böngészés kategória

Toronyiránt

Az öröm és békesség forrása (II.)

A jelenlegi kegyhely máig eleven emlékei, történetei a török időkre nyúlnak vissza. A szájhagyomány szerint 1668-ban egy roskatag öregember érkezik ekhós szekéren a szerzetesekhez – Vrichnossa Georg, jómódú bosnyák kereskedő, 80 éves. Évek…

Szelfibot

Kampányszagot fogtam. Látva, ahogy őrült hajrával cserélik a csatornafedőket, kövezik a járdát ezerrel, dörgölőznek az egyházakhoz különféle ünnepségeken, egyre több szobor, tájház és ravatalozó avatásánál, pántlikaelvágásnál csattogtatják…

X. Márton Áron zarándoklat

2013 júliusában első alkalommal szervezte meg Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió munkatársa azt a zarándokutat, amely boldogemlékű Áron püspökünk nyomdokait járta be, és amelyből kialakult az immár…

Ferences papszentelés Csíksomlyón

Papszentelésre készül a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány. Június 4-én, szombaton a csíksomlyói kegytemplomban a délelőtt fél 11-kor kezdődő szentmise keretében dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Guia…

Az öröm és békesség forrása (I.)

Valamikor 1998 körül jártam először egy kisebb magyarországi csoporttal Máriaradnán. A kegyhely siralmasan nézett ki. Az omladozó vakolatú rendházban szegényes öregotthon működött, a templom még állta valahogy a sarat, a kálvária stációi…

Nepomuki Szent János ábrázolásai (II.)

Farkaslakának nem volt középkori temploma – Szentlélek filiája volt –, csak a XVIII. század közepe táján kezdik el építeni a falu alsó részében saját templomukat, amit 1759-ben fejeznek be. Az első plébános beiktatása után, 1762-ben önálló…

Nepomuki Szent János ábrázolásai (I.)

A római katolikus naptár sze­rint május 16-án van a gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe. Közép-Európa egyik legnépszerűbb szentje 1340 táján született a dél-csehországi Nepomukban a helyi városbíró fiaként. Papi pályára lépett,…

Pünkösd ikonográfiája

Pünkösd kapcsán vidékünkön sokaknak Csíksomlyó jut eszébe, amely évszázadokon keresztül a székelyföldi katolikusok és a moldvai csángók búcsújáróhelye volt, de valójában csak a 20. századtól, illetve az 1989-es rendszerváltás után…