Toronyiránt

Keresem az utam

Désen az idén májusban megrendezett Keresem az utam elnevezésű hivatástisztázó hétvége 2016. november 11–13. között az esztelneki ferences kolostorban folytatódik. Fr. Pantea Tibor kolozsvári ferences házfőnök, fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök és szervezőcsapatuk ezúttal is az olyan, hivatásukat kereső és tisztázni vágyó fiatalokat hívja a háromszéki lelki napokra, akik meg vannak győződve, hogy van egy Istentől kapott rendeltetésük, aminek felismeréséhez, ...

Bővebben »

Megújult a Zsákhelyi Katonai Temető

Kegyeleti és zarándokhellyé alakították át Maroshévízen a Zsákhelyi Katonai Temetőt, amelynek avatóünnepségét holnap, október 15-én tartják. Hatalmas előrelépés ez, hiszen néhány évvel ezelőtt az akkor még magántulajdonban lévő területet legelőként használták. Most a református egyház tulajdona. Éppen száz évvel ezelőtt, 1916 októberében a környéken dúló harcok idején nyitották meg Maroshévízen a Zsákhelyi Katonai Temetőt, ahová a katonai kórházban elhunyt sebesülteket ...

Bővebben »

Csíksomlyó szakrális fejlesztése

Csíksomlyó szakrális fejlesztése – Mária Út a keresztény értékek védelmében! címmel zajlik a hétvégén a VI. Mária Út Konferencia Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban. A konferencia hivatalos megnyitója 18 órától kezdődik. Megemlékezés. Vasárnap 11 órától az 1848-as Agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 168. évfordulójáról emlékeznek meg Agyagfalván. Az ünnepség a református templomban istentisztelettel kezdődik, majd koszorúzás lesz az emlékműnél. A megemlékező ...

Bővebben »

A barátságról

„Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.” (Jn 15, 14-15) *** Nagyon érdekes a mai társadalom. Valamiféle érdekes kettősség van benne. A virtuális világban rengeteg baráttal rendelkeznek az emberek, egyre inkább még az idősebb ...

Bővebben »

Meghívót küldenek Ferenc pápának

Kifejezve az ország katolikus híveinek óhaját is, a romániai katolikus püspökök elhatározták, hogy meghívót küldenek Ferenc pápának egy romániai látogatásra. A szentatya látogatása minden bizonnyal Szent Péter utóda atyai gondoskodásának volna a jele mindenki számára. Ferenc pápa meghívása, a katolikus egyházi élet különböző területeinek elemzése, illetve a helyi egyházak közös irányvonalainak a meghatározása – tekintettel Az irgalmasság évének lezárására – ...

Bővebben »

Főegyházmegyei gyűjtés az atyhai templom újjáépítésére

Szeptember 18-án, vasárnap este, a tomboló vihar közepette érte villámcsapás az atyhai templomot. Olyan gyorsan terjedt a tűz, hogy a kívül-belül felújított templom értékeiből majdnem semmit nem tudtak megmenteni. Az atyhai kis egyházközség híveinek száma nem éri el a százat. Zömében idős, kisnyugdíjas hívők alkotják ezt a közösséget, akik önerejükből képtelenek a templom újjáépítésére. A tragikus történést Isten azért is ...

Bővebben »

Emlékezés a falu szülöttére

Etéd református gyülekezete és önkormányzata szervezésében holnap az 1883-ban itt született Donáth László lelkész-író emlékét idéző találkozásra és könyvbemutatóra várják az érdeklődőket. Az emlékezés istentisztelettel kezdődik a református templomban 10 órakor. Igét hirdet Mike Miklós lelkipásztor. Az istentisztelet keretében elhangzik Bölöni Domokos ismertetője Donáth László életéről és munkásságáról, valamint bemutatják az utóbbi időben megjelent két novelláskötetét. Az író unokája, Nagy ...

Bővebben »

Anyanyelv

Az Aranyosmentén, a Kisküküllőmentén és Biharban rövidre fogják a magyar nyelvet. Elég belőle néhány perc naponta. Ha több van belőle, már sért. Sérti azokat, akik nem értik. Sérti azokat is, kiknek hites társuk magyar anyanyelvű. Ugyan szeretik házastársukat, halálig tartó hűséget esküdtek neki. De nem tanulják meg a szeretett személy, az egyetlen házastárs anyanyelvét, s így nem csoda, ha sértve ...

Bővebben »

Európai Máriás Háló Ukrajnában

2016. szeptember 20–21. között rendezték a nyugat-uk­raj­nai Zarvanicjában a Mária- és nemzeti kegyhelyeket tömö­rítő Európai Máriás Háló évente megrendezett, tizennegyedik kon­fe­renciáját. A görögkatolikus szertartású zarándokközpont meg­hí­vá­sának a huszonegy tagot számláló szervezetből Czestochowa (Len­gyel­or­szág), Csíksomlyó (Romá­nia), Ein­si­edeln (Svájc), Knock (Íror­szág), Le­­vo­ca, azaz Lőcse (Szlo­vá­kia), Lourdes (Fran­ci­aország), Máriapócs és Mát­raverebély-Szent­kút (Magyar­ország), Vilniusz (Lit­vá­nia) és Wal­sing­ham (Nagy-Britan­nia) képviselői tettek eleget. A csíksomlyói kegyhelyet ...

Bővebben »

Családi Napok

A Gyulafehérvári Caritas Családi Napot szervez Hargita megye több településén az ősz során. Az esemény célja a családi összetartozás megerősítése, érintve a családtagok közti kommunikáció, a családon belüli szerepek, a serdülőkor és a szeretet témáit. A program során tematikus beszélgetésekre és előadásokra kerül sor, külön a gyerekek és külön a szülők számára. Az előadásokat követően családi vetélkedők színesítik majd az ...

Bővebben »