Toronyiránt

Tárgyi adományokat várnak

Márton Áron püspök halála után személyes tárgyai java részét (végrendelete értelmében) szétosztották a papok, papnövendékek között. E tárgyak közül néhányat (tintatartóját, írógépét, óráját, lábbelijét, a ravatalánál égő gyertyát stb.) az elmúlt években a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumnak adományozták korábbi tulajdonosaik. Ezúton is köszönet érte! Ha bárki őriz olyan, egykor a püspök úr tulajdonát képező tárgyat, amelyet (időszakosan vagy véglegesen) a ...

Bővebben »

A kistelepülések is fontosak

Hiszem azt, hogy közösen el tudjuk érni, hogy ezekbe a kistelepülésekbe hazatelepedjenek a fiatalok a városokból, hogy vonzóvá és élhetővé tudjuk tenni ezeket a településeket, otthonná, ahová hazavágynak. Hiszen ha vannak utak, ha a gazdáknak van lehetőségük termékeik feldolgozására, értékesítésére, ha munkahelyek létesülnek, akkor a kiürült házak újra benépesedhetnek. Ha van oktatás, megfelelő közlekedés, akkor egy ilyen kistelepülés remek hely ...

Bővebben »

Mindenkori megújulás

1517. október 31-én Luther Márton kiszögezi 95 tételét a Wittenbergi templom ajtajára. Ezzel indította el azt az eseménysort, melyet ma reformációnak – egyházra vonatkozóan megújulásnak – nevezünk. Különös fontossággal bír az ez évi visszatekintés, reformációi ünnep, hiszen kerek 500 év áll a múlt és a jelen közt. Erdélyben és világszerte ebben az esztendőben számtalan ünnepi esemény keretében előtérbe került/kerül a ...

Bővebben »

Ajándékoztunk és ajándékot kaptunk

A Csíkszentléleki Egyházi Kórus tagjai – Gergely Tibor karnagy és Ft. Ilyés Zsolt plébános vezetésével – gyönyörű két napot töltöttek el október 7–8-án szórványban lévő testvéreikkel. Ez a turné, amelyre időt és energiát nem sajnálva készültek a tagok, Hargita Megye Tanácsának támogatásával jöhetett létre. Az örömszerzés sikerült, és ez mindennél fontosabb. Énekeltünk Torockón a Szent Ferenc Alapítvány Kis Szent Teréz ...

Bővebben »

Zöldellő ágak

…tűnődések a rendalapító, Szeráfikus Szent Ferenc Atyánk főünnepén… Itt élünk a több mint ezeréves Gyulafehérvári Főegyházmegye területén, benne pedig nem is akárhol, hanem ahol a „szíve dobog”, egy olyan lelkiséget és lelkiségben élve, amelyet Assisi Szent Ferenc és első társai kérésére III. Ince pápa 1208-ban hagyott jóvá; több mint 770 éve él e lelkiség a Főegyházmegye területén (első kolostorok: Beszterce ...

Bővebben »

Fatima Európáért, a világért

2017. szeptember 26–29. között került sor a portugáliai Fatimában a Mária- és nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Háló éves, 15. konferenciájára. A Mária-jelenések centenáriumát ünneplő kegyhely és zarándokközpont meghívásának a huszonegy tagot számláló szervezetből Brezje, Czestochowa, Csíksomlyó, Einsiedeln, Gibraltár, Knock, Lőcse, Loretto, Lourdes, Mallieha, Máriapócs, Walsingham és Zarvanytsya képviselői tettek eleget. A csíksomlyói kegyhelyet Urbán Erik OFM templomigazgató, érseki helynök ...

Bővebben »

Kérjünk Jézustól bátorságot

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt… – a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmisén a Szentatya a napi evangéliumi szakasz kezdősoraira építette homíliáját. Jézus úton van tanítványaival Jeruzsálem felé, mert beteltek a napok, amikor majd felemeltetik a magasba. Szenvedése és a keresztje közeledtével Jézus két dolgot tesz: először is szilárd ...

Bővebben »

Lelkigyakorlat

Lelkigyakorlat. Orvosok és orvostanhallgatók lelkigyakorlata zajlik Székelyudvarhelyen pénteken és szombaton Orvos, gyógyítsd meg önmagad! címmel a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A lelkigyakorlaton tanúságot tesz dr. Csókay András budapesti idegsebész főorvos és felesége, Daniella. A lelkigyakorlat témája: Utunk a tékozló fiútól a jobb lator bűnbánatáig. Lelki délután. A gyergyószentmiklósi Szent István-plébánián holnap 18 órától lelki délutánt tartanak pedagógusok számára. Együtt a ...

Bővebben »

Hegyimama

Nem fog rajta az idő. Szíjas tagjai nyolcvanhat éve viszik, szüntelenül. Ha nem tudna menni, már rég eltemették volna. Egyedül intézi a házi teendőket, saját kezűleg teremti elő a mindennapit. Fogai évek óta a csiporban hevernek, a kredenc tetején. Már vizet se tölt rájuk, minek. Jobban csúszik az étel fog nélkül. Kicsit meglobbantja, s nem kell akkor rágni a húst ...

Bővebben »

Rózsafüzér-zarándoklat

Szeptember 30-án, szombaton élő rózsafüzér-zarándoklatot tartanak Csíkszeredában a diákokért és pedagógusokért. Gyülekezés és indulás reggel fél 9 órakor, a záró szentmise este 7 órakor a Szent Ágoston-templomban lesz. Élet a Lélekben. A zetelaki plébániatemplomban ma este 7 órakor Élet a Lélekben szeminárium kezdődik. Ünnepi szentmise. A csíksomlyói kegytemplomban október 3-án, kedden emlékeznek meg Assisi Szent Ferenc tranzitusáról, égbe költözéséről. Az ...

Bővebben »