Toronyiránt

Szelfibot

Kampányszagot fogtam. Látva, ahogy őrült hajrával cserélik a csatornafedőket, kövezik a járdát ezerrel, dörgölőznek az egyházakhoz különféle ünnepségeken, egyre több szobor, tájház és ravatalozó avatásánál, pántlikaelvágásnál csattogtatják ollóikat, sürögnek-forognak a látványos akciók megszervezése körül, ígérnek és hadoválnak, osztják az észt és nyilatkoznak. Jól időzített spanyolviasz-feltaláló konferenciákból, munkaebédekből és értekezletekből kerítenek nagy feneket és eget rengető médiaeseményt. Hadd ünnepeljen a jónép. ...

Bővebben »

Az imádság az olaj a keresztény lámpásában

„Ti vagytok a föld sója és a világ világossága”– Jézus hegyi beszédének e részletéről (Mt 5,13–16) elmélkedett a Szentatya a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. Jézus világosan szól, üzenete könnyen érthető mindenki számára. Sem a só, sem a világosság nem önmagáért való: a lámpás azért kell, hogy mást megvilágítson, a só pedig azért, hogy ízt adjon és tartósítsa az ételeket. ...

Bővebben »

X. Márton Áron zarándoklat

2013 júliusában első alkalommal szervezte meg Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió munkatársa azt a zarándokutat, amely boldogemlékű Áron püspökünk nyomdokait járta be, és amelyből kialakult az immár hagyományosnak számító háromnapos zarándoklat. Hála a folyamatos érdeklődésnek, tizedik alkalommal hirdetik meg a zarándoklatot. A zarándoklat – július 4–6. között – Áron püspök életének legfontosabb állomásait járja be: ...

Bővebben »

Ferences papszentelés Csíksomlyón

Papszentelésre készül a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány. Június 4-én, szombaton a csíksomlyói kegytemplomban a délelőtt fél 11-kor kezdődő szentmise keretében dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Guia Laurean fr. Hugó örökfogadalmas szerzetes diakónust szenteli pappá. Hugó testvér 1988-ban született Temesváron. A jelöltségi időszakot Csíksomlyón, a noviciátust, vagyis a szigorú próbaévet a magyarországi Szécsényben tette le. A szászsebesi kolostor ...

Bővebben »

Az öröm és békesség forrása (I.)

Valamikor 1998 körül jártam először egy kisebb magyarországi csoporttal Máriaradnán. A kegyhely siralmasan nézett ki. Az omladozó vakolatú rendházban szegényes öregotthon működött, a templom még állta valahogy a sarat, a kálvária stációi megcsonkítva, szemetesen koldulták a segítséget. Ennek ellenére mégis bementünk a templomba. Azt hiszem, ott ért életem egyik legnagyobb meglepetése. Népes román zarándokcsoport érkezett. Fiatal pap vezette őket, aki ...

Bővebben »

Nepomuki Szent János ábrázolásai (II.)

Farkaslakának nem volt középkori temploma – Szentlélek filiája volt –, csak a XVIII. század közepe táján kezdik el építeni a falu alsó részében saját templomukat, amit 1759-ben fejeznek be. Az első plébános beiktatása után, 1762-ben önálló egyházközséggé válik a falu. A templomot Nepomuki Szent János tiszteletére szenteli fel Batt- hyány Ignác püspök 1783. július 10-én. („Anno 1783 occasione Canonicae visitationis, ...

Bővebben »

Tücsök és hangya – avagy kinek van igaza?

Isten teremtő és gondviselő Atya. Mind a teremtést, mind a gondviselést tökéletes, örökkévaló, mindenható törvényei által valósítja meg. Csak mi emberek lehetünk tudatosan munkatársai az újjáteremtés általi gondviselésben. A teremtő Atya dicsőségét, ésszel fel nem fogható bölcsességét nemcsak az égboltozat hirdeti, hanem a földi élővilág csodálatos sokszínűsége, az, ahogy minden faj, minden élőlény élni, fennmaradni akar, s ehhez igyekszik megtalálni ...

Bővebben »

Nepomuki Szent János ábrázolásai (I.)

A római katolikus naptár sze­rint május 16-án van a gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe. Közép-Európa egyik legnépszerűbb szentje 1340 táján született a dél-csehországi Nepomukban a helyi városbíró fiaként. Papi pályára lépett, egyházjogot tanult Prágában és Páduában, majd a prágai székesegyház kanonokja, fő vikáriusa, IV. Vencel feleségének gyóntatója lett. 1393-ban, miután a király és az egyház közt dúló vitás ügyekben ...

Bővebben »

Pünkösd ikonográfiája

Pünkösd kapcsán vidékünkön sokaknak Csíksomlyó jut eszébe, amely évszázadokon keresztül a székelyföldi katolikusok és a moldvai csángók búcsújáróhelye volt, de valójában csak a 20. századtól, illetve az 1989-es rendszerváltás után teljesedett ki lokálisból nemzeti kegyhellyé. A csíksomlyói búcsújárás történelmi kezdeteit a somlyói obszerváns ferencesek Mária-tiszteletével hozhatjuk összefüggésbe, és kétkedéssel tekinthetünk arra a hagyományra, amely a búcsú keletkezését a János Zsigmond ...

Bővebben »

Légy az irgalmasság arca!

Zarándok Testvérem, aki a 2016-os csíksomlyói pünkösdszombati nagybúcsúra készülsz elzarándokolni, az Úr adjon neked békességet! Szentatyánk, Ferenc pápa az irgalmasság rendkívüli szentévében szorgalmazza, hogy az egyes egyházmegyékben is nyissák meg az irgalmasság kapuit. Ez a nyitott szent kapu fogad a csíksomlyói kegyhelyen is, amelyen keresztülhaladva jutsz el az irgalmasság anyjához, akit az idei évben így köszöntesz Csíksomlyón: „Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak ...

Bővebben »