. A szenátus esetében sem siették el az összejövést: a 136 honatyából csak 58-an voltak jelen. Problémásnak bizonyult annak állandó bürója ülése is, mármint a kvórum tekintetében, ugyanis annak tagjai között szerepelt továbbra is Adrian Țuțuianu, aki viszont honvédelmi miniszterré való kinevezését követően annak már tulajdonképpen nem lehet(ne) a tagja (összeférhetetlenség okán). Az már csak hab a tortán, hogy már a gyűlés kezdetén a házelnök kénytelen volt bejelenteni a kvórum „hiányát”. Ilyenképpen 10 perc múltán az ülést fel kellett függeszteni. Az időből még annyira futotta, hogy Tăriceanu bejelentse: a szakbizottságoknak augusztus 29-ig kell benyújtaniuk a véleményezésüket és augusztus 31-ig kell ismertetni a jelentéseket. Egyébként e tekintetben határidőket emlegetett a képviselőházban Florin Iordache is: a szakbizottsági javaslatokat, észrevételeket augusztus 18-ig kell megfogalmazni, a jelentéseket augusztus 25-ig kell benyújtani. Mindaz, ami történt (függetlenül attól, hogy azoknak lesz-e valamelyes jogi következménye, a maga nemében nem jelent egyebet, mint egy nemkívánatos törvényhozási bohózatot, de egyben visszaélést is magával az alkotmány szövegével, csupán csak azért, hogy érvényt lehessen szerezni tíz olyan ripsz-ropsz meghozott sürgősségi kormányrendeletnek, amelyek nagy többsége esetében eleve vitatható azok „sürgőssége”…

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.