Útravaló

A várakozás célja és formái

A hetven év feletti emberek azzal szokták magyarázni szívósságukat, az élet kihívásaival szembeni bátor bizalmukat, hogy ők megedződtek. Ők kibírnak mindent, bizalommal tekintenek minden új, minden kellemetlen körülmény elé. Majd csak megsegít az Isten minden szükségünkben, mondogatják. Ők megtanultak várni. Türelmesen avagy türelmetlenül, csendes reménységben vagy hangos jajveszékelésben, de tudnak várni. Ma már könnyes szemmel mesélnek életük korai legmeghatározóbb várakozásairól. ...

Bővebben »

József álma

Nem szükséges az Álmoskönyvet forgatni, s még csak Martin Luther King amerikai álomról elhangzott híres mondása (Van egy álmom…) sem kell rabul ejtsen, elég, ha saját álmainkra gondolnunk. Titkolt, soha ki nem mondott gondolataink, megtörtént és meg nem történt események megszépülve, felnagyítva, eltorzítva jelennek meg álmainkban, s a legtöbbször ébredés után már nem is emlékszünk rájuk. De vannak álmok, amelyekkel ...

Bővebben »

Kötelesség vagy hivatás?

Jónás próféta könyve alapján vizsgáljuk meg a kötelesség és a hivatás mibenlétét, a köztük levő kapcsolatot. A hivatástudat kötelességvállalást jelent, de sokkal több annál, mert nem más, mint a feltétel és érdek nélküli áldozathozatal, a benső elkötelezés, az Isten országa építésében vállalt ügybuzgalom. Jézus szerint a hivatástudat küldetéstudatot feltételez, amely Isten országáért vállalt elkötelezésből és embertárs iránti mély szeretetből táplálkozik, ...

Bővebben »

Égned és világítanod kell…

Micsoda ellentétek feszültek bennünk és körülöttünk! A gyönyörű idő hegyet mászni, erdőt lépni, messzibe bámulni csalogatott – mi viszont a temetőt jártuk… Körülöttünk és bennünk minden az élet után kiáltott – mi pedig halottainkra és az elmúlásra gondoltunk… Vakító napsugár hullajtotta ránk szívmelengető sugarait – mi ehelyett pislákoló gyertyák fényébe merengtünk… Amerre csak néztem, mindenütt gyertyafény a sírokon… Az egyik ...

Bővebben »

’56-osok összefogásának gyümölcse

Magyar nyelvű tábla jelzi immár a zarándokoknak, hogy honnan indul a Mindszenty József bíborosról elnevezett fatimai magyar keresztút Portugáliában – mondta el Breuer Klára lisszaboni magyar nagykövet az MTI-nek. A táblát Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök áldotta meg. Az 52 éve felszentelt Cal­vá­rio Húngaro, azaz magyar kálvária kezdete eddig csak más nyelveken, például portugálul, németül, lengyelül volt feltüntetve, noha külföldi magyar ...

Bővebben »

Szeressétek egymást

Kedves keresztény testvéreim! A barátságról szeretnék most írni. Az igazi barátságról, mert a mai önző, anyagias világban nagyobbrészt csak érdekbarátságok vannak, amelyek csak addig tartanak, míg a vagyoni, érzéki vagy hatalmi érdek életben tartja. Soha nem voltunk jobban rászorulva a barátság áldásaira, mint napjainkban, amikor kordivat az elanyagiasodás és az elmagányosodás. Az ember azért születik a földre, hogy szeressen és ...

Bővebben »

Anyanyelv

Az Aranyosmentén, a Kisküküllőmentén és Biharban rövidre fogják a magyar nyelvet. Elég belőle néhány perc naponta. Ha több van belőle, már sért. Sérti azokat, akik nem értik. Sérti azokat is, kiknek hites társuk magyar anyanyelvű. Ugyan szeretik házastársukat, halálig tartó hűséget esküdtek neki. De nem tanulják meg a szeretett személy, az egyetlen házastárs anyanyelvét, s így nem csoda, ha sértve ...

Bővebben »

Ráncfelvarrásos mesék

Megrökönyödve olvasom, hogy egyik anyaországi óvodában átírt meséket olvasnának a gyerekeknek, nehogy érzékeny lelkük sérüljön a népmesék árasztotta tömény agresszió miatt. Hirtelen – még ha rossz is a párhuzam – a mítosztalanító Biblia-fordítási próbálkozások jutottak eszembe, amikor túlbuzgó racionalista, ún. szakértők minden csodát kidobáltak volna a Bibliából, hátha úgy „eladhatóbb” az evangélium. Elvégre felvilágosultak a hívek, nem vevők már minden ...

Bővebben »

Jöjj, tekintsünk egymásra tiszta szívvel!

Egy alkalommal ismét emberek közé „merészkedtem”. Így nevezem én azt a kalandot, amikor ismert és megszokott híveim biztos körét elhagyom… Rómában jártam egy olyan csoporttal, amelynek tagjai közül igen keveset ismertem. Mint mindig, ha nem ismerem az embereket, ezúttal is félve indultam útnak. Isten azonban újfent meglepett: csupa remek, nagyszerű emberrel töltöttem el felejthetetlen napokat. És miközben az Örök Város ...

Bővebben »

A többi csak ráadás

Még sajog a lábam az izomláztól. Még remeg a térdem, a bokám, még álmaimban is hegyeken mászkálok. Fent, kétezer fölött nem ura az ember a természetnek. Persze lent sem. De kétezer fölött az időjárással kapcsolatos előrejelzések, jelentések is mind csődöt mondanak. Lehetsz bármilyen jól értesült, ott viccel meg téged az idő, ahol csak akar. Hideg széltől helyi záporig, ködfátyoltól jégesőig ...

Bővebben »