Útravaló

A megtérésről

„Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” (Mt 4,17) – Jézus ezen kijelentésében új életcélokra hív. Megtérés, a szív tudatos odafordítása Isten felé, vagyis átértékelem viszonyomat Istennel, felebarátommal, önmagammal, a teremtett világgal, új fényben nézem a világot, és ezért új irányt is szabok a jövőmnek. De mindehhez nem elég a saját elhatározásom, kell hozzá az isteni segítség. Éppúgy, mint a ...

Bővebben »

Jövőlátás

Gyermekkorom Nyikó-mentéjén nagy látványosságnak számított, amikor egy több szekérből álló romakaraván bedöcögött a falunkba. Általában a korcsoma közelében telepedtek le. A lovakat kifogták, pihentették. Sovány kutyáik beiszkoltak szekereik alá. Az asszonyok tüzet raktak, a férfiak elindultak a faluban és hangos szóval kiáltották, fazekat cinezünk, emberek, hozzák a lyukas fazekaikat, vedreiket. Kis lurkóik hason feküdtek a saroglyában, és csak a fejüket ...

Bővebben »

Apa–lánya lelkigyakorlat

Apa–lánya lelkigyakorlatot tartanak a segítőnővérek január 28-án Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A Szent László-évhez kapcsolódva, a lányok és édesapák hitbeli erényei, valamint identitásuk megerősítésére fókuszálnak Ilyés Erika sa vezetésével. Jelentkezni az ilyesera75@gmail.com e-mail-címen lehet. Személyesen kísért lelkigyakorlatot szerveznek papok részére a segítőnővérek február 6–9. között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. Célja: segítséget nyújtani a belső szabadság megszületésében, ...

Bővebben »

Újévi jófeltételeink…

Egy idős indián az életről mesélt az unokájának. „Küzdelem zajlik a bensőmben” – mondta a fiúnak. „Rettentő harc ez, egy farkas és egy angyal vívja egymással. A farkas gonosz – ő a harag, irigység, bánat, mohóság, arrogancia, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség, hazugságok, önteltség, felsőbbrendűség és ego. Az angyal jó – ő az öröm, béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, ...

Bővebben »

Hálát adni, szívből…

A pappá szentelésem előtti évben (2008) szilveszter napján egyik rendi testvéremmel kisebb zarándoklatot tettünk meg egyik településtől a másikig, csendesen ballagva egymás mellett. A távolság a két település között körülbelül 40 kilométer volt. Az út elején „szórakozásnak, magam kipróbálásának” gondoltam el az egészet, a mellettem haladó testvér azonban határozott célt adott zarándoklatunknak. Végiggondolni az eltelt évet, imával elkísérni, elbúcsúztatni azt, ...

Bővebben »

A várakozás célja és formái

A hetven év feletti emberek azzal szokták magyarázni szívósságukat, az élet kihívásaival szembeni bátor bizalmukat, hogy ők megedződtek. Ők kibírnak mindent, bizalommal tekintenek minden új, minden kellemetlen körülmény elé. Majd csak megsegít az Isten minden szükségünkben, mondogatják. Ők megtanultak várni. Türelmesen avagy türelmetlenül, csendes reménységben vagy hangos jajveszékelésben, de tudnak várni. Ma már könnyes szemmel mesélnek életük korai legmeghatározóbb várakozásairól. ...

Bővebben »

József álma

Nem szükséges az Álmoskönyvet forgatni, s még csak Martin Luther King amerikai álomról elhangzott híres mondása (Van egy álmom…) sem kell rabul ejtsen, elég, ha saját álmainkra gondolnunk. Titkolt, soha ki nem mondott gondolataink, megtörtént és meg nem történt események megszépülve, felnagyítva, eltorzítva jelennek meg álmainkban, s a legtöbbször ébredés után már nem is emlékszünk rájuk. De vannak álmok, amelyekkel ...

Bővebben »

Kötelesség vagy hivatás?

Jónás próféta könyve alapján vizsgáljuk meg a kötelesség és a hivatás mibenlétét, a köztük levő kapcsolatot. A hivatástudat kötelességvállalást jelent, de sokkal több annál, mert nem más, mint a feltétel és érdek nélküli áldozathozatal, a benső elkötelezés, az Isten országa építésében vállalt ügybuzgalom. Jézus szerint a hivatástudat küldetéstudatot feltételez, amely Isten országáért vállalt elkötelezésből és embertárs iránti mély szeretetből táplálkozik, ...

Bővebben »

Égned és világítanod kell…

Micsoda ellentétek feszültek bennünk és körülöttünk! A gyönyörű idő hegyet mászni, erdőt lépni, messzibe bámulni csalogatott – mi viszont a temetőt jártuk… Körülöttünk és bennünk minden az élet után kiáltott – mi pedig halottainkra és az elmúlásra gondoltunk… Vakító napsugár hullajtotta ránk szívmelengető sugarait – mi ehelyett pislákoló gyertyák fényébe merengtünk… Amerre csak néztem, mindenütt gyertyafény a sírokon… Az egyik ...

Bővebben »

’56-osok összefogásának gyümölcse

Magyar nyelvű tábla jelzi immár a zarándokoknak, hogy honnan indul a Mindszenty József bíborosról elnevezett fatimai magyar keresztút Portugáliában – mondta el Breuer Klára lisszaboni magyar nagykövet az MTI-nek. A táblát Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök áldotta meg. Az 52 éve felszentelt Cal­vá­rio Húngaro, azaz magyar kálvária kezdete eddig csak más nyelveken, például portugálul, németül, lengyelül volt feltüntetve, noha külföldi magyar ...

Bővebben »