Toronyiránt

A megtérésről

„Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” (Mt 4,17) – Jézus ezen kijelentésében új életcélokra hív. Megtérés, a szív tudatos odafordítása Isten felé, vagyis átértékelem viszonyomat Istennel, felebarátommal, önmagammal, a teremtett világgal, új fényben nézem a világot, és ezért új irányt is szabok a jövőmnek. De mindehhez nem elég a saját elhatározásom, kell hozzá az isteni segítség. Éppúgy, mint a ...

Bővebben »

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

„Megbékélés – Krisztus szeretete sürget minket.” (2 Kor 5, 14) mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét. Az idei imahét a reformáció 500 éves évfordulójához kapcsolódik. „Németországban mindig is ellentmondásos volt az esemény megítélése a felekezetek közötti kapcsolatok történetében, és az elmúlt években sem volt ez másképp. (…) Mindenre kiterjedő és olykor körülményes viták után a németországi ...

Bővebben »

Jövőlátás

Gyermekkorom Nyikó-mentéjén nagy látványosságnak számított, amikor egy több szekérből álló romakaraván bedöcögött a falunkba. Általában a korcsoma közelében telepedtek le. A lovakat kifogták, pihentették. Sovány kutyáik beiszkoltak szekereik alá. Az asszonyok tüzet raktak, a férfiak elindultak a faluban és hangos szóval kiáltották, fazekat cinezünk, emberek, hozzák a lyukas fazekaikat, vedreiket. Kis lurkóik hason feküdtek a saroglyában, és csak a fejüket ...

Bővebben »

Apa–lánya lelkigyakorlat

Apa–lánya lelkigyakorlatot tartanak a segítőnővérek január 28-án Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A Szent László-évhez kapcsolódva, a lányok és édesapák hitbeli erényei, valamint identitásuk megerősítésére fókuszálnak Ilyés Erika sa vezetésével. Jelentkezni az ilyesera75@gmail.com e-mail-címen lehet. Személyesen kísért lelkigyakorlatot szerveznek papok részére a segítőnővérek február 6–9. között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. Célja: segítséget nyújtani a belső szabadság megszületésében, ...

Bővebben »

Keresztúti ájtatosság

Holnap 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni. Elsőszombat Csíksomlyón. A csíksomlyói kegytemplomban január 7-én, elsőszombaton a szentmise délután 6 órakor kezdődik. Ezt megelőzően, délután 5 ...

Bővebben »

II. Márton Áron zarándoklat Doberdóba

A19. életévét éppcsak betöltött Márton Áron a doberdói fennsíkon kezdte meg harctéri szolgálatát 1915. november 6-án. A 82. székely gyalogezred katonájaként, San Martino del Carso falu közelében, a temesvári 61. gyalogezred 8. századához volt beosztva. Néhány hét múlva szakaszvezetővé, majd 1916. július 1-jével zászlóssá léptetik elő. 1916. július 19-én megsebesül: a lövés vállát és felkarját éri. Megsebesülésének 100. évfordulóján szervezett ...

Bővebben »

Újévi jófeltételeink…

Egy idős indián az életről mesélt az unokájának. „Küzdelem zajlik a bensőmben” – mondta a fiúnak. „Rettentő harc ez, egy farkas és egy angyal vívja egymással. A farkas gonosz – ő a harag, irigység, bánat, mohóság, arrogancia, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség, hazugságok, önteltség, felsőbbrendűség és ego. Az angyal jó – ő az öröm, béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, ...

Bővebben »

A csíksomlyói kegytemplomban

A csíksomlyói kegytemplomban, pápai kisbazilikában ma, a Szent Család ünnepén a szentmisék 7.30-kor és 18 órakor lesznek, szilvesztereste az év végi hálaadó szentmise 18 órától kezdődik. Január 1-jén, Mária istenanyaságának ünnepén és a béke világnapján a szentmisék 8-kor, 10.30-kor és 18 órakor kezdődnek, vízkeresztkor, Urunk megjelenésének ünnepén, január 6-án szintén 8-kor, 10.30-kor és 18 órakor. Az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi ...

Bővebben »

Hálát adni, szívből…

A pappá szentelésem előtti évben (2008) szilveszter napján egyik rendi testvéremmel kisebb zarándoklatot tettünk meg egyik településtől a másikig, csendesen ballagva egymás mellett. A távolság a két település között körülbelül 40 kilométer volt. Az út elején „szórakozásnak, magam kipróbálásának” gondoltam el az egészet, a mellettem haladó testvér azonban határozott célt adott zarándoklatunknak. Végiggondolni az eltelt évet, imával elkísérni, elbúcsúztatni azt, ...

Bővebben »

Népemért vállalom

Népemért vállalom. A Márton Áron-emlékév zárásaként Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezésében a Népemért vállalom, Márton Áron püspök tiszteletére írt zeneművet két helyszínen mutatja be a Mustármag Énekegyüttes. Ma 17 órától a gyergyóditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Házban, 20 órától pedig a gyergyószárhegyi művelődési házban. Zeneszerző: Csiszér László és Gyárfás Levente. Sarlóvágások és kalapácsütések Krisztus keresztjén. ...

Bővebben »