Műhely

Veres-Máté és Fehér-Nyikó szerelmének szomorú története

Amikor az öreg Mikó (akit lent a völgyben Miklós bá’-nak tiszteltek, ha Szent Mihály után bérekedt a csorda a faluba), a Csorgós-dombi havasi tinólegelő pásztora Áronkát azzal a rigófiúval megajándékozta, akkor egy mesét is ráhagyományozott volt a neki hozott cipóért és a tinóknak hagyott kősóért cserébe. Egyszer, amikor a tavaszi verőfényben a Csorgós-dombján felül, a Kankósdi-rét mellett legeltette a juhait ...

Bővebben »

A négyszáz templom városa

Hatodik napunkon a dzsódpuri szállodánkban még egy indiai est is várt ránk, amelyről ellenben igen keveset tudok mondani, mert épp csak belekóstoltam, anélkül, hogy sokáig maradtam volna. Az esemény a kertben zajlott, ahol kis, improvizált színpadon – egy selyemtakaróval sebtében leborított faasztalka-szerűségen – helyezkedett el az öttagú zenekar. Tőle balra egy aprócska sátorban bábokat árultak, minden ünnepélyes megnyilvánulás elengedhetetlen kellékeként, ...

Bővebben »

Cseres Tibor: Foksányi szoros

A száz évvel ezelőtt Gyergyóremetén született író, Cseres Tibor emléke előtti főhajtásnak szánták a Székely könyvtár sorozat 34. kötetét a szerkesztők. A könyvet Ferenczes István ajánlja az olvasók figyelmébe. 1877-ben, az orosz–török háború esztendejében, amely meghozza majd Órománia függetlenségét is, Ugron Gábor, Orbán Balázs és Bartha Miklós megszervezik az úgynevezett „székely puccsot”. A budapesti parlamentben ellenzéki képviselőként, és székelyként, tudtak ...

Bővebben »

Versek a papírkosárból

Írhatok verset tavasszal vagy nyáron – immár úgyis őszikék kerülnek ki a tollam alól. Tövit törtem, s a gallya hullt… Egy rőzsegyűjtő költő rőzse-dalai ezek a versikék, perlekedések az elmúlással, fanyar figurázások a sorssal, egy lelkiállapot egymást követő stációi… Hulló levelek évszaka már a hátralévő idő… Kegyelet 1. Megöregedtem barátom, már magamat is magázom. Azt mondom magamnak, hogy: Kend nem ...

Bővebben »

Szolgálatos vagy ügyeletes

Mikor először jártam a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában, felfigyeltem arra, hogy az iskola rendjére utaló szabályzat szövegében a nálunk használatos ügyeletes tanuló helyett a szolgálatos tanuló használatos. Hasonló jelenséggel találkoztam az azóta már elhunyt szlovákiai magyar nyelvésznek, Jakab Istvánnak az Érthetően, alkalomhoz illően! című könyvében. A szerző a kötet egyik fejezetének ezt a címet adta: A szlovák nyelv mankóján. ...

Bővebben »

Nemzetközi minősítés

Az európai fesztiválok sorába emelte a Csíkszeredai Régizene Fesztivált az Európai Fesztivál Szövetség. A szervezet május végén döntött a rendezvény nemzetközi minősítéséről, és az Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért (EFFE) címmel jutalmazta a 2015–2016-os évre. Ily módon a rendezvény bekerül  abba az online fesztiválkalauzba, amely Európa legjobb fesztiváljairól tájékoztatja a közönséget. Az EFFE célja Európa fesztiváljainak megismertetése a szélesebb ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…tetterő, aminek hangsúlyozása és szembeállítása az álmodozással nagyon fontos téma mindig, amikor észközpontú, vagy ahhoz közeli életfelfogásról beszélünk. Nem tudom, hogy a mai divatos, úgynevezett pozitív gondolkodás hol helyezkedik el a két pont között, vagy melyikhez áll közelebb: a tetterőhöz vagy az álmodozáshoz. Túlzó példával élve: ha például arról van szó, hogy egy lottónyeremény eléréséről akarom meggyőzni a sorsot, és ...

Bővebben »

Très Courts Csíkban

Ötödik alkalommal csatlakozott a Csíki Székely Múzeum a Très Courts – Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiváljához, aminek következtében idén két este – csütörtökön és pénteken – nézheti meg a csíkszeredai közönség a legjobb három percnél rövidebb kisfilmek válogatását a világ minden tájáról. Az eseményre Háromszéki Eszter hívja fel a figyelmet. Párizsból indult 1999-ben a Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiválja, célja ...

Bővebben »

Csodálatos szavak

Olykor mostohán bánunk szavainkkal, holott azok „eleven hangszekrények” (Kosztolányi Dezső), „ölnek és feltámasztanak” (Juhász Gyula), „lelkes lény minden szó” (Szabó Lőrinc), s még hosszan sorolhatnánk íróink, költőink – szavaink mesterei meghatározásait. Tamási Áron Szavaink becsülete című írásában leszögezi: „Olyanok a szavak, mint a hírnökök: mindazt a jót vagy rosszat elbeszélik, ami ott honol abban az országban, ahonnét jöttek. Azonban megfüröszthetjük ...

Bővebben »

Oklándi anzix – 1771 A festő

Elekes András 1770. július 20-án délelőtt, legnagyobb dologidőben, hanyatt feküdt a dályai templom padlóján és tekintetét a festett fatáblás mennyezetre szegezte. A kinti rekkenő meleg ellenére a templomban olyan kellemesen hűvös volt, hogy Elekest az álom is megkörnyékezte. Talán el is bóbiskolt egy kicsit, de aztán hirtelen felült és bosszúsan azt mormolta magában: „Dolgozni jöttem, nem aludni!”. Tarisznyájából rövid ónvesszőt ...

Bővebben »