Toronyiránt

Szünidő

A következő kis történet igencsak elgondolkoztatott. Egy kínai professzor meglátogatta berlini kollégáját. Amint megérkezett a pályaudvarra, barátja már türelmetlenül várta. – „Igyekezz – mondta neki –, azonnal indul a busz. Ha ezt lekéssük, akkor majd csak tíz perc múlva indul a következő.” A kínai professzor nagy nyugalommal azt kérdezte: „És mit csinálunk a tíz perccel, ha hamarabb érkezünk oda?” Rohanó ...

Bővebben »

Felvételi

Felvételi. A Római Katolikus Teológia Kar Kolozsváron bentlakást és évi 2500 lej ösztöndíjat biztosít minden olyan Kolozsváron tanulni vágyó katolikus fiatalnak, aki a Babeș–Bolyai Tudományegyetem bármilyen szakára jelentkezik a Római Katolikus Teológia Karra való jelentkezés mellett. A kar célkitűzése katolikus értelmiség formálása. A teológia oktatásával szeretnék hitükben megerősíteni hallgatóikat, és számukra olyan erkölcsi alapot nyújtani, amely a boldogságkeresés útján szilárd ...

Bővebben »

Reformáció és én

  Idén ismét megszerveztük a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye ifjúsági táborát. Az idei év témájában a Reformáció és én került előtérbe. Minden napnak megvolt a maga kérdésköre: ,,Luther Márton és Kálvin János élete’’, ,,Csak azt nem tudom, ki vagyok…’’, ,,A reformáció mai aktualitása’’. Minden reggel áhítattal kezdődött, amelyen a fiatalok elcsendesedhettek. Ezt követően a délelőttök a témákkal kapcsolatos előadásokkal és kiscsoportos ...

Bővebben »

Csatlakozhatnak a beérkezőkhöz

Makai Viktória és László 2017. június 16-án indult útnak Ma­riazellből, hogy Csík­somlyóig futva teljesítsék az emberfeletti, közel 1400 km-es távolságot, ezzel adva hálát családjukért. A 30 napos zarándokútra együtt kerekedtek fel két kisgyermekükkel, és a róluk a helyszínen gondoskodó nagymamával. A zarándoklatot 2017. június 15-én, a mariazelli kegy­templomban ünnepi szentmise keretében nyitották meg, amelyet a helyi fúvószenekar koncertje kísért. A ...

Bővebben »

Az unalom terhe

Kezdetnek néhány fantáziadús tanács unaloműzéshez a világhálóról: • Ha megkérdezik a játszótéren, melyik a te gyermeked, válaszold azt, hogy még nem választottam… • Menj be egy ruhabolt öltözőjébe. Néhány perc múlva kiabáld, hogy elfogyott a vécépapír… • Amikor egyedül vagy otthon, mondjad magadban, hogy „tudom, hogy lehallgattok”. Ha nem hallgatnak le, senki nem tudja meg, viszont, ha igen, nagyon meg ...

Bővebben »

A székelyudvarhelyi ferences templom főoltára 2.

A ferencrendiek templomában a kétemeletes barokk főoltár „hatalmas”, íves alaprajzú építménye teljesen betölti az egyenes záródású magas szentélyt s a „teatrum sacrum” jellegű elrendezésben az oszlopok és pillérek által meghatározott fülkékben kaptak helyet a szobrok. A barokkra jellemző oszlopos architektúrát dús ornamentika (gazdag kiképzésű, aranyozott pillér- és oszlopfők, az oszlopok között lecsüngő fűzérdíszek) fogja körül. A volutás szélű retabulum (hátfal) ...

Bővebben »

Irodalmi pályázat

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa a 2018-as emlékév alkalmából nyílt pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (vers és próza) létrehozására. Az alkotások témája: az unitárius egyház múltja és jelene, unitárius személyiségek, kiemelkedő események vagy bármely más olyan téma, amely tükrözi az unitárius hitelveket, eszmeiséget, értékeket. Megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban és elektronikusan közzé nem tett, eredeti alkotásokat várunk. Egy pályázó legtöbb ...

Bővebben »

Mondd egyszerűen azt, hogy „Köszönöm!”

Ma durcás vagy. Legalábbis úgy mutatod. Haragudni akarsz – talán az életre, a munkádra, az emberekre, a Téged körüllengő stresszre vagy mindenre és mindenkire –, de nem sikeredik. Ismerlek már: látszik, hogy nem komoly az egész, csak valamit el akarsz mondani… „Atya, én ezentúl senkinek nem köszönök meg semmit! Nekem se köszöni meg senki, hogy meghallgatom, kiszolgálom, segítem. Miért kell ...

Bővebben »

A székelyudvarhelyi ferences templom főoltára

A székelyudvarhelyiek által leginkább barátokként emlegetett ferencesek jelenléte a városban több évszázadra nyúlik vissza, de a hagyománnyal ellentétben nem a várban lévő egykori kolostortemplom volt ősi székhelyük, mivel végleges megtelepedésüket csak a 18. század elejétől számíthatjuk. Székelyudvarhelyen a ferencesek végleges megtelepedése Lakatos István csíkkozmási főesperesnek köszönhető, aki 1705. október 25-én a csíksomlyói kolostorban kelt végrendeletében az udvarhelyi Piactér alsó, északnyugati ...

Bővebben »

Paptánc

Ilyenkor, papszentelések, primíciák idején, megszaporodnak a „papi lakodalmak”, mulatságok, táncra perdül a „násznép”. Vannak, akik alig várják ezt az alkalmat, hogy kiengedjék a gőzt. Meg aztán lehet csodálkozni, botránkozni, könnyű pletykatéma. A ’89 előtti zárt körű, visszafogott, elsőmisés ünneplésekhez képest a mai bulik már sokkal el- és felszabadultabbak lettek. De mindig is izgatta a közvéleményt, a hátsó szándéktól sem mentes ...

Bővebben »