Udvarhely

Fejetlenség a közműszolgáltatónál?

A székelyudvarhelyi ön­kor­mány­zat RMDSZ-es kép­vi­se­lő­-tes­tü­le­te vészharangot kongat, a pol­gármesteri hivatal szerint feles­legesen, mert minden rend­ben van az Urbana Rt. háza táján: vezérigazgató volt, van és lesz. Közleményt juttattak el a szer­kesztőségünkbe az RMDSZ székely­ud­var­helyi önkormányzati képviselői, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy hivatali mulasztás miatt vezérigazgató nélkül marad, ezért veszélybe kerülhet az udvarhelyi közműszolgáltatás. Közlik: az Urbana Rt. vezérigazgatójának, ...

Bővebben »

Hetvenkedőt és Hídverőt díjazott az EMIA

Huszonkettedik alkalommal tüntette ki az egy nyelvhazában alkotókat az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány (EMIA). A kuratórium által odaítélt elismeréseket Lőrincz György elnök adta át a marosvásárhelyi Káli Király István írónak, szerkesztőnek és a magyarországi Korpa Tamás irodalomtörténésznek, költőnek. Hozzászoktunk ahhoz, hogy ősszel nemcsak a színek pompája vonz erre a vidékre, hanem az is, hogy olyan olvasókkal találkozzunk, akiknek a hozzáértése, ...

Bővebben »

A tavalyi összeg kétszerese gyűlt be

Minden eddigi számot sikerült túlszárnyalni az idei Fuss Neki! adománygyűjtő programmal. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) ötödik alkalommal gyűjtötte össze a támogatásra váró civil kezdeményezéseket, az értük szaladni hajlandó személyeket és az adakozókat. A program augusztus végi meghirdetésekor 100 ezer lej összegyűjtését tűzték ki célul, az összesítés alapján viszont máris úgy tűnik, hogy ennél jóval több jut a közösségi projektekre. ...

Bővebben »

A haza és nemzet iránti hűség példaképei

Nyalka huszárokban gyönyörködhettek, történelmi időket idézhettek fel a székely­ud­var­helyiek szombaton: dél­ceg pa­ripán ülve és gyalogosan ma­sírozva közel félszáz hagyományőrző huszár vonult végig a város utcáin. Történelmi időket, vitézséget idézett és a haza iránti feltétlen hűséget hirdette az első udvarhelyi huszárszemle. Nem mindennapi élményben volt része azoknak az udvarhelyieknek, akik szombaton kora délután időt szántak arra, hogy részesei legyenek a Hagyományőrző ...

Bővebben »

Gazdagodott a szoborpark

Meglepetésben volt részük azoknak, akik részt vettek a szombaton tartott bükkfalvi ünnepségen, a Román Viktor szoborparkban. A megjelenteket Jakab Attila, Homoród­szentmárton polgármestere köszöntötte, majd dr. Sata Attila, a Homoródmente Művészetéért Alapítvány (HMA) elnöke átadta Román Elemérnek, Román Viktor bátyjának az alapítvány díszoklevelét és emlékplakettjét. Ezt követően dr. Ferenczy Ferenc sommázta azokat az eseményeket, amelyek az utóbbi években zajlottak azzal a ...

Bővebben »

Jót tettek, jót tesznek

Csáki Levente kobátfalvi unitárius lelkész a nehéz helyzetben levő székelykeresztúri halmozottan fogyatékos gyermekeket elhelyező központ javára hirdetett adománygyűjtési akciót az egyházközségben. A Tegyünk jót! felhívás meghallgatásra talált: egy híján hetven család adományozott 2500 lej értékben tartós élelmiszert, tisztítószert, édességet, zöldséget, gyümölcsöt a központban gondozott, testileg, szellemileg sérült gyermekeknek. A kezdeményező a közösségi portálon is megköszönte a jótékonykodást, úgy fogalmazott: a ...

Bővebben »

Gépontos rendezvények a Mokkában

Nem kell lemondania a „vájtfülű” székelyudvarhelyi közönségnek a nyáron bezárt G. Café igényes zenei és irodalmi rendezvényeiről. Az egyik egykori „gés” tulajdonos, Bihari Lóránt részéről ez egyfajta válasz is a nyáron indult petícióra, amelyben több mint 600-an fejezték ki igényüket a színvonalas kortárs kulturális rendezvények iránt. A bezárt G. Cafétól nem messze, csak a Kőkereszt téri Mokkáig kell menni, ahol ...

Bővebben »

Nagy Pál maradt az elnök

Tisztújító közgyűlést tartott október 9-én az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki szervezete. A régi elnökséget újraválasztották, nevesítették a szombati Országos Küldöttgyűlésre delegáltakat. Nagy Pál, a szervezet elnöke a gyűlés elején számolt be az elmúlt két évről. A változatos tevékenységi palettáról kiemelt programként tartják számon például a Szent László nyomában programot, a nyári gyerektáborokat, az Udvarhelyszéki és Székelyudvarhelyi Értéktárak működését. Ugyancsak ...

Bővebben »

Tanuljunk románul!

Román nyelvtanfolyam indul Székelyudvarhelyen az állam nyelvét hiányosan beszélő felnőtteknek. Elsöprő az érdeklődés a kezdeményezés iránt, az első csoport helyei már be is teltek. Ide inkább felnőtteket várnak a kezdeményezők, a diákokat viszont az érettségi vizsgára való felkészülésben segítik két helyszínen is. A Székelyudvarhelyi Mik­ro­vállalkozók Szövetsége (SZMVSZ) abból a tényből indult ki, hogy a városban, a környéken sokan nehezen, gyengén ...

Bővebben »

Vasszékelyek kálváriája

Vasszékelyek címmel készült 56 perces dokumentumfilm azokról az élő tanúkról, akik részt vettek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben, elszenvedték a megtorlást. Premier október 23-án. A tényeket feltáró, hiánypótló dokumentumfilm ötletgazdája és szerkesztője Balázs Árpád székelyudvarhelyi újságíró, rendezője, operatőre a Székelyföldi Legendárium megálmodója, Fazakas Szabolcs. A szerzőpáros felkeresett öt erdélyi ’56-ost, akik élő, hiteles tanúi a több mint 60 évvel ...

Bővebben »