Toronyiránt

A betűk a helyükön vannak

Ismerőseim közül többen rám kérdeztek az elmúlt napokban: miért nem írsz, elfogytak a betűk? Nem jön az ihlet? Kifogytál a témából? Valahol mindegyikben van részigazság, de megnyugtatom őket: nem a ceruza hegye törött ki, nem a billentyűk betűi fogytak el. Inkább amolyan ünnepek utáni regenerálódás, a „való világ” hétköznapi feladatainak elintézése, no meg a lelkipásztori kötelezettségek töltik ki mostanság napjaimat. ...

Bővebben »

A chileiek és peruiak hite megindító

Véget ért Ferenc pápa 22. nemzetközi apostoli útja, amelynek során fölkereste Chile és Peru több városát, hívek millióival találkozott. Az emberek nagy örömmel, kitörő lelkesedéssel fogadták Péter utódát, akit megindított a feléje áradó melegség, a nehéz sorsból kiemelkedni képes lakosság ereje. Sok megható pillanat volt az út során: a női börtönben, az árvaházban… „Hihetetlen az emberek hite” – mondta lelkesen ...

Bővebben »

„Legyen nekem a Te igéd szerint”

A zarándokok motivációi kü­lönbözőek, de a hívó szó azonos valamennyi zarándok szívében. A ma emberének szüksége, igénye van a mozgásra, nem csoda hát, hogy újra felfedezte a zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy sokkal könnyebb a helyváltoztatás, könnyebben eljutunk akár távolabbi kegyhelyekre is. Így a zarándoklat ma élő tradíció, amelynek során lehetőség nyílik arra, hogy aki útra kel, találkozzon ...

Bővebben »

Egy újévi jótanács…

Nem tudom, miért, de ma, az új év első napjaiban az alábbi történet jutott eszembe. Egy ateista eltévedt a hegyekben. Ráesteledett. Ahogy botorkálva kereste a helyes utat, egy óvatlan pillanatban leesett egy kiálló kőszirtről. Esés közben utolsó lélekjelenlétével még hirtelen megkapaszkodott egy fa ágába. Most ott himbálódzott ég és föld között, fölötte a szikrázó csillagos égbolt, alatta pedig a feneketlen ...

Bővebben »

Ökumenikus imahét

A megye több településén is minden évben megszervezik az imahetet, azzal a céllal, hogy a szertartásbeli különbségektől eltekintve a keresztény felekezetek elfogadják egymást és együttműködjenek. Ennek érdekében a felekezetek papjai, lelkészei és a hívek a hét minden napján más-más helyszínen vesznek részt ökumenikus istentiszteleten. Az ökumenikus imahét ötlete Paul Wattson anglikán paptól származik, aki 1908 januárjában nyolcnapi imára szólította a ...

Bővebben »

A hit Isten ajándéka

Összefoglaló gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatának jelentőségéről, eszmeiségéről és történelmi korviszonyairól. Az 1568. évi tordai országgyű­lés vallásügyi határozata: „Urunk őfelsége miképpen ennek előtte való gyűlésibe országával közönséggel az religio dolgáról végezőtt, azonképpen mostan és ez jelen való gyűlésébe azont erősíti, tudniillik, hogy midőn helyökön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és az ...

Bővebben »

Kiáltás

(…) Nyelvében él, zenéjében érez, kultúrájával tanúskodik egy nemzet – gondolhatjuk tovább Kodály Zoltán szavait. Fel kell tennünk a kérdést: Miért fontos nekünk ma, akár lengyeleknek, akár magyaroknak, hogy a mai Európában megtartsuk hitbeli és nemzet önazonosságunkat? Tudjuk, hogy minden nemzetnek megvan a maga értéke, sajátossága, amitől a nagy egész több lesz, sokszínűsége gazdagságot rejt magában. Lelkiismeret-vizsgálat közben meg kell ...

Bővebben »

Emlék-istentiszteletet tartanak

Vasárnap, január 14-én egy ökumenikus jellegű emlék-istentisztelet keretében ünnepeljük a csíkszeredai unitárius templomban az 1568-as tordai vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóját. A négy és fél évszázados erdélyi örökség értelmében ezen alkalomra szeretettel várjuk a római katolikus, evangélikus, református és unitárius vallásfelekezetek híveit és lelki vezetőit is. Megemlékezünk arról, hogy a 16. században, a hitviták heves korában, a világon először, Erdély földje ...

Bővebben »

III. Márton Áron-zarándoklat Doberdóba

A 19. életévét éppcsak betöltött Márton Áron a doberdói fennsíkon kezdte meg harctéri szolgálatát 1915. november 6-án. A 82. székely gyalogezred katonájaként, a temesvári 61. gyalogezred 8. századához volt beosztva. 1916. július 19-én megsebesül: a lövés vállát és felkarját éri. Megsebesülésének 100. évfordulóján szervezett első zarándoklat után harmadik alkalommal szervez zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre ...

Bővebben »

Mária közbenjáró szerepe

Újév napján a szokásos déli úrangyala elimádkozásakor a pápa Mária közbenjáró szerepére hívta fel a hívők figyelmét, és mindenkit arra kért, hogy a békés jövő biztosításáért dolgozzon. Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Az Úr által nekünk adott új év naptárának első oldalára az Egyház mint egy gyönyörű miniatúrát a Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja liturgikus főünnepét helyezi. A naptári évnek ...

Bővebben »