Toronyiránt

A szeretet példája

A csíkszeredai Millenniumi-templomban évek óta minden nagycsütörtökön püspöki szentmisét tartanak, amelynek része a lábmosás szertartása és az oltárfosztás is. A lábmosás szertartása példázza, hogy miként Jézus az Úr és Mester szolgált a tanítványoknak, úgy kell nekünk is szolgálnunk egymásnak. Ft. Tamás József püspök atya erre a krisztusi cselekedetre emlékezve 12 gyermek lábát mosta meg. A szentmise végén, az áldozás utáni ...

Bővebben »

Lelkipásztori munkatársak képzése Székelyudvar­helyen

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága újra meghirdette a főegyházmegyei lelkipásztori munkatársak képzését Székelyudvarhelyen. A lelkipásztori munkatársképzés a főegyházmegyei pasztorális terv célkitűzéseit figyelembe vevő, elkötelezett vagy magukat elkötelezni vágyó keresztényeket szólítja meg. Olyanokat, akik Istennel és az egyházzal kapcsolatos ismereteiket szeretnék elmélyíteni, valamint a közösség adott keretein és lehetőségein belül szolgálatot is vállalnak. A kurzus lektor- és akolitusképzést is magában foglal ...

Bővebben »

Virágvasárnap

Az egyházi év legtöbb lelki élménnyel rendelkező hete a nagyhét: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat a maga gazdag lelki tartalmával. A nagyhetet virágvasárnapja vezeti be. Honnan ered a neve, s mi az ünnep tartalma? Amikor Urunk Jézus Krisztus ünneplő tömeg közepette bevonult Jeruzsálembe, a lelkendező nép pálmaágakat lengetve ünnepelte őt. Mivel nincsen minden országban pálmafa, ezért jelképesen más virágzó ágakat használnak a ...

Bővebben »

20 éves a csíksomlyói passiójáték

Idén ünnepli a Csíksomlyói Passió Csoport 20 éves jubileumi évfordulóját. A passiót először 1996 virágvasárnapján mutatták be a helybéli fiatalok Svella Adél balett-tanárnő rendezésében. A következő tíz évben az előadás mindig két helyszínen volt látható: virágvasárnap a csíksomlyói kegytemplom előtt és pünkösdszombaton a Kis- és a Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben a Hármashalom-oltárnál. A hazai előadásokon kívül az időközben 60 főre ...

Bővebben »

Ft. Csintalan László a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka

Ft. Csintalan László tb. ka­nonok, tb. főesperes, csík­delnei plébános lesz a 2016-os pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Csintalan László 1950. április 11-én született Csíkszépvízen ötgyermekes kántortanító családban. Elemi, általános és középiskolai tanulmányait a mai Márton Áron Fő­gim­náziumban végezte. 1969-ben érettségizett, ugyanebben az évben jelentkezett a Gyulafehérvári Ró­mai Katolikus Hittudományi Főiskolára. 1975-ben szentelte pappá Isten szolgája Márton Áron püspök úr. Papi pályájának ...

Bővebben »

Új fiókszervezet

Új fiókszervezetet nyitott az Erdélyi Református Egyházkerület szeretetszolgálata, a Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA). A székelyudvarhelyi fiók átadására március 6-án került sor, amelyen a régiós fiókszervezetek képviselői, vezetői és megannyi érdeklődő is részt vett. Az esemény a Székelyudvarhely-belvárosi Református Egyházközség templomában kezdődött hálaadással, majd a Márton Áron tér 6. szám alatti székhelyen szalagvágásra került sor. (Kiss Gábor) Online műsor egész napos. ...

Bővebben »

Belső éjszakáid…

Az én életemben is nemegyszer voltak olyan időszakok, amikor nagyon hosszúak voltak körülöttem és bennem az éjszakák. Legutóbb, amikor Stuttgartba jöttem… Egyedül vergődtem, mert nem beszélhettem róla senkinek. Úgy éreztem, hogy vereséget szenvedtem minden vonalon. Feladtam valami biztosat egy bizonytalan álomért… Életem nem volt egyéb, mint folytonos kudarcok sorozata… Igyekvésemnek semmi eredménye… Nem értettem sokáig, hogy miért olyan hosszúak néha ...

Bővebben »

Teréz anya szentté avatása

A Pápai Szertartások Hivatala március 7-i tájékoztatása szerint Ferenc pápa nyilvános konzisztóriumot hívott össze március 15-én tíz órára az Apostoli Palota konzisztóriumi termébe. A Szentatya vezeti a napközi imaórát és a konzisztóriumot, amelyet a következő boldogok szentté avatása ügyében tartanak: Boldog José Sánchez Del Río 14 éves korában vértanúságot szenvedett mexikói fiatalember; Boldog Stanisław Papczyński (OIC) lengyel rendalapító; Boldog José ...

Bővebben »

Egy falunyival kevesebben Udvarhelyszéken

A Gyulafehérvári Főegyházmegye közelmúltban elkészült aktuális statisztikája arról tanúskodik, hogy a főegyházmegyében 2015-ben 1077-tel haladta meg a temetések száma a keresztelésekét, ami még az előző évi 1001 főnél is jelentősebb fogyatkozás. Csakhogy az éves statisztikai összesítésből az is kiderült, hogy az egyéb tényezőket, például a kivándorlást, vagy esetleg más egyházhoz való csatlakozást is beszámítva, a tulajdonképpeni lélekszámcsökkenés szinte 10 ezer ...

Bővebben »

Mária Maraton – 1300

Európa egyedülálló eseményét rendezik a Mária Úton: ultramaratonisták futják végig a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 1300 kilométert. A 3-5 ultramaratoni futóból és 8-10 túrakerékpárosból álló, az 1300 kilométert bő három hét alatt teljesítő, meghívásos alapon szerveződő csapat tagjai számára a csomagszállítást, az étkeztetést, az orvosi ellátást és a szálláshelyek megszervezését a Mária Út Egyesület biztosítja. Aki az 1300 km-t teljesíteni szeretné ...

Bővebben »