Toronyiránt

A Református Kollégium küldetése és felelőssége

Jóllehet a Református Kollégiumban az ifjak a nevelő-oktató munka kapcsán minden olyan képzésben, hasznos ismeretek elsajátításában részesülnek, amelyeket más középiskolák is nyújtanak, amelybe a színvonalas szaktárgyi képzés, a javak és értékek megbecsülése, a társadalmi életre való felkészülés, a nemzetben való gondolkodás, a sokoldalú ember kiművelése természetesen beletartozik, mégis az iskola egyházi jellege olyan többlettel képes az itt tanulót megajándékozni, amely ...

Bővebben »

Teológia vagy kultúra?

Az amerikai székhelyű Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICCU) Indiában tartja lelkészi-teológiai konferenciáját június 9–16. között. Az évente más-más országban zajló értekezleten csaknem 30 ország küldöttei vesznek részt, Erdélyt ezúttal négy unitárius lelkész képviseli a találkozón. Benedek Enikő benedek.eniko@hargitanepe.ro Nemzetközi szabadelvű egyházak, mozgalmak küldöttei tanácskoznak, beszélgetnek teológiát, egyházat, társadalmat érintő kérdésekről az idei konferencián, amelynek központi témája a Teológia vagy ...

Bővebben »

Laudato Sii – Áldott légy!

Ferenc pápa a teremtett világról és a környezetről szóló enciklikája, amely a Laudato Sii (Áldott légy) címet viseli, június 16-án jelenik meg – nyilatkozta a szalézi Giuseppe Costa, a Vatikáni Könyvkiadó igazgatója a Catholic News Service-nek. Az enciklika címe Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának soraira utal: az „Áldott légy” dicsérő formula Assisi Szent Ferenc versének nyolc versszakában fordul elő, kifejezi az ...

Bővebben »

Evangélikus közgyűlés

A Brassói Evangélikus–Lut­he­ránus  Egyházmegye szom­baton 10 órától tartja a 2015. évi rendes közgyűlését a Csíkszeredai Evangélikus–Lutheránus Egyházközség templomában. Erre az alkalomra várják az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek hivatalból és választás útján küldött képviselőit, az egyházmegye tisztségviselőit, az egyházkerület elnökségét, a kolozsvári és nagylaki egyházmegyék elnökségét, lelkészeit, közéleti személyiségeket és valamennyi érdeklődő testvérüket. A közgyűlést bevezető istentiszteleten igét hirdet Főtisztelendő Adorjáni Dezső ...

Bővebben »