böngészés kategória

Toronyiránt

Szeretetet kívánok…

Hóseás 6,6a. „Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot.” A káini dorong lesújtott. Testvérvért iszik az anyaföld. Ábel vére kiált a rögről. Miért? Csupán azért, mert Kain úgy vélte, hogy Ábel áldozata kedvesebb az Úr előtt, mint az övé,…

Isten kezében húsvéti lélek

„Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt.” (Lk 19,46) „Én azért jöttem, hogy életük legyen.” (Jn 10,10) A húsvéti örömüzenet azért jön jókor, nagypéntek után, mert a…

Péter, a kőszikla

Mt 16,18 De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A székely embernek különösebbképpen nem kell bemutatni a sziklát. Balladák,…

Három nap

Mint minden új könyvet, az ajándékba kapott Bauer Barbara: Porlik mint a szikla című kötetét is kezembe vettem, beleolvastam, megtetszett. Amanda a fiatal, tehetséges lány Budapest mellől egy kisvárosból elindul Erdélybe múltja nyomait…

Cselekvő szeretet

Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.” 1Kor 13,1 „Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal”…

Női világimanap

Az évente megszervezett program liturgiáját mindig valamelyik ország asszonyai állítják össze, az idei női világimanapét a suriname-i asszonyok az 1 Mózes 1,1–31 alapján. Hangsúlyozzák: „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!” A teremtett…

Szó és cselekedet

Péld 16,24 Lépesméz a gyönyörűséges beszéd: édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Azt szokták mondani, a tett beszél. Nagy igazság rejtőzik e népi bölcseletben, hiszen nem sokat ér a szó, ha tettekben nincs megmutatkozása. Van,…