Toronyiránt

Akit megérint a szellemisége, nem szabadul a feladattól

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum és Egyesület immár hatodik alkalommal szervez Márton Áron püspök születésnapjához (augusztus 28.) időzítve megemlékezést és konferenciát azzal a céllal, hogy az újabb történeti kutatások segítségével jobban megértesse, megismertesse Márton Áron személyiségét. A szombaton, augusztus 26-án zajló rendezvényről, valamint a már javában zajló társadalomtudományi diáktáborról a főszervezőt, Lázár Csillát kérdeztük. – Hogyan állt össze a konferencia ...

Bővebben »

Az Életre vivő kapu és út

Kapu és út – valóság, de jelkép is egyben. A kapu a kezdet és a vég, az elindulás és a megérkezés, a kilépés és a belépés helye, az elválasztás küszöbe, a bennmaradás őrzője, a kizáródás megpecsételője. A kapu elválasztja a kinti világot a bentitől, az otthon nyugalmát, békességét, biztonságát a világ zajától. Így a kapu oltalmazó, védelmező, de státusszimbólum is ...

Bővebben »

Az oroszhegyi templom főoltára

A falu első temploma az 1334. évi pápai tizedszedéskor már biztosan létezett. Ez a templom egyesek szerint a diafalvi falurészen állott 1670-ig, de ezt akkor a nedvesség miatt nem lehetett tovább fenntartani. 1670-ben a mai faluközpontban, a fontosabb utcák találkozásánál egy kisebb dombra épül fel az új istenháza. Alig több mint négy évtizeddel később már konkrét adataink vannak a templomról. ...

Bővebben »

Szent István-napi búcsúk

A mezőbándi és a borszéki búcsús szentmise Szent István király tiszteletére augusztus 19-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. Perkőn augusztus 20-án, vasárnap tartják a Szent István-napi búcsút. Az ünnepségre Kézdiszentlélekről délelőtt 10 órakor indul a zarándokok körmenete. Útközben elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Az ünnepi szentmise déli 12 órakor kezdődik, szónok Tamás József püspök. A liturgikus zenei szolgálatot a kézdiszentléleki egyházi ...

Bővebben »

Mi az életed célja?

Mosolyogsz, de érzem, hogy belül szorongsz… Féltő szemmel figyeled hároméves kislányodat, aki előttünk a földön játszik, de hangod színéből kihallom, hogy igazából a magad irdatlan gondjaival vagy elfoglalva… Mivel először vagy nálam, nem tudod, mit mondhatsz el nekem és mit nem? És mert sokat hallgatok, ugyanis egész lényedet meg akarom érteni, zavarban vagy, és nem tudod, hogy értem-e, amit mondasz, ...

Bővebben »

Hitéleti tevékenységeket is támogat Hargita Megye Tanácsa

Felekezetek közötti párbeszédre, a közösségépítésre irányul az a pályázat, amelyet augusztus 8-án írt alá Gyergyószentmiklóson Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Portik-Hegyi Kelemen főesperes, ahol jelen volt Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke és Portik Erzsébet Edit megyei tanácsos is. A pályázatban szereplő Mariapolis elnevezésű programot 10 ezer lejjel finanszírozza a megyei tanács a hitéleti tevékenységeket támogató kiírása keretében. ...

Bővebben »

Panaszkodsz, hogy nem szeretnek az emberek…

Panaszkodsz, hogy érzésed szerint az emberek nem szeretnek. Bármit mondasz, bármit teszel, az az érzésed, hogy – mint mondod – valamiért nem kedvelnek. Úgy tűnik Neked, hogy újabban mintha folyton összesúgnának a hátad mögött… Biztosan rosszat is beszélnek rólad… Ki vagy ábrándulva belőlük… Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen hálátlanok, azok után, amiket tettél értük… Ha tudtad volna, hogy ilyenek, ...

Bővebben »

Szejkefürdői Unitárius Találkozó

Minden év augusztusának má­sodik szombatján tartják a Szejkefürdői Unitárius Találkozót. Atizenkilencedik alkalommal megszervezett találkozó 2017. augusztus 12-én, szombaton 11 órától kezdődik Szejkefürdőn, a reformáció 500. és a vallásszabadság kihirdetésének 449. évében. A találkozó szervezői a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa, a Székelyudvarhelyi 1. sz. Unitárius Egyházközség, valamint a Magyarországi Egyházkerület és a Küküllői Unitárius Egyházkör. A Szejkefürdői Unitárius Találkozó egy, ...

Bővebben »

Az 500 éves reformáció nyomában

Az 500 éves reformáció nyomában. A reformáció fontosabb erdélyi helyszíneit látogatta meg július 29-én a Borszéki és Maroshévízi Református Egyházközségekből, valamint szórványaikból összegyűlt csapat. A csoport Nagyenyeden részt vett az egyházkerület Presbiteri Szövetsége által rendezett konferencián, ahol a hitmélyítés és tudásszerzés élményén túl az összetartozás és közös éneklés öröme gazdagította a kirándulást. A résztvevők ámulattal hallgatták Tóth Tibor László helybéli ...

Bővebben »

Eszmék harca

A napokban jelent meg a csíkszeredai Pro Print Könyvkiadó gondozásában Márton Áron kéziratban fennmaradt beszédeit, feljegyzéseit tartalmazó kötet Eszmék harca címmel. Az alábbiakban a dr. Marton József és Kuszálik Péter által jegyzett előszóból közlünk részletet. Jelen kötetünkben Márton Áronnak azokat a – kéziratban fennmaradt – beszédeit, vázlatait, feljegyzéseit tesszük közzé, amelyekben a különféle világnézeteket ismerteti, párhuzamba állítva azokat a keresztény ...

Bővebben »