böngészés kategória

Toronyiránt

Álmaim a szerzetesi életről

A szerzetesség – mind a nyugati, mind a keleti egyházban –, annak ellenére, hogy nem képezi a hierarchia részét, szorosan hozzátartozik az egyházhoz. A szerzetesek, szerzetesnővérek egy része régi alapítású rendekben él, amelyek a századok…

A betűk a helyükön vannak

Ismerőseim közül többen rám kérdeztek az elmúlt napokban: miért nem írsz, elfogytak a betűk? Nem jön az ihlet? Kifogytál a témából? Valahol mindegyikben van részigazság, de megnyugtatom őket: nem a ceruza hegye törött ki, nem a billentyűk…

A chileiek és peruiak hite megindító

Véget ért Ferenc pápa 22. nemzetközi apostoli útja, amelynek során fölkereste Chile és Peru több városát, hívek millióival találkozott. Az emberek nagy örömmel, kitörő lelkesedéssel fogadták Péter utódát, akit megindított a feléje áradó…

„Legyen nekem a Te igéd szerint”

A zarándokok motivációi kü­lönbözőek, de a hívó szó azonos valamennyi zarándok szívében. A ma emberének szüksége, igénye van a mozgásra, nem csoda hát, hogy újra felfedezte a zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy sokkal…

Egy újévi jótanács…

Nem tudom, miért, de ma, az új év első napjaiban az alábbi történet jutott eszembe. Egy ateista eltévedt a hegyekben. Ráesteledett. Ahogy botorkálva kereste a helyes utat, egy óvatlan pillanatban leesett egy kiálló kőszirtről. Esés közben…

Ökumenikus imahét

A megye több településén is minden évben megszervezik az imahetet, azzal a céllal, hogy a szertartásbeli különbségektől eltekintve a keresztény felekezetek elfogadják egymást és együttműködjenek. Ennek érdekében a felekezetek papjai,…

A hit Isten ajándéka

Összefoglaló gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatának jelentőségéről, eszmeiségéről és történelmi korviszonyairól. Az 1568. évi tordai országgyű­lés vallásügyi határozata: „Urunk őfelsége miképpen ennek…

Kiáltás

(...) Nyelvében él, zenéjében érez, kultúrájával tanúskodik egy nemzet – gondolhatjuk tovább Kodály Zoltán szavait. Fel kell tennünk a kérdést: Miért fontos nekünk ma, akár lengyeleknek, akár magyaroknak, hogy a mai Európában megtartsuk…

Emlék-istentiszteletet tartanak

Vasárnap, január 14-én egy ökumenikus jellegű emlék-istentisztelet keretében ünnepeljük a csíkszeredai unitárius templomban az 1568-as tordai vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóját. A négy és fél évszázados erdélyi örökség…

III. Márton Áron-zarándoklat Doberdóba

A 19. életévét éppcsak betöltött Márton Áron a doberdói fennsíkon kezdte meg harctéri szolgálatát 1915. november 6-án. A 82. székely gyalogezred katonájaként, a temesvári 61. gyalogezred 8. századához volt beosztva. 1916. július 19-én…