Útravaló

Gyógyulás a hit által

Jézus nem csodatevő mágus, nem varázsló és nem szemfényvesztő volt, hanem a hit, a bizalom és a szeretet erejével gyógyító orvos. Az evangéliumok tanúsága szerint csak ott tudott gyógyítani, ahol sikerült a beteg Istenbe, a bűnbocsánatba, a gyógyulásba vetett hitét feltámasztania halottaiból. Hogy nem volt varázsló, az bizonyítja, hogy hit nélkül nem tudott gyógyítani, sőt kínosan vigyázott arra, hogy„csodás” gyógyításai ...

Bővebben »

Méhecske

Dr. Kőműves Zsolt kaposvári professzor egyetemi jegyzetében bukkantam egy szokatlan történetre. Egy állatiskoláról szól, ahol négy kötelező tantárgy van: úszás, futás, ugrás, repülés. Ezt mindenkinek el kell sajátítania. A kacsa úszásban volt jó, még a tanárnál is jobb. Futásból épphogy kijött az elégséges, az ugrás egyáltalán nem ment neki. Annak érdekében, hogy több időt fordíthasson az ugrásra, elengedték neki az ...

Bővebben »

A szeretet parancsa

Izgalmas lelki utazásban lenne részünk akkor, ha a négy evangéliumot abból a szemszögből olvasnánk végig, hogy Jézus hányszor említette meg a szeretet parancsát, és hányféleképpen akarta követői szívébe vésni, hogy a világon a legértékesebb dolog és a „legnagyobb a szeretet” (1Kor 13,13). Az a szeretet, amely a türelemben, megbocsátásban, udvariasságban, másokra való odafigyelésben, a szükségben lévő megsegítésében és az áldozatvállalásban ...

Bővebben »

Mindenki énekeljen!

Mert, ha nem…! Volt egy „szögletes” tanárunk, aki reggel nyolckor is hűségesen magtartotta az állampolgári nevelés nevű tantárgy óráját, és nem tűrte a hiányzást. Álmosak, másnaposak voltunk, nem nagyon volt kedvünk figyelni. Elhatároztuk, hogy egyszer sztrájkolni fogunk ellene… Az első padsorokban foghagymát rágunk s nagy, mély be- és kilégzéssel ráfújjuk. Vette is a lapot, mert egy idő után ránk förmedt: ...

Bővebben »

Feszítsd szélnek a vitorládat!

Hirtelen csak elém toppantál… Rég nem láttuk egymást. Azt mondod, otthon voltatok két évig, de most ismét visszajöttetek egy kissé megalapozni anyagilag is ifjú életeteket. Bevallod viszont, hogy félsz az új esztendőtől. Annyi aggasztó dolog van már időközben itt is, hogy már-már elcsüggedtek. Most épp állást kerestek. Több ajánlatot is kaptatok, de hetek óta azon töprengtek, hogy melyik úton induljatok ...

Bővebben »

A megtérésről

„Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” (Mt 4,17) – Jézus ezen kijelentésében új életcélokra hív. Megtérés, a szív tudatos odafordítása Isten felé, vagyis átértékelem viszonyomat Istennel, felebarátommal, önmagammal, a teremtett világgal, új fényben nézem a világot, és ezért új irányt is szabok a jövőmnek. De mindehhez nem elég a saját elhatározásom, kell hozzá az isteni segítség. Éppúgy, mint a ...

Bővebben »

Jövőlátás

Gyermekkorom Nyikó-mentéjén nagy látványosságnak számított, amikor egy több szekérből álló romakaraván bedöcögött a falunkba. Általában a korcsoma közelében telepedtek le. A lovakat kifogták, pihentették. Sovány kutyáik beiszkoltak szekereik alá. Az asszonyok tüzet raktak, a férfiak elindultak a faluban és hangos szóval kiáltották, fazekat cinezünk, emberek, hozzák a lyukas fazekaikat, vedreiket. Kis lurkóik hason feküdtek a saroglyában, és csak a fejüket ...

Bővebben »

Apa–lánya lelkigyakorlat

Apa–lánya lelkigyakorlatot tartanak a segítőnővérek január 28-án Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A Szent László-évhez kapcsolódva, a lányok és édesapák hitbeli erényei, valamint identitásuk megerősítésére fókuszálnak Ilyés Erika sa vezetésével. Jelentkezni az ilyesera75@gmail.com e-mail-címen lehet. Személyesen kísért lelkigyakorlatot szerveznek papok részére a segítőnővérek február 6–9. között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. Célja: segítséget nyújtani a belső szabadság megszületésében, ...

Bővebben »

Újévi jófeltételeink…

Egy idős indián az életről mesélt az unokájának. „Küzdelem zajlik a bensőmben” – mondta a fiúnak. „Rettentő harc ez, egy farkas és egy angyal vívja egymással. A farkas gonosz – ő a harag, irigység, bánat, mohóság, arrogancia, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség, hazugságok, önteltség, felsőbbrendűség és ego. Az angyal jó – ő az öröm, béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, ...

Bővebben »

Hálát adni, szívből…

A pappá szentelésem előtti évben (2008) szilveszter napján egyik rendi testvéremmel kisebb zarándoklatot tettünk meg egyik településtől a másikig, csendesen ballagva egymás mellett. A távolság a két település között körülbelül 40 kilométer volt. Az út elején „szórakozásnak, magam kipróbálásának” gondoltam el az egészet, a mellettem haladó testvér azonban határozott célt adott zarándoklatunknak. Végiggondolni az eltelt évet, imával elkísérni, elbúcsúztatni azt, ...

Bővebben »