böngészés kategória

Műhely

Esők természete

Amint már hírül adtuk lapunkban, nemzeti ünnepünk alkalmából Budapesten állami kitüntetésben részesült Lőrincz György, Székelyudvarhelyen élő író. A Magyar Írószövetség javaslatára Balog Zoltán művelődésügyi miniszter a Magyar Köztársaság…

Miért?

Klasszikus író mondta, nem szívesen ír ismertetőt – még felkérésre sem – tudományos vagy ismeretterjesztő munkáról, mert nem szeretné, ha az olvasó azt gondolná, hogy a recenzens jártasabb a témában, mint a szerző(k). Előrebocsátottam ezt a…

Volt egyszer egy…

…1984 – Orwell regénye. Már az első mondatoknál érezzük, hogy a történet nem e világi. Vagy mégis? „Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen tizenhármat ütöttek. Winston Smith állát leszegve, gyorsan besurrant a Győzelem-tömb…

„Az embernek nemcsak teste van”

Alig 42 éves, de már túl van egy súlyos baleseten és rákkal is megműtötték. Emellett gyerekeket szült, egyetemet végzett. Úgy gondolja, hogy a betegség legyőzendő feladat és a gyógyulás szempontjából a legfontosabb, hogy a gondolataink…

Ételszentelés Csíkszereda főterén

Ilyen nagyméretű ételszentelés valószínűleg nincs sehol máshol Európában – mondta Darvas-Kozma József címzetes esperes, csíkszeredai plébános, amikor a Szabadság téri húsvétvasárnapi ételszentelésről faggattuk, de azt is kiemelte, hogy a…

Kászonszéki lélekharangok

Kászonszéki lélekharangok címmel jelent meg András Ignác kászoni iskolaigazgató, a néprajz és a helytörténet elkötelezett kutatója legújabb kötete a kolozsvári Verbum Kiadónál, a könyvet múlt héten mutatták be Csíkszeredában, a Kájoni János…

Rézsisakos hagyomány

Furcsa rézsisakot viselő, székely ruhába öltözött önkéntes tűzoltók teljesítenek őrséget a gyergyóalfalvi templomban minden évben nagypéntektől a nagyszombat esti feltámadási szentmiséig az oltárnál berendezett szent sír mellett.A szent sír…

A Getsemáne-kerttől a feltámadásig

A Csíkszereda közelében álló csíkdelnei Keresztelő Szent János-templom felépítése és berendezése késő középkori, valamint 17. századi emlékeket őriz. A templomnak három olyan díszítménye is van, amely Krisztus szenvedéstörténetéhez…

Húsvéti határkerülés Udvarhelyszéken

Székelyudvarhelyen és környékén már viszonylag kevés régi húsvéti népszokás él. Ezek egyike, amelyet egyházi mivolta miatt évtizedekig tiltottak, de a változás után elszánt és hagyománytisztelő emberek felelevenítettek, a húsvétvasárnapi…

„Istennek kincses tárháza…”

Nemrégiben közöltünk beszélgetést Mohay Tamás néprajzkutatóval, szociológussal az általa szerkesztett „Istennek kincses tárháza…” című kötet kapcsán. A könyv Losteiner Leonárd egyedüli magyar nyelvű művének fakszimiléjét és átiratát…