Útravaló

Az egyháznak Jézus a fundamentuma

Október 31. sajátos ünnepe a reformáció egyházainak. Mi, reformátusok a testvéregyházaknál is jobban magunkénak érezzük a Reformáció Emléknapját, mert nevünkben is azonosulunk az ünneppel. Ilyenkor felelevenítjük a németországi Wittenberg város nevét, amelynek vártemploma kapujára Luther Márton kifüggesztette a híressé vált 95 tételét. Benne saját kora vallási-hitbeli helyreállítását szorgalmazta a Biblia alapján. Az idén is elhangzanak a reformáció alapelvei: csak a ...

Bővebben »

Kétféle élet

Péter pedig mondá: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! (Ap. Csel. 3,6.) A sánta ember meggyógyításának történetéből idéztem ezt a verset. Ha elolvassuk a történetet, rádöbbenünk, hogy benne kétféle élet áll előttünk. Az első a szegény koldusnak az élete, mielőtt találkozott volna Péterrel és Jánossal, a ...

Bővebben »

Bocsánatkérés és megbocsátás

Mindig élénk figyelemmel kutattam a betegségek, elváltozások lelki hátterét. Volt alkalmam és lehetőségem rálátni, talán a szokásosnál korábban sok olyan jelenségre, amit ha nem is tudtam megfejteni annak idején, ébren maradt a tudatomban, tehát bennem volt minden alap a későbbi tudatos kutatásokhoz. Lelkigyakorlataim során tisztult le a kiengesztelődés gyakorlati fogalma. Ez kettős felépítésű, olyan, mint egy sínpár, erősen egymáshoz rögzítve. ...

Bővebben »

Válságkezelés

A legfontosabb amit szeretném, ha kiolvasnának az alább következő írásból, az, hogy tekintetünket Istenre fordítva, gondolkodásunkon változtatva, az imádság erejét használva elmúlik a félelem és a csüggedés. Minden szót ezért a bátorításért írok le, minden példát ennek alátámasztására vetek papírra. Indítsa a történetet egy régi bibliai személy, aki 2800 évvel ezelőtt élt, Jeremiás néven. Élete során végigszenvedte városa elfoglalását, országa ...

Bővebben »

Szomjas vagyok…

Most is siettem, mint mindig. Majdnem ráléptem… Külső szirmai már fonnyadtak voltak, de még így is nagyon szép volt. Valaki elveszítette vagy eldobta… Tovább akartam menni, de tekintete nem hagyott békén. Hirtelen beszélni kezdett: „Tégy vízbe, kérlek, szomjas vagyok!” Majd hozzáfűzte: „Ha ugyanis vízben vagyok, akkor élek, kivirágzom és gyönyörködtetem az emberek szívét. Ez ugyanis a hivatásom.” Hazavittem, vázába tettem, ...

Bővebben »

Isten mindig a szívet nézi

„S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” Tegnap ismét jöttél „napozni”, ahogyan nevezni szoktad. A munka után nem sietsz haza, hanem jössz a pénteki szentmisére, s előtte elbeszélgetünk. Mikor miről. Ilyenkor lelkedet kiteszed a „napra”, azaz kimondod belőle mindazt, ami hétközben összegyűlt. És sok minden van, hisz a sok stressztől – mint mondod – még arra sincs időd, ...

Bővebben »

Életünk

„…te életedet ajándékul kapod, bárhová mégy.” (Jer 45,5) Kedves Testvérem! Rólad, rólunk szeretnék írni. Bár nem ismerlek, nem tudom a neved, nem látom magam előtt arcodat, mégis tudok rólad valamit, mert bennünk, emberekben vannak hasonló vonások. Mindannyian halandó vándorai vagyunk az életnek, akik az öröm mámorában, máskor pedig a kínok lélekhasító fájdalmában élünk. Élni lettünk teremtve, mindannyiunkat az életre hívott ...

Bővebben »

Még munkálkodhatunk…

Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: ,,Mester, ki vétkezett: ez, vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: ,,Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor ...

Bővebben »

Hitem dönti el, mit választok…

Minden hívő ember kezében lehet három tudomány, amelynek segítségével saját személyisége növekedését előmozdíthatja, és másoknak is példát adhat. Első a saját hitének tudománya, a teológia, amely Istent, a „láthatatlan rendezőt”, a Teremtőt kutatja tudatosan, hittel, a lelkével. Második a biológia, amely a földi élet törvényszerűségeit, az emberi szervezet biológiai felépítését és annak működését veszi figyelembe. A harmadik tudományág pedig a ...

Bővebben »

Összhang

„Egy éjjel Brúnó testvér imádkozni akart, de egy kecskebéka brekegése megzavarta. Sikertelen volt minden kísérlete, hogy a zajt figyelmen kívül hagyja, ezért aztán lekiabált az ablakból: – Csendet! Éppen imádkozom. Tudnunk kell, hogy Brúnó testvér szent volt, ezért aztán a parancsát azonnal teljesítették. Minden élõlény visszatartotta hangját, hogy imádkozásra alkalmas csend legyen. Ekkor azonban egy másik hang zavarta meg Brúnó ...

Bővebben »