Műhely

A Háromkirályoktól a Kis hableányig

Kilencvenhárom éve született Darkó László festőművész, falkép-restaurátor. A változatos életpályát és gazdag életművet Kovács Árpád művészet­történész mutatja be. Darkó László: Koppenhága1969–70. Olaj, farost. 90,5 x 110 cm Meglehetősen ritka, mondhatni egyedülálló alakja volt Kolozsvár művészeti életének a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben Darkó László, akinek életművére egyaránt nagy hatást gyakorolt a festészethez való vonzódás és a régi korok művészete iránti erőteljes ...

Bővebben »

Kányádi Sándor: Harmat a csillagon

Kányádi Sándor lírai alkotásában a költészet erejéről, a költői magatartásról, a költői kiállásról szóló vallomás teremti meg a szövegkohéziót. Grammatikailag a szövegmondatok alá- és mellérendelő viszonyban kapcsolódnak egymáshoz. Bennük a személyes vallomást alátámasztó birtokos személyragos szavak: apja, kenyerem, tenyeremen, örömöm, bánatomon, kínjaim, engem, fényemtől… Vallomását a költő többnyire egyes szám első (megjártam, vagyok, keresem, vergődtem, szétosztom, vallhatom, el nem érném, ...

Bővebben »

Életsorsok bizonyítják: az Úr csodásan működik

Szomorú vagyok, mert három nagyszerű ember ma nem lehet közöttünk – kezdte mondandóját Frigyesy Ágnes: Az úr csodásan működik című könyvének gyergyószárhegyi bemutatóján Bartis Edit könyvtáros, az esemény házigazdája. A kötet – mélyinterjúkon keresztül – három kiemelkedő egyházi személyiség, P. Ferencz Béla Ervin és Bíró János Antal ferences szerzetesek, valamint Tőkés István református lelkész életútját mutatja be. A bemutatóra sokan ...

Bővebben »

Szabó Réka gif-pillantása

Szabó Réka csíkszeredai képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás tekinthető meg június 16-ig a Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész által vezetett Erdélyi Művészeti Központ (EMÜK) szervezésében a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen diplomázott művész tárlatát Túros Eszter művészettörténész méltatja. Szabó Réka művészetéről újabban a kert jut eszembe, egy veteményes kert, amelyben a művész úgy jár-kel, teszi a dolgát, hogy közben ösztönösen, ...

Bővebben »

Alsóboldogfalva az idők szárnyán

Fogadott falujáról, Alsóboldogfalváról ír nagy szeretettel a nyugalomba vonult tanító, Gálfalvi Gábor, aki – a szó igaz értelmében népszolgálatra szegődve – nemcsak tanított, hanem néprajzi, helytörténeti gyűjtőmunkát végzett, cigány–magyar szótárt szerkesztett, nevelés-lélektani könyvet írt, vadhúsrecepteket gyűjtött egybe, emellett irodalmi alkotásai rendszeresen megjelennek a hazai lapokban, folyóiratokban. ,,Száll a madár ágról-ágra, száll a rege szájról-szájra.’’ (Arany János) Kedves falustársak, tisztelt ifjak ...

Bővebben »

Kallawaya áldását igazoló diploma

A tiwanakui romok „szomszédságában” – hisz errefelé olyan viszonylagosak a méretekre vonatkozó fogalmak –, pontosabban hasonló magasságban, a Tititcaca-tó közelében, de Peruban, a Puno melletti Umayo-tó partján fekszik Sillustani, mely hírét furcsa temetkezési helyeinek köszönheti, bár hangulatos fekvése is megérdemelné az elismerést. Az ajmarákhoz tartozó colla preinka népcsoport emelte ezeket egy dombon, valószínűleg az előkelőségeknek, majd az őket leigázó inkák ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…öröm, ami nem „én”-nel kezdődik (én örvendek), hanem „mi”-vel, sőt „ők”-kel. Mindez általánosabb, mint a társkapcsolat, munkatársi viszony, netán idegenekkel szembeni udvariasság. Alapvető jellemzője az őszinteség és az együttérzés. Meghökkentő adatot olvasok, éspedig, hogy az utóbbi húsz év amerikai pszichológiai tesztjei szerint mára az emberek együttérzési képessége 40%-kal csökkent. A kutatók az együttérzés ijesztő csökkenésének okát abban látják, hogy a ...

Bővebben »

Free Camp tizenharmadszor

Szerencsésnek bizonyult a 13-as szám a Botár László képzőművész által megálmodott és évente megvalósított Free Camp alkotótábor életében: a tíznapos alkotófolyamat során a hét meghívott művész egységes, egymást szervesen kiegészítő kiállítási anyagot hozott össze. Az alkotói szabadság jegyében született művekből tegnap este nyílt kiállítás Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában. Radu George Serafim bukaresti és Feledy Balázs budapesti műkritikus méltatta a tárlat ...

Bővebben »

Megjelent Boros Misi első lemeze

Megjelent első hanglemeze, bemutatta a kilencmilliós olvasótáborral rendelkező The Guardian, letette a vizsgáit, és most éppen Liechtensteinba készül – zsúfolt a május a csíkszentmiklósi gyökerekkel rendelkező pécsi előadóművész, Boros Misi számára. A 13 éves Junior Prima díjas zongorista augusztusban Kolozsváron és Csíkszeredában is fellép. Az eseményeket Daczó Katalin foglalta össze Tavaly november 15-én a MÜPÁ-ban tartotta első önálló hangversenyét Boros ...

Bővebben »

A székelyszentmihályi unitárius templom orgonájának története (2.)

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A keresztúri egyházkör unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Az orgona szakszerű leírását Enyedi Pál, budapesti tanár, orgonafelmérő utunkon tapasztaltak alapján adta meg: „Szerkezete mechanikus, csúszkaládás. Egy manuálján az alábbi nyolc változat szólaltatható meg: Copula 16, Principal 8, ...

Bővebben »