Toronyiránt

Emlék-istentiszteletet tartanak

Vasárnap, január 14-én egy ökumenikus jellegű emlék-istentisztelet keretében ünnepeljük a csíkszeredai unitárius templomban az 1568-as tordai vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóját. A négy és fél évszázados erdélyi örökség értelmében ezen alkalomra szeretettel várjuk a római katolikus, evangélikus, református és unitárius vallásfelekezetek híveit és lelki vezetőit is. Megemlékezünk arról, hogy a 16. században, a hitviták heves korában, a világon először, Erdély földje ...

Bővebben »

III. Márton Áron-zarándoklat Doberdóba

A 19. életévét éppcsak betöltött Márton Áron a doberdói fennsíkon kezdte meg harctéri szolgálatát 1915. november 6-án. A 82. székely gyalogezred katonájaként, a temesvári 61. gyalogezred 8. századához volt beosztva. 1916. július 19-én megsebesül: a lövés vállát és felkarját éri. Megsebesülésének 100. évfordulóján szervezett első zarándoklat után harmadik alkalommal szervez zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre ...

Bővebben »

Mária közbenjáró szerepe

Újév napján a szokásos déli úrangyala elimádkozásakor a pápa Mária közbenjáró szerepére hívta fel a hívők figyelmét, és mindenkit arra kért, hogy a békés jövő biztosításáért dolgozzon. Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Az Úr által nekünk adott új év naptárának első oldalára az Egyház mint egy gyönyörű miniatúrát a Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja liturgikus főünnepét helyezi. A naptári évnek ...

Bővebben »

Január 13. – a vallásszabadság ünnepe

Nem sokkal az ezredforduló után, 2002-ben nyilvánították a vallásszabadság napjává január 13-át, ugyanis ezen a napon hozták nyilvánosságra 1568-ban a Tordán tartott országgyűlésen azt a vallásügyi határozatot, amely kimondta, hogy „… a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha penig senki kényszerítéssel ne kényszerítse az ü lelke azon meg ...

Bővebben »

Vigyázz a szívedre!

Már hetek óta látom rajtad, hogy fáradt és csüggedt vagy… Mintha a szemedből kiveszett volna a tűz… Teszed ugyan a dolgaidat, de minden lelkesedés nélkül… És látom rajtad, hogy Neked is fáj ez a változás… Boldogtalanná tesz… Tegnap aztán megmondtad, hogy tanácstalan vagy: nem tudod, hogyan találhatnál vissza régi önmagadhoz? Hogyan térhetne vissza szemedbe a régi tűz, szívedbe a régi ...

Bővebben »

Kovács Sándor halálára

Hiába mondjuk azt, néha túlságosan is magabiztosan, hogy régi ismerősünk a halál, mert amikor a saját házunk táján látogat meg, olyan, mint hogyha sohasem találkoztunk volna vele. Nos, ez is egy ilyen halál.Az alig két hónappal ezelőtt meghalt Kádár István kolozsvár-monostori paptestvérünket Búzásbesenyőn még ő búcsúztatta, és lám, most tőle kellett elbúcsúznunk karácsony másodnapján a Szent Mihály oltalma alatt álló ...

Bővebben »

Hétköznapi munkánknak is örök értéke van

Albert Schweitzer (1875–1965) német teológus, lelkész, filozófus, orgonaművész, tanár és orvos egész élete a lelkiismeretes, másokért és önmaga megszentelődéséért végzett munka jegyében zajlott. 1899-ben, 24 évesen filozófiából doktorált. Két évvel utána teológiából írta meg disszertációját. 1905-ben orvosi tanulmányokba kezdett, és 1913-ban, 38 évesen, már ezzel a diplomával is a tarsolyában indult el Afrikába, ahol még ugyanabban az évben Lambarenében (Gabon) ...

Bővebben »

Gyűjtés

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében december 31-én, a Szent Család ünnepén, a hagyományhoz híven gyűjtést tartanak a szentmiséken a családpasztoráció támogatására. Első pénteki keresztút a Székely Kálvárián. Minden hónap első péntekén délután 5 órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják ...

Bővebben »

Természetjárással egybekötött lelki feltöltődés

Lassan nyolc éve annak, hogy magyarországi partnerek kezdeményezésére Erdélyben elindult a Mária út spirituális turistaút kiépítése. A Kelet-közép-európai Összekötő Útnak, melyet a Kiengesztelődés útjának is neveznek, a keleti végpontja Hargita megye, itt hat útvonalon közelíthető meg a Mária út egyik végpontjaként jegyzett csíksomlyói kegyhely, ezeknek a karbantartásáról és gondozásáról, zarándoklatról az Erdélyi Mária Út Egyesület elnökét, erdélyi koordinátorát, Molnár Sándort ...

Bővebben »

Adventi Keresztyén Zenefesztivál – „Várom az Urat”

Az adventi elcsendesedésre kínált alkalmat Székely­ud­varhelyen a volt Szombatfalvi Református Egyházközség temploma: itt szer­vezték meg vasárnap, decem­ber 10-én immár negyedik alkalommal a Székelyudvarhelyi „Várom az Urat” Adventi Keresztyén Zenefesztivált. Negyedik alkalommal szer­vezték meg Székely­ud­var­helyen a Székely­ud­var­helyi „Várom az Urat” Adventi Keresztyén Zenefesztivált. A vasárnapi rendezvény alkalmat kínált az ünnepi elcsendesedésre, az ünnepre való előretekintésre. Az együttesek bizonyságtétele mellett igei gondolatok, ...

Bővebben »