Műhely

Amikor a tárgyból csoda születik

Pénzt költünk olyan dísztárgyakra, amelyeket akár otthon is egyszerűen elkészíthetünk, a végtermék öröme mellett pedig alkotás közben, a körülöttünk lévőkhöz is közelebb kerülhetünk – többször is hallhattunk már hasonló kijelentéseket, jómagam is találkoztam vele, mégis talán mostanra érett meg bennem annyira, hogy ki is merem jelenteni. Kertész László járt Szőcs Zsuzsánna műhelyében. A gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapítvány vezetője, Szőcs Zsuzsánna ...

Bővebben »

Húsvéti pásztorlevél – Egy zord tél után

„Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézs 43,19) „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11) Megérett a világ a változásra. A fegyverek távoli zaja, az ínség és reményvesztettség terhe, a békétlenség keserűsége és az igazságtalanság dühe változás után ...

Bővebben »

Húsvéti pásztorlevél – Lélek és élet

„a Lélek az, aki életre kelt (…) azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek: Lélek és élet”. (Jn 6,63) Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim! Húsvét a keresztény világ nagy ünnepe, bár az ünnep időpontját illetően a Jézus tanítását őrzők világa két részre szakadt: keleti és nyugati kereszténységre. Ez azonban nem csökkenti az ünnep jelentőségét, mert húsvét üzenete ma is feltölti ...

Bővebben »

Jókívánság ezer tojással

Sűrű pelyhekben hullt a hó, csípős szél fújt azon a reggelen, amikor Gyergyószentmiklós főterén fa díszítésébe fogtak. Nemcsak a környező hegyekben, hanem a parkban is megállt itt-ott a hó, így az időjárási körülményekből ítélve akár adventi készülődés is lehetett volna, de valójában a nagyhétre készült a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet, tojásfát díszítettek. A főtéri park egyik sarkát szokatlan hangulat járta át, ...

Bővebben »

A kadácsi unitárius templomok orgonáinak története

A Nyikó középső folyásának két partján fekvő Kadács két helységből tevődik össze: Nagykadácsból és a tőle két kilométerre fekvő Kiskadácsból (régi nevükön Felső- és Alsó-Kadácsból). A falura vonatkozó első írásos adatok 1505-ben Michael Akadáchi-t említik, majd 1518-ban Petrus Semijén de Akadách és 1519-ben Petrus Semijén de Akadáchfalwa nevekkel találkozunk. A település történeti szempontból azon kevés helységek közé tartozik, amelyek nem ...

Bővebben »

Krisztus keresztre feszítésének, sírba tételének és feltámadásának ábrázolásai

Gyermekkoromban nagyszüleimnél, de idős emberek otthonaiban is gyakori látvány volt a Krisztust töviskoronával ábrázoló „szentkép”, különösen Guido Reni Krisztusának színnyomataira emlékszem leginkább, talán azért, mert meggyőző erővel fejezte ki a Passió minden kínját és minden dicsőségét, úgy, hogy az emberek erőt és reményt meríthettek a Megváltó ilyenféle ábrázolásából. Krisztus keresztre feszítésének, sírba tételének és feltámadásának három napja az az időszak, ...

Bővebben »

Két csalhatatlan

Borsodi L. Lászlót diákjai tanárként tisztelik, a médiában az erdélyi ferences rendtartomány szóvivőjeként ismert, az irodalmi lapokban költőként és kritikusként jelentkezik rendszeresen, az irodalmi életben versesköteteivel tartják számon. Az alábbiakban hitről és irodalomról beszélgetett Sarány Istvánnal. – Úgy tudom, az Ön életében meghatározó szerepe van a vallásnak, az egyháznak, s ezen belül is a ferences barátoknak. Ez utóbbiakkal való kapcsolata ...

Bővebben »

Hímes tojás a dolgos lány ajándéka

Tavaly az etédi, oroszhegyi és szentléleki gyermekeknek mutatta be a nem egyszerű, de mutatós végeredménnyel járó hagyományos technikát a kézműves-foglalkozás ötletgazdája, Tank Erzsébet képzőművész, az udvarhelyi székhelyű Forrásközpont munkatársa. A premier jól sikerült, folytatásra érdemesnek bizonyult. Az idei program egyik helyszíne a zeteváraljai kultúrotthon volt, ahol a helybéli Jókai Mór Általános Iskola diákjainak mutatta be a kesicével, viasszal pingált húsvéti ...

Bővebben »

Húsvét és Bugs Bunny

Úgy tűnik, a húsvét is kezdett kommersz ünneppé válni, akárcsak a karácsony. Igaz ugyan, hogy a húsvét esetében két hónappal korábban – ebben az esetben február elején – nem kezdtek el csokinyuszikat, bolyhos csibéket és piros tojást árulni az üzletekben, de néhány éve megjelentek olyasmik, amik eddig idegenek voltak vidékünkön. Gondolok itt például olyan szimbólumnak tűnő dolgokra, amelyek valamelyest karácsonyt ...

Bővebben »

Tulajdonosáról is árulkodik az orgona

Márk Attila tollából közöltük lapunk Műhely mellékletében a homoródmenti unitárius templomok orgonáit ismertető sorozatot, jelenleg a székelykeresztúri egyházkör unitárius templomainak e csodálatos hangszereit mutatjuk be. A szerző számtalanszor hivatkozik a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatójára, Enyedi Pál egyetemi tanárra, mint a téma és a terep egyik jó ismerőjére, szakértőjére. A neves orgonaszakértő Sarány István kérdéseire válaszolt. – Hogyan került ...

Bővebben »