Műhely

Hányféleképpen nevet a magyar?

Laczkó Géza (1884–1953) a Nyugat első nemzedékének jelentékeny novellistái közé tartozik, emellett kiemelkedő nyelvtudományi munkássága. Nagy képzettségű nyelvtudós volt, igen jól verselt, kordokumentumnak is értékes önéletrajzi trilógiát írt, történelmi regényeit a páratlan nyelvi archaizálás ellenére is sikerült olvasmányossá tennie, legjobb prózai műfordítóink közé tartozott – de legművészebb, nemegyszer leglíraibb alkotásait mégis csillogó rövid esszéiben találhatjuk. Az író Laczkó mellett sohase ...

Bővebben »