böngészés kategória

Útravaló

Három nap

Mint minden új könyvet, az ajándékba kapott Bauer Barbara: Porlik mint a szikla című kötetét is kezembe vettem, beleolvastam, megtetszett. Amanda a fiatal, tehetséges lány Budapest mellől egy kisvárosból elindul Erdélybe múltja nyomait…

Cselekvő szeretet

Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.” 1Kor 13,1 „Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal”…

Szó és cselekedet

Péld 16,24 Lépesméz a gyönyörűséges beszéd: édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Azt szokták mondani, a tett beszél. Nagy igazság rejtőzik e népi bölcseletben, hiszen nem sokat ér a szó, ha tettekben nincs megmutatkozása. Van,…

Az irgalmasság tettei…

„… most buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit” Ez a fenti mondattöredék egyik nagyböjti prefációnkból (az eukarisztikus ima bevezetője) származik. Az első kérdés, ami vele kapcsolatban fölmerül: Milyen cselekedeteket nevezünk „az…

Éltető sodrásban

…több mint egy beszélgetés …több mint egy találkozás …több mint egy romantikus vacsora A papságra készülve egyházjogból, azon is belül házasságjogból az 1055–1056-os kánonok alapján jól megtanultuk, hogy: „A házassági szövetséget,…

Ne fuss…!

...olyan szekér után, ami nem vesz fel – állítólag még Szókratész bölcsességei között is szerepel ez a mondás. És milyen igaz. Ami nem megy, nem kell erőltetni. Minek nyomulni olyan célokért, amelyek elérhetetlenek számodra, melyek túl…

Álmaim a szerzetesi életről

A szerzetesség – mind a nyugati, mind a keleti egyházban –, annak ellenére, hogy nem képezi a hierarchia részét, szorosan hozzátartozik az egyházhoz. A szerzetesek, szerzetesnővérek egy része régi alapítású rendekben él, amelyek a századok…

A betűk a helyükön vannak

Ismerőseim közül többen rám kérdeztek az elmúlt napokban: miért nem írsz, elfogytak a betűk? Nem jön az ihlet? Kifogytál a témából? Valahol mindegyikben van részigazság, de megnyugtatom őket: nem a ceruza hegye törött ki, nem a billentyűk…

Egy újévi jótanács…

Nem tudom, miért, de ma, az új év első napjaiban az alábbi történet jutott eszembe. Egy ateista eltévedt a hegyekben. Ráesteledett. Ahogy botorkálva kereste a helyes utat, egy óvatlan pillanatban leesett egy kiálló kőszirtről. Esés közben…

Kiáltás

(...) Nyelvében él, zenéjében érez, kultúrájával tanúskodik egy nemzet – gondolhatjuk tovább Kodály Zoltán szavait. Fel kell tennünk a kérdést: Miért fontos nekünk ma, akár lengyeleknek, akár magyaroknak, hogy a mai Európában megtartsuk…