böngészés kategória

Toronyiránt

Az idősek számára gyűjtenek

A Gyulafehérvári Caritas november 27-én, vasárnap szervezi meg a Szent Erzsébet-gyűjtést Erdély katolikus templomaiban. A szervezet idén az otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységének támogatására és hatékony mű­ködtetésére fordítja az…

Közös utakon

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet által tavaly útnak indított és nagy sikernek örvendő Közös utak elnevezésű ifjúsági istentiszteletes körút Hargita megyei állomása szombaton 15.30-tól a homoródszentmártoni, 19 órától a…

József álma

Nem szükséges az Álmoskönyvet forgatni, s még csak Martin Luther King amerikai álomról elhangzott híres mondása (Van egy álmom...) sem kell rabul ejtsen, elég, ha saját álmainkra gondolnunk. Titkolt, soha ki nem mondott gondolataink,…

Kötelesség vagy hivatás?

Jónás próféta könyve alapján vizsgáljuk meg a kötelesség és a hivatás mibenlétét, a köztük levő kapcsolatot. A hivatástudat kötelességvállalást jelent, de sokkal több annál, mert nem más, mint a feltétel és érdek nélküli áldozathozatal, a…

Segítség Linzből Atyhának

Szeptember 18-án este villám csapott a Hargita megyei Atyha katolikus templomába. Az éjszaka folyamán minden erőfeszítés ellenére a templom tetőzete, a szentély, az orgona és a padok szénné égtek, a harangok megolvadtak, az épületből csak a…

Értékes kincseket gyűjtsünk

Különös érzések vannak bennünk olyankor – és talán sokunknak volt már ilyen tapasztalata –, amikor idősek arról beszélnek, hogy érdemes volt-e gyűjtögetni, kapzsi módon élni, megvonva magától „az egészséges élvezeteket”. Rossz hallgatni az…

Lelkinap

Szombaton 9 órától a csíkszeredai Millenniumi-templomba várják mindazokat, akik elvesztették szeretteiket, vagy bármilyen, számukra fontos értéket. Hívják azon gyászolókat és hozzátartozóikat, akik nem találják az utat lelki békéjük,…