Toronyiránt

Átadják a Jakab Antal-emlékdíjat

A Jakab Antal Keresztény Kör 2010-ben alapította meg a Jakab Antal-emlékdíjat, amelynek megalapításával a névadó néhai gyulafehérvári megyéspüspök emlékének fenntartását és ezzel a közfigyelemnek a szellemi örökségére való irányítását, illetve az ő nyomdokain járók és az általa vallott értékeknek megfelelően élők és tevékenykedők munkájának és törekvéseinek elismerését tűzte ki célul. Idén a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon kápolnájában adják át a ...

Bővebben »

Assisi Szent Ferenc Iskolája

A kolozsvári ferences szerzetesek szervezésében zajlik július 9–12. között az Assisi Szent Ferenc Iskolája elnevezésű tábor a csíksomlyói ferences kolostorban. A tábor szervezője fr. Pantea Tibor kolozsvári ferences házfőnök és fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök. A táborban 4–8. osztályos tanulók vesznek részt, akik megismerhetik Assisi Szent Ferenc életét, életpéldáját és közben új ismeretségeket, barátságokat kötnek.

Bővebben »

Ragyogni Isten gyermekeiként

Gyermekektől hangos a napokban a gyergyószentmiklósi Szent István Plébánia, a tavalyi első alkalmat követően – Ragyogj csillag! mottóval – idén is megszervezték az evangelizációs bibliahetet. A július 1–5. között tartott foglalkozások nem kevesebb mint 123 óvodás, valamint elemi és általános iskolás gyermek részvételével zajlanak, a program célját pedig a játékos formában történő tanulás és az ezáltali jellemfejlődés képezi. Az idei ...

Bővebben »

Kitüntetés Böjte Csabának

Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója kapta idén a Magyar Szabadságért díjat. A díjat a gödöllői Szentháromság-templomban adták át. Minden év júniusának utolsó szombatján, a szovjet csapatok Magyarországról történő, 1991. június 19-i kivonulására és az ország függetlenségének visszanyerésére emlékező Magyar Szabadság Napján adják át az elismerést. Böjte Csabát méltatva Koltay Gábor arra hívta fel a figyelmet, ...

Bővebben »

Gyermektábor, Élő Rózsafüzér

Gyermektábort szervez augusztus 10–16. között a Gyer­gyó­szent­miklósi Unitárius Egyházközség az unitárius és az érdeklődő, más felekezetű gyermekek számára. A tábor helyszíne az unitárius imaház és udvara. Témája az otthonkeresés, amelynek a bibliai megalapozását az ószövetségi ősatyák történetei adják, amelyekről az egyházközségi vallásórákon tanultak. A tábor napközi tevékenységeket nyújt (áhítat, tanulás, éneklés, kézműves-foglalkozások, játék, vetélkedők, kirándulás, istentisztelet), az éjszakákat otthon töltik ...

Bővebben »

Szoboravatás Csíkdelnén

Öt éve, 2010. április 4-én hunyt el a Gyulafehérvári Főegyházmegye első érseke, a csíkdelnei születésű Bálint Lajos. Szülőfalujában a hétvégén, a Szent János búcsúünnep alkalmával szoborállítással tisztelegnek emléke előtt. Vasárnap 12.30-tól az ünnepi szentmisét Ft. Jakubinyi György érsek végzi, és ő mondja a búcsús szentbeszédet is. A bronzból készült mellszobrot, amely Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászművész alkotása, a szentmisét követően áldják ...

Bővebben »

A Református Kollégium küldetése és felelőssége

Jóllehet a Református Kollégiumban az ifjak a nevelő-oktató munka kapcsán minden olyan képzésben, hasznos ismeretek elsajátításában részesülnek, amelyeket más középiskolák is nyújtanak, amelybe a színvonalas szaktárgyi képzés, a javak és értékek megbecsülése, a társadalmi életre való felkészülés, a nemzetben való gondolkodás, a sokoldalú ember kiművelése természetesen beletartozik, mégis az iskola egyházi jellege olyan többlettel képes az itt tanulót megajándékozni, amely ...

Bővebben »

Teológia vagy kultúra?

Az amerikai székhelyű Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICCU) Indiában tartja lelkészi-teológiai konferenciáját június 9–16. között. Az évente más-más országban zajló értekezleten csaknem 30 ország küldöttei vesznek részt, Erdélyt ezúttal négy unitárius lelkész képviseli a találkozón. Benedek Enikő benedek.eniko@hargitanepe.ro Nemzetközi szabadelvű egyházak, mozgalmak küldöttei tanácskoznak, beszélgetnek teológiát, egyházat, társadalmat érintő kérdésekről az idei konferencián, amelynek központi témája a Teológia vagy ...

Bővebben »

Laudato Sii – Áldott légy!

Ferenc pápa a teremtett világról és a környezetről szóló enciklikája, amely a Laudato Sii (Áldott légy) címet viseli, június 16-án jelenik meg – nyilatkozta a szalézi Giuseppe Costa, a Vatikáni Könyvkiadó igazgatója a Catholic News Service-nek. Az enciklika címe Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának soraira utal: az „Áldott légy” dicsérő formula Assisi Szent Ferenc versének nyolc versszakában fordul elő, kifejezi az ...

Bővebben »

Evangélikus közgyűlés

A Brassói Evangélikus–Lut­he­ránus  Egyházmegye szom­baton 10 órától tartja a 2015. évi rendes közgyűlését a Csíkszeredai Evangélikus–Lutheránus Egyházközség templomában. Erre az alkalomra várják az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek hivatalból és választás útján küldött képviselőit, az egyházmegye tisztségviselőit, az egyházkerület elnökségét, a kolozsvári és nagylaki egyházmegyék elnökségét, lelkészeit, közéleti személyiségeket és valamennyi érdeklődő testvérüket. A közgyűlést bevezető istentiszteleten igét hirdet Főtisztelendő Adorjáni Dezső ...

Bővebben »