Műhely

Karácsonyi pásztorlevelek (1.) – Szent László erényei

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim! Amikor leborulunk a betlehemi jászol előtt, hálát adunk a jó Istennek a megváltás nagy művéért, és benne azokért a kegyelmi adományokért, amelyekkel ebben az esztendőben megajándékozott minket. Ilyen nagy ajándéka volt az Irgalmasság rendkívüli szentéve, amelyet Ferenc Szentatyánk a Misericordiae Vultus (Az Irgalmasság arca) kezdetű április 11-én, húsvét második, vagyis az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén ...

Bővebben »

Embermesék a tegnapról, ami ma van

„Egyszer volt, hol nem volt…” – így kezdődnek a mesék. Székely Kinga Réka unitárius lelkésznő azonban nem klasszikus, csodás történeteket kínál első könyvében az olvasónak. Az égiekkel, földiekkel, önmagával folytatott párbeszédek, már megtörtént találkozások lenyomata a Papnő mesék. A kereken száz írást tartalmazó kötetet december 20-án mutatták be Székelyudvarhelyen. A szerzővel az otthonában, a homoródszentpéteri lelkészlakban Lázár Emese beszélgetett. – ...

Bővebben »

Akiknek minden nap a szeretet ünnepe

Ugyanúgy csillog a karácsonyfa, ugyanolyan szépek a díszek, ugyanúgy csengenek az énekek, valami azonban mégis más: az öröm és a szeretet tényleg őszinte. A gyergyószentmiklósi Napsugár az Esőben Egyesület által működtetett – értelmi sérülteket foglalkoztató – napköziben is minden évben megünneplik a karácsonyt, de itt valami mindig különleges: tudják, hogy ünnep van, szeretik a csillogó fényeket, de nekik minden nap ...

Bővebben »

Szeretethiány

Szeretethiány Ilyenkor, karácsonyhoz közeledve, egyre többet beszélünk a szeretetről, a békességről, a megbocsátásról. S ilyenkor – annak ellenére, hogy a karácsony elsősorban a család meghitt, bensőséges ünnepe – gyakran eszünkbe jutnak azok az embertársaink is (a magányosok, a betegek, az öregek, a háborús áldozatok, a menekültek), akiknek hiányos lesz vagy egyáltalán nem lesz karácsonyi örömünnepe. Ilyenkor megnő bennünk a segítő, ...

Bővebben »

Életút vargabetűkkel

Balázsi Dénes nyugalmazott tanár, unitárius lelkész, néprajzkutató nyolcvan éve, 1936. december 12-én született Recsenyéden, de immár jó ötven éve, 1966 szeptemberétől székelyszentléleki lakos, öt éve a település díszpolgára. Életútjáról otthonában faggatta Daczó Katalin. – Édesapám cipészmester volt, Brassóban tanulta a mesterséget és Bukarestben szabadult fel. Lévén a legkisebb fiúgyermek, a nagyszüleim hazacsábították. Édesanyám – aki a homoródújfalvi Egyed családból való ...

Bővebben »

Karácsonyi pásztorlevelek (2.) – Jézus áll az ajtó előtt

„Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek.” (Jn1,10–11) Keresztény testvéreim! Karácsony közeledtével megmagyarázhatatlan csoda kerít hatalmába. Az ünnephez közeledve valami belső remegés és izgalom ural bennünket, mely nap mint nap fokozódik. Az adventi időben egyre jobban felerősödik a Jelenések könyvében található üzenet: „Ímé az ajtó ...

Bővebben »

Műterem Szervátiusz

Szervátiusz Jenő emlékére 1. A véső belevágott forgács repült az égnek lassan kibontakozott feltündökölt a lényeg nyírfa rönkből kilábolt Emré bá és a bárány belém vésődött akkor a szívszorító látvány a véső belevágott nekifeszült a fának kiszabadult a mosoly kiszabadult a bánat mióta éltek benne rejtőztek ők a fában hány esztendeig vártak évgyűrű-szorításban a szarvasokká vált fiúk a kékszakállú herceg ...

Bővebben »

Ünnepek, szokások, rítusok, felélesztett betlehemes játék

A karácsonyi ünnepkörhöz számos népszokás kapcsolódik. Betlehemest már az óvodában, a hittanórán tanulnak a gyermekek, helyenként még járnak kántálni, Ádámot és Évát, Istvánt, Jánost köszönteni, majd következik az aprószentekelés. Hogyan alakulnak át ünnepeink, szokásaink, miként változik az ünnep és az ünneplés igénye? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Sarány István. A népszokások csak ritkán szuverén események, hisz mindig integrálódtak a ...

Bővebben »

Karácsonyi pásztorlevelek (4.) – Mindenkor dicsérjük?!

A pásztorok élete nem változott látványosan. Bár úgy tűnt, csodálatos élményeik voltak. Angyalt láttak, és találtak egy kedves kis gyermeket is Betlehem szélén, egy poros istállóban. Fény és szeretet hatotta át az ártatlan csecsemő környezetét. Jó volt ott bóbiskolni, de utána hazamentek. Nem lettek mindentudó menedzserei és kiváltságokban részesített kegyeltjei a Szent Családnak. Visszamentek a nyájhoz, a sokszor hűvös pusztára, ...

Bővebben »

Karácsonyi pásztorlevelek (3.) – Isten nyitogatja szívünket

„És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivelhogynem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál. 11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.” (Lukács 2, 7, 11,12) Karácsonykor az emberek jókedvűek, hiszen a meleg ...

Bővebben »