Műhely

Volt egyszer egy…

…tetterő, aminek hangsúlyozása és szembeállítása az álmodozással nagyon fontos téma mindig, amikor észközpontú, vagy ahhoz közeli életfelfogásról beszélünk. Nem tudom, hogy a mai divatos, úgynevezett pozitív gondolkodás hol helyezkedik el a két pont között, vagy melyikhez áll közelebb: a tetterőhöz vagy az álmodozáshoz. Túlzó példával élve: ha például arról van szó, hogy egy lottónyeremény eléréséről akarom meggyőzni a sorsot, és ...

Bővebben »

Très Courts Csíkban

Ötödik alkalommal csatlakozott a Csíki Székely Múzeum a Très Courts – Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiváljához, aminek következtében idén két este – csütörtökön és pénteken – nézheti meg a csíkszeredai közönség a legjobb három percnél rövidebb kisfilmek válogatását a világ minden tájáról. Az eseményre Háromszéki Eszter hívja fel a figyelmet. Párizsból indult 1999-ben a Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiválja, célja ...

Bővebben »

Csodálatos szavak

Olykor mostohán bánunk szavainkkal, holott azok „eleven hangszekrények” (Kosztolányi Dezső), „ölnek és feltámasztanak” (Juhász Gyula), „lelkes lény minden szó” (Szabó Lőrinc), s még hosszan sorolhatnánk íróink, költőink – szavaink mesterei meghatározásait. Tamási Áron Szavaink becsülete című írásában leszögezi: „Olyanok a szavak, mint a hírnökök: mindazt a jót vagy rosszat elbeszélik, ami ott honol abban az országban, ahonnét jöttek. Azonban megfüröszthetjük ...

Bővebben »

Oklándi anzix – 1771 A festő

Elekes András 1770. július 20-án délelőtt, legnagyobb dologidőben, hanyatt feküdt a dályai templom padlóján és tekintetét a festett fatáblás mennyezetre szegezte. A kinti rekkenő meleg ellenére a templomban olyan kellemesen hűvös volt, hogy Elekest az álom is megkörnyékezte. Talán el is bóbiskolt egy kicsit, de aztán hirtelen felült és bosszúsan azt mormolta magában: „Dolgozni jöttem, nem aludni!”. Tarisznyájából rövid ónvesszőt ...

Bővebben »

A semmittevés kiegyensúlyozottsága

A halottak világa kísért (vagy vonzott?) a következő célunk felé is. Az egykori Márvár állam első fővárosa Dzsódpurtól 8 kilométerre, Mandoreban volt, ebből mára csak egy kert közepén található épületegyüttes maradt fenn: egy sziklába vájt árkádsor, istenek és népi hősök domborított, sokszor élénken színezett szobraival, egy kis 17. századi palota és a kenotáfiumok. A régi hindu templomokra megtévesztésig hasonlító síremlékek ...

Bővebben »

Szabédi László: Válogatott versek

Az irodalmi emlékezetből jócskán kikopott Szabédi László költészetét kívánja újra beemelni a köztudatba a Székely Könyvtár nemrégiben megjelent új kötete, ugyanis „egy költészetet a csúcsaival mérünk, nem a völgyeivel”, vallja a szerkesztő és a könyvet ajánló Fekete Vince. Nemrégiben Baka István kapcsán jegyezte meg Keresztury Tibor a Literán egy nagyon szomorú, majdhogynem megrázó mondatban, hogy „…épp most süllyed el menthetetlenül.” ...

Bővebben »

Újabb kötetben Csíkszentmiklós

Kapcsok– Emlékek Csíkszentmiklós történetéből címmel a napokban jelent meg Lakatos István csíkszentmiklósi tanár legújabb kötete. A kiadványt, amely fotó- és dokumentumgyűjtemény a település múltjáról Daczó Katalin ajánlja. Amikor a Csíkszentmiklós, a megtartó falu című monográfiát írtam, akkor láttam, milyen sok értékes, különleges fénykép van a családoknál, és arra gondoltam, hogy a falu történetét jó volna képeken keresztül is bemutatni – ...

Bővebben »

Lebilincselő ébresztő

Egy bűnügyi tudósításban olvastam, hogy a felderítők jól összehangolt munkájának eredményeképpen autótolvajokat sikerült elfogniuk a rendőröknek. Az újságcikk részletesen beszámol a gyanúsítottak letartóztatásáról. Van olyan, akit a rendőrök (a szövegben a zsaruk szó szerepel) „szólítottak ki a házából”, másoknak pedig „a Szolnok megyei zsaruk (itt is ugyanígy) szerveztek lebilincselő ébresztőt az otthonukban”. Ez utóbbi közleményből kiderül, hogy a cikk szerzője ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…fehérnemű-mozgató, amit „használat közben ki kell venni” – amint a korabeli reklámok figyelmeztetnek. Félreértés ne essék, nem valami pajzán történet következik. A technika egyik csodáját hívták így, de aztán nem ez a neve vált közkeletűvé, mert ez a „mozgató” csak része volt a mosás megkönnyítését jelentő mosógépnek. Kellékek egy 19–20. századi mosáshoz, akár volt, akár nem az ember lányának saját ...

Bővebben »

Hányféleképpen nevet a magyar?

Laczkó Géza (1884–1953) a Nyugat első nemzedékének jelentékeny novellistái közé tartozik, emellett kiemelkedő nyelvtudományi munkássága. Nagy képzettségű nyelvtudós volt, igen jól verselt, kordokumentumnak is értékes önéletrajzi trilógiát írt, történelmi regényeit a páratlan nyelvi archaizálás ellenére is sikerült olvasmányossá tennie, legjobb prózai műfordítóink közé tartozott – de legművészebb, nemegyszer leglíraibb alkotásait mégis csillogó rövid esszéiben találhatjuk. Az író Laczkó mellett sohase ...

Bővebben »