Műhely

Biró Gábor képeinek titkai

Hatvan évet töltött október 10-én Biró Gábor, a Székelyudvarhelyen tevékenykedő festőművész. Az évforduló alkalmával tárlattal ajándékozta meg közönségét. A kiállítás a hónap végéig látogatható a székelyudvarhelyi Művelődési Ház oszlopos termében. A művész életpályáját, munkásságát Kovács Árpád művészettörténész méltatja. Van Rembrandtnak egy titokzatos festménye, Elmélkedő tudós a címe, és ezen a képen egy magányos férfit láthatunk, akit sokáig valamelyik szentnek véltek, ...

Bővebben »

Tornyok, kupolák

Dobrudzsa etnikumokban és kultúrákban gazdag településein bóklásztak múlt héten a csíkszeredai Prizma fotóklub tagjai és támogatói a klub által szervezett alkotótábor keretében. Az eredmény ezúttal is számos felvétel, amelyekből tárlat nyílik. Idén harmadik alkotótáborát szervezte a csíkszeredai Prisma fotóklub: Máramaros majd Parajd és környébe bejárása után október 12–17. között Brăila, Tulcea és Konstanca megyékben pár olyan települést kerestek fel, amelyekben ...

Bővebben »

Indiai kultúrsokk 42. – Boltívek tobzódása és buszok teherbírása

No de ott tartottam, mikor mindez eszembe jutott, hogy tuk-tukkal indultunk Orcshá – és nem csak – különleges, 1622-ben készült Laksmi Narayan templomához. Mint neve mutatja, ha értelmezni tudjuk a hindu megfogalmazásokat, ez tkp. egy olyan Visnu tiszteletére állított szentély, melyben feleségével, Laksmival együtt tisztelik, ami egy kissé – legalábbis az én értelmezésem szerint – azt jelenti, hogy itt egyszerre ...

Bővebben »

A kénosi unitárius templom orgonájának története

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A Homoródmente unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Ha tornya ki nem jelölné a falut, azt gondolná az ember, hogy egy gazdag lombozatú szép folt erdő van ott, mert az egész falu be van plántálva meggy- és cseresznye- ...

Bővebben »

Tulajdonnevek és az új helyesírási szabályzat

A szeptember elején megjelent AkH.12-ban (A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás) a tulajdonnevek között szerepel az előző kiadásban még nem említett tárgynevek csoportja, Igaz, a névtani szakirodalomban ez a kategória eddig sem volt ismeretlen, hiszen J. Soltész Katalin A tulajdonnév funkciója és jelentése (1979), Hajdú Mihály pedig a Tulajdonnevek az iskolában (2003.) című dolgozatában is említi. J. Soltész Katalin tárgyneveknek ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…cenzor, aki rendkívül hosszú ideig, három és fél évtizedig (1770–1804) buzgólkodott a hatalom szolgálatában. A neve Franz Karl Hägelin, akinek célratörő ügybuzgalma olyan elképesztő együgyűséggel keveredett, hogy nem az „eredményes” tevékenysége, hanem ez a bárgyú butaság biztosított örök helyet az osztrák–magyar monarchiabeli színháztörténetben. Valójában 1792-ben már gyakorlott cenzorként sújtott le az irodalmi életre és a színházi írókra az általa összeállított ...

Bővebben »

A székelységnek szüksége van reális önismeretre

A közelmúltban jelent meg dr. Garda Dezső Gyergyószentmiklós gazdasági-társadalmi élete az 1919–1933 időszakban című könyve. A kétkötetes történelmi munka a gazdaságtörténet, a néprajz és a szociológia segítségével mutatja be Gyergyószentmiklós gazdasági helyzetét és társadalmi képét az impériumváltást követő másfél évtizedben. A könyv születéséről Daczó Katalin beszélgetett a szerzővel. – Gyergyószentmiklós múltjának egy-egy szeletéről már több kötetet jelentetett meg. Mit tartalmaz jelenlegi ...

Bővebben »

Megszerettem egy szereplőt, önálló életet akarok neki

Érdekes dolog, hogy így megváltozott Erdély. Ezek a kávéházak bárhol lehetnének Európában. És megdöbbentő, mennyire látszik, hogy ahol van kulturális élet, kinevelődik a közönség. Négyszer-ötször olyan gyorsan reagálnak itt, mint egy átlagos vidéki magyarországi városban. Európai városokban vagyunk, ahol európai a levegő. Ezt mondta Grecsó Krisztián, az egyik legolvasottabb kortárs író nemrégiben egy székelyudvarhelyi író-olvasó találkozó előtt. Emberi dolgokról, munkásságáról, ...

Bővebben »

Ferencz Imre versei és szobrai

Rőzsedalok, fafejek A vörös postakocsi Fut a vörös postakocsi, nem áll meg sehol és soha –, mióta már, hogy benne él és benne ír Krúdy Gyula?! Az eltűnt idő nyomába indult; röpítik a lovak. Járatlan utakon száguld vele a kölcsönkért fogat. Adj, Uram, nekem gyertyafényt, hogy írhassak még egy regényt, vagy egy álmot, vagy egy mesét… Adj, Uram, nekem gyertyafényt! ...

Bővebben »

Egyenruhás szokszínűség

Az aprócska Orcshá három gyönyörű templommal, ugyanannyi palotából álló komplexummal és a már említett 14 hatalmas kenotáfiummal rendelkezik, ami szintén magyarázza a különleges hangulatát. Bárhonnan bármerre néztünk, pillantásunk mindig több száz éves, gyönyörűen megmunkált épületekre esett, melyeknek szépségét és hangulatát itt valahogy még a romosságuk, a szinte feketévé patinásodott falaik sem tudták lerontani. A palotaegyüttesből a legtöbbet emlegetettet Dzsahángírí Mahalt ...

Bővebben »