Toronyiránt

A vallásszabadság napja: január 13.

A február 20-án tartott parlamenti ülésnapon Kövér László házelnök előterjesztésére, ötpárti konszenzussal fogadta el Magyarország Országgyűlése azt a törvényt, amely egyfelől a magyar nemzet szellemi öröksége részének tekinti az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatát, másrészt a 450 évvel ezelőtti törvény kihirdetésének napját – január 13-át – a vallásszabadság napjává nyilvánítja. E mai döntés előzményét képezi a Magyar Unitárius Egyház ...

Bővebben »

Az irgalmasság tettei…

„… most buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit” Ez a fenti mondattöredék egyik nagyböjti prefációnkból (az eukarisztikus ima bevezetője) származik. Az első kérdés, ami vele kapcsolatban fölmerül: Milyen cselekedeteket nevezünk „az irgalmasság tetteinek”? Hogy jobban megértsük a választ, kezdjük a jól ismert evangéliumi történettel az utolsó ítéletről (Mt 25,31-46), amelynek egyik legszebb és legdrámaibb művészeti lecsapódása Michelangelo Buonarotti (1475–1564) „Utolsó ítélete” ...

Bővebben »

Imával küzdjünk a gonosz ellen!

Nagyböjt első vasárnapján Ferenc pápa a gonosz elleni küzdelemre buzdította a híveket. A Mária-ima után külön üdvözölte a bebörtönzötteket, életük megújítására bátorítva őket. A Szentatya továbbá arra kérte a híveket, hogy imáikkal kísérjék vasárnap délután kezdődő nagyböjti lelkigyakorlatát. Nagyböjt első vasárnapján az evangélium a kísértés, a megtérés és az evangéliumi jó hír témáira hívja fel a figyelmet – kezdte beszédét ...

Bővebben »

Készüljünk húsvétra

A tegnap, hamvazószerdán vette kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hinti meg vagy kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” Vagy: „Tartsatok bűnbánatot, ...

Bővebben »

Éltető sodrásban

…több mint egy beszélgetés …több mint egy találkozás …több mint egy romantikus vacsora A papságra készülve egyházjogból, azon is belül házasságjogból az 1055–1056-os kánonok alapján jól megtanultuk, hogy: „A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek ...

Bővebben »

Összetartozás Csíksomlyón

Kántorok népesítették be ezen a héten a Jakab Antal Tanulmá­nyi Házat Csíksomlyón, és vet­tek részt a harmincadik al­ka­lommal megszervezett lel­ki­gya­korlatos továbbképzésen. A négynapos rendezvény kap­csán főtisztelendő Balogh Piusz, gö­döllői premontrei kormányzó perjel lapunknak úgy nyilatkozott: ehhez hasonló színvonalas eseményre Magyarországon is szükség lenne. Ma zárul a lelkigyakorlatos kántortovábbképző Csíksomlyón. Az eseményt 1988-ban szervezték meg először, s az elmúlt 30 évben ...

Bővebben »

Elfogadta a szenátus az újraalapítást

A szenátus döntő házként elfogadta tegnap a helyi hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) terjesztett a parlament elé. A törvénytervezet szerint az iskola önálló jogi intézményként fog működni azokkal a már korábban elindult osztályokkal, amelyeket – a 2015-ös iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárás nyomán – a tanfelügyelőség a Bolyai ...

Bővebben »

Betegek világnapja

A csík­som­lyói kegytemplom – pápai kisbazilikában február 11-én, a betegek világnapján lesz az idősek és járó betegek zarándoklata. A szentmise, amelynek a végén kiszolgáltatják a betegek szentségét, délelőtt fél 11 órakor kezdődik. Képzés. A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház­ban pedagógusok és a Kett-módszer iránt érdeklődők részére képzés tart Nagy Enikő Kriszta mallersdorfi ferences nővér Jól csak a szívével lát az ...

Bővebben »

Ne fuss…!

…olyan szekér után, ami nem vesz fel – állítólag még Szókratész bölcsességei között is szerepel ez a mondás. És milyen igaz. Ami nem megy, nem kell erőltetni. Minek nyomulni olyan célokért, amelyek elérhetetlenek számodra, melyek túl magasak. Idegeled magad, beleölsz csomó energiát, hogy megtaláld, földre kényszerítsd, megszelídítsd az álompasit vagy a királykisasszonyt. S fittyet sem hány közeledéseidre. Visszautasít, nevetségessé tesz. ...

Bővebben »

Házasság hete

Februárban kiemelt figyelmet kapnak a gyengéd érzelmek, hiszen Bálint-nap közeledtével a szerelmesek állnak a reflektorfényben. Ebben az időszakban azonban nemcsak a szívecske alakú ajándékok indulnak útnak, hanem a Házasság hete elnevezésű programsorozat is, amely az életre szóló elköteleződés jegyében törekszik széles körű összefogásra. Idén is különböző programokkal várják a házasulandó vagy már házas párokat Csíkszeredában és környékén, hiszen az oltár ...

Bővebben »