Műhely

Én azt gondolom, hogy…

Én azt gondolom, hogy egy kicsit sok az azt gondolom szószerkezet. Bekapcsolom a rádiót, éppen egy riport hangzik el. A riporter feltesz egy kérdést, arra kíváncsi, hogy mi a véleménye erről vagy arról a riportalanynak. Az illető így kezdi: Én azt gondolom, hogy …, majd részletesen kifejti mondandóját. De közben újra meg újra visszatér, az azt gondolom, bár néha felbukkan, ...

Bővebben »

Húsvéthétfői fazakazás Csíkszentdomokoson

Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. / A Szavakat is. Egyetlen szó, egy tájszó se maradjon kint. Semmi sem fölösleges – Kányádi parancsát/intelmét betartani ma is kötelességemnek tekintem. Az írni való téma, mondják, az újságíró előtt henceg és kínálja magát. Népi kultúránk elemei nem annyira hivalkodóak, de észrevetetik magukat, ha iránta fogékonyságot sejtenek valakiben. Nem először történik meg velem, hogy egy-egy ...

Bővebben »

Csíkcsicsóban a Vatikán

Egyházi tárgyú bélyegeket gyűjteni, azokat rendezgetni, velük foglalatoskodni az imádság egyik módja, s a bélyeggyűjteményt rendszerezni, közszemlére tenni, bemutatni másoknak is azok szépségét, akár evangelizáció is lehet – vallja Gombos Csaba csíkcsicsói kántor. A negyedik gyereket váró családhoz húsvét közeledtével, egy előkészületben lévő bélyegkiállítás hírére látogatott Daczó Katalin. Egyháztörténelem, kereszténység, pápák a bélyegeken, ez lesz a kiállításom címe – mutatja ...

Bővebben »

Húsvéti pásztorlevél – A keresztény egység jegyében

D. a J. Kr.! Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim! Az idén ismét együtt ünnepeli a kereszténység – Kelet és Nyugat – Urunk Feltámadását, a húsvétot. Keresztény hitünknek ez a legfontosabb ünnepe, mert Krisztus Urunk feltámadása szent hitünk alapja. Szent Pál mondja: „Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel… Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, ...

Bővebben »

Kesicebűvölők a tojásírás bűvöletében

Egyesek egyszerűen csak fogyasztják, mások megfestik, a szorgalmasabbja apró levelek segítségével érdekes alakokat formáz rá, a Gyimesekben viszont a mai napig másképp van ez: ott megírják a húsvéti tojást! Hímes lesz, mint a csángó viselet, gyönyörködtet, mint a csángó ének, értékké válik, mint minden, ami ma már veszendő. Gyimesbükkön jártunk, ahol idős asszonyok, középkorú nők, fiatal anyukák és kíváncsi kislányok ...

Bővebben »

Húsvéti pásztorlevél – Találkozás az élő Krisztussal

„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások ...

Bővebben »

A színház féltékeny szerető, nem enged maga mellé senkit

Becsapnak, csalnak, ez a szakmájuk, de ők jó értelemben véve csalnak, hiszen a színész elsősorban a nézőért van – ezt vallja Fülöp Zoltán, a Csíki Játékszín egyik legismertebb és egyik legnépszerűbb színművésze. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta meg nemrég. Ennek apropóján kerestük meg őt, és kérdeztük a díjak mellett a csíkszeredai színház történetéről, színészetről, rendezőkről, barátságokról, családról, váltásokról és ...

Bővebben »

In memoriam SIKLÓDI ZSOLT (1966–2017)

Siklódi Zsolt képzőművész váratlan elmenetele mára utolsóknak számító munkáit idézi fel bennünk, amelyeket tavaly az atyhai nemzetközi képzőművészeti kiállításon állított ki. A KERESZT jegyében fogant kiállításon két munkája, a Corpus Christi és a Hal volt látható. Az atyhai kiállítás anyagát a Szakrális Művészetek Hete keretében Csíksomlyón is megtekinthették az érdeklődők. Siklódi Zsolt a Corpus Christiben és a Halban a kő ...

Bővebben »

Varga Melinda – igekötő lesz minden indulatból

Varga Melinda igekötő lesz minden indulatból Koromég alatt, a tornyokban szikár hideg szépítkezik, kutak fölé hajol a dér, ujjbegyeitől libabőrös a víz. Vihognak benn a gáztűzhelyek. Keserű füst, nyákos hideg kúszik a tóra. Ilyenkor valami nagy hóról álmodom, talpam alatt ropogó, fehér formákról, gyermekkorom utcáiról, hajnali rórátéra harangoznak, görnyedt hátú nénik, kezükben mécsesekkel Isten asztalához sietnek, a cserépkályhákban székely éjszakák ...

Bővebben »

Fehérkabala, fecskefarka és veszett utas

Újszerű és mégis hagyományos, húsvétra hangoló kiállítást nyitottak meg tegnap a székelyudvarhelyi művelődési házban. Újszerűsége többek között abban rejlik, hogy az udvarhelyszéki népművészetben nem jellemző az írott tojás és ilyen jellegű tárlatra még nem volt példa. Major Hajnalka szemet gyönyörködtető munkái nemcsak a gyimesi motívumok világát villantja fel, hanem betekintést nyújt a bukovinai hímes tojások mintakincsébe is. Asztalos Ágnes beszámolója. ...

Bővebben »