Interjú/Riport

Megújuló rendezvény visszatérő vendégekkel

Mindig valami újat kell nyújtani a gyermekeknek, de az általuk megszokott keretek között – szűrtem le magamnak a Csíkmadarason a múlt héten zajlott XIV. Felcsíki Hagyományőrző Gyermektáborba látogatva. Nem láttam a telefonját kapargató, vagy a wifi hiányáért kesergő gyermeket, de láttam annál több felszabadult, vidám csemetét, aki hangszeren muzsikált, kézműves-foglalkozáson vett részt vagy énekelni, táncolni tanult. Antal Rozália, a szervező ...

Bővebben »

Beszélgetés Zayzon Zsolt színművésszel – A színháznak reflektálnia kell a valóságra

Futótűzként terjedt a hír Csíkszeredában és Gyergyóban, midőn június derekán premierként turnézott Hargita megyében a kecskeméti Katona József Színház társulata, hogy földink, Zayzon Zsolt színművész fog velük színre lépni. Interjúnk a Csíki Játékszínnél készült benn, miközben felesége, a szintén társulati tag Märcz Fruzsina színművésznő és kisfiuk, Samu egy időben élvezhette aranyló hajjal a csíki napfényes szellőt, és bukkant föl diktafonra ...

Bővebben »

Beszélgetés Mihály András újmisés pappal – „Az Úr az én világosságom és üdvösségem”

Vasárnap szentelték pappá Mihály András diakónust szülőfalujában, Lövétén, majd ugyanitt mondta el első szentmiséjét abban a templomban, amelyhez igen sok emlék köti. A római katolikus egyház új szolgáját indíttatásáról, eddigi életútjáról kérdeztük. – Az Orbán Balázs által a katolicizmus bástyájaként emlegetett községben születtem 1990-ben. Tudjuk, hogy ez a falu a mai napig szinte teljes egészében katolikus és magyar anyanyelvű. A ...

Bővebben »

A lelkiséget szeretném erősíteni

Új lelkészt választott a szé­kely­udvarhelyi belvárosi unitárius egyházközség. Hárman pályázták meg a Kedei Mózes nyugalomba vonulásával megüresedett helyet, a közgyűlés végül Simó Sándor homoródjánosfalvi esperest választotta meg. A lelkész szeptemberben foglalja el helyét. Terveiről, céljairól kérdeztük. – Hogyan élte meg, hogy önnek szavazott bizalmat a közgyűlés? – Miután megpályáztam a helyet, természetesen nagyon izgultam, hogy miként döntenek majd. Kívülről ismerem ...

Bővebben »

Beszélgetés Miklós Ferenc magyartanárral – A tanítóképzőben tanítani nemes feladat volt

Miután kedves olvasóink sok-sok tanárával interjút készítettem (és reményeim szerint még fogok), ezúttal engedtessék meg nekem, hogy „soron kívül” szólaltassam meg egyik kedvenc pedagógusomat, a székelyudvarhelyi tanítóképző közkedvelt magyartanárát, a ma Kolozsváron élő, 82-dik évében járó Miklós Ferencet. Személyesen kerestem fel, és több mint harminc év után kiadósat beszélgettünk. – Meglepett, amikor hallottam, hogy a tanár úr elköltözött Udvarhelyről, még ...

Bővebben »

Beszélgetés György Botond humoristával – Ahol elfér egy zsákban a komédia és a politika

A gyergyószékieknek nem igazán szükséges bemutatni György Botond humoristát, hisz többnyire minden fontosabb rendezvényen találkozunk vele: falunapokon fellépőként és konferálóként, könyvbemutatókon akár szerzőként, vagy épp esküvőn mint lakodalmas gazda. A maga huszonhárom évével, Boti nálam is fiatalabb, így engedtessék meg, hogy mellőzzem az interjúkban megszokott magázós hangnemet, hisz szerencsére a mindennapokban is tegeződünk. A gyergyószéki humorélet Cristiano Ronaldójával több témát ...

Bővebben »

Beszélgetés Bakai János makettkészítővel – Képzeletben mindig utazom

Bakai Jánost hosszú évek óta ismerem. Voltak szakmai találkozásaink. Amikor az aradi Irodalmi Jelen Kiadó menedzsereként dolgozott, több kiállításon és vásáron, könyvhéten béreltünk közösen standot, s próbáltuk népszerűsíteni, eladható portékává tenni – több-kevesebb sikerrel – az erdélyi könyveket. Innen az ismeretség és a közvetlen hangnem. A makettkészítéshez fűződő szenvedélyéről nem is nagyon beszélt – gyermek- és ifjúkori időtöltésként emlegette –, ...

Bővebben »

Szövőasszonynál, a Szék útján – Olyan nehéz nem volt, hogy bírhatatlan lett volna

Ha valaki igazi felüdülést akar, legjobb, ha kisgyerek vagy nagyon idős ember társaságában tölt el néhány órát – erre gondoltam, miután a Csík­somlyó­ra vezető Szék útján lakó, ki­lencvennegyedik évében já­ró Tompos Erzsébetet meglá­to­gattuk. A nem mindennapi szövőnőre egyik szomszédasszonya, Geréb Gizella hívta fel figyelmünket. Erzsike néni és Anna, a majdnem hetvenéves lánya éppen fonalat tekert, amikor érkeztünk. „Mejjéknek való”, mondják, ...

Bővebben »

Szőcs Reni: Azt szeretném, hogy a zeném miatt szeressenek

Még emlékszem, amikor öt-hat éve rögtönzött Szőcs Reni-koncerten vettem részt lyukasórán az osztályban. Mindig előszeretettel dobta fel a két fárasztó magyaróra közötti szünetet, és a mosoly annyira hozzátartozott az arcához, mint másnak a szemhéjfesték. Ahogy ott ültünk a kávézóban hirtelen ránk tört a sokkoló felismerés, miszerint „eltelt az idő.” Renike, akit a közös osztálytársi és baráti múltunk miatt nevezek így, ...

Bővebben »

Beszélgetés dr. Kraft Hunor szülész-nőgyógyásszal – A titok megfigyelőjének és ismerőjének lenni nagy kihívás

Újabb fiatal szakorvossal ismerkedhet meg az olvasó rovatunk e heti részében. A Csík­sze­redai Megyei Sürgősségi Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályának három fiatal szak­orvosa közül most dr. Kraft Hunort mutatjuk be önöknek. A csíkszeredai születésű fiatal orvos mindig is szeretett volna hazajönni szülővárosába. – Mi az, amit bemutatkozásként mindenképp elmondana magáról? – Ha az önéletrajz keretei között kell maradnom, akkor azzal kezdem, hogy ...

Bővebben »