Toronyiránt

Soha ne engedd…

Szomorú vagy, mert mint írod: elveszítetted a szívedet… Noha nem egészen értem, mire gondolsz, még csak arra a kérdésedre sem összpontosítok, hogy vajon Isten segít-e Neked újra megtalálnod vagy sem? Sokkal inkább azt szeretném, hogy újra örvendj és boldog légy. És tudod, néha milyen kevés kell hozzá? Hallgasd csak ezeket az élettapasztalat-szilánkokat! Soha ne engedd, hogy előbb lenyugodjék a nap, ...

Bővebben »

A reformáció egy új kezdetet jelentett

Erdélyi vonatkozású rendezvénysorozattal ünnepeltek Brüsszelben a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő meghívására Európa fővárosában lépett fel a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet kórusa, illetve bemutatták a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai által készített, a reformációról szóló kiállítást. Nyár elején hirdetett pályázatot Sógor Csaba és az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület (IKE) romániai magyar diákok és mentoraik ...

Bővebben »

Álarcosbál

Kereszténységen innen és túl. A Belső iránytű programsorozat keretében holnap este 7 órától Kovács Zsolt gyergyószárhegyi születésű, kézdimartonosi plébános tart előadást a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében Álarcosbál. Kereszténységen innen és túl címmel. Házaspárok lelkigyakorlata. A Gyulafehérvári Csa­lád­pasztorációs Központ szervezésében lelkigyakorlat lesz házaspároknak Csíksomlyón október 27–29. között Bereczki Silvia segítőnővér kísérésével. Gondolatébresztők, személyes és közösségi ima- és elmélkedési idők, páros és ...

Bővebben »

Tárgyi adományokat várnak

Márton Áron püspök halála után személyes tárgyai java részét (végrendelete értelmében) szétosztották a papok, papnövendékek között. E tárgyak közül néhányat (tintatartóját, írógépét, óráját, lábbelijét, a ravatalánál égő gyertyát stb.) az elmúlt években a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumnak adományozták korábbi tulajdonosaik. Ezúton is köszönet érte! Ha bárki őriz olyan, egykor a püspök úr tulajdonát képező tárgyat, amelyet (időszakosan vagy véglegesen) a ...

Bővebben »

A kistelepülések is fontosak

Hiszem azt, hogy közösen el tudjuk érni, hogy ezekbe a kistelepülésekbe hazatelepedjenek a fiatalok a városokból, hogy vonzóvá és élhetővé tudjuk tenni ezeket a településeket, otthonná, ahová hazavágynak. Hiszen ha vannak utak, ha a gazdáknak van lehetőségük termékeik feldolgozására, értékesítésére, ha munkahelyek létesülnek, akkor a kiürült házak újra benépesedhetnek. Ha van oktatás, megfelelő közlekedés, akkor egy ilyen kistelepülés remek hely ...

Bővebben »

Mindenkori megújulás

1517. október 31-én Luther Márton kiszögezi 95 tételét a Wittenbergi templom ajtajára. Ezzel indította el azt az eseménysort, melyet ma reformációnak – egyházra vonatkozóan megújulásnak – nevezünk. Különös fontossággal bír az ez évi visszatekintés, reformációi ünnep, hiszen kerek 500 év áll a múlt és a jelen közt. Erdélyben és világszerte ebben az esztendőben számtalan ünnepi esemény keretében előtérbe került/kerül a ...

Bővebben »

Ajándékoztunk és ajándékot kaptunk

A Csíkszentléleki Egyházi Kórus tagjai – Gergely Tibor karnagy és Ft. Ilyés Zsolt plébános vezetésével – gyönyörű két napot töltöttek el október 7–8-án szórványban lévő testvéreikkel. Ez a turné, amelyre időt és energiát nem sajnálva készültek a tagok, Hargita Megye Tanácsának támogatásával jöhetett létre. Az örömszerzés sikerült, és ez mindennél fontosabb. Énekeltünk Torockón a Szent Ferenc Alapítvány Kis Szent Teréz ...

Bővebben »

Zöldellő ágak

…tűnődések a rendalapító, Szeráfikus Szent Ferenc Atyánk főünnepén… Itt élünk a több mint ezeréves Gyulafehérvári Főegyházmegye területén, benne pedig nem is akárhol, hanem ahol a „szíve dobog”, egy olyan lelkiséget és lelkiségben élve, amelyet Assisi Szent Ferenc és első társai kérésére III. Ince pápa 1208-ban hagyott jóvá; több mint 770 éve él e lelkiség a Főegyházmegye területén (első kolostorok: Beszterce ...

Bővebben »

Fatima Európáért, a világért

2017. szeptember 26–29. között került sor a portugáliai Fatimában a Mária- és nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Háló éves, 15. konferenciájára. A Mária-jelenések centenáriumát ünneplő kegyhely és zarándokközpont meghívásának a huszonegy tagot számláló szervezetből Brezje, Czestochowa, Csíksomlyó, Einsiedeln, Gibraltár, Knock, Lőcse, Loretto, Lourdes, Mallieha, Máriapócs, Walsingham és Zarvanytsya képviselői tettek eleget. A csíksomlyói kegyhelyet Urbán Erik OFM templomigazgató, érseki helynök ...

Bővebben »

Kérjünk Jézustól bátorságot

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt… – a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmisén a Szentatya a napi evangéliumi szakasz kezdősoraira építette homíliáját. Jézus úton van tanítványaival Jeruzsálem felé, mert beteltek a napok, amikor majd felemeltetik a magasba. Szenvedése és a keresztje közeledtével Jézus két dolgot tesz: először is szilárd ...

Bővebben »