Műhely

Beder Tibor tükre

Ki vagyok én? – teszi fel a kérdést legújabb könyvében Beder Tibor tanár, s a választ a kötet lapjain fogalmazza meg nemcsak önmaga, hanem gyermekei, unokái, s nem utolsósorban a szélesebb olvasóközönség számára. Sarány István könyvismertetője. Három gyermek, kilenc unoka és egy dédunoka – ennyi is bőven elegendő lenne mérlegként arra, hogy az embert öregségére büszkeség töltse el, emelt fejjel ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…aranyláznak nevezett járvány. Ebbe a betegségbe sokan belepusztultak, mások egész életükben viselték a szövődményeit. Az aranyláz egyik legérdekesebb áldozata Johann August Sutter volt – történetére Stefan Zweig Csillagórák című történelmi miniatűrjei között bukkantam rá. Sutter Bázel környékéről származott és bírósági végzés elől szökött Amerikába 1834-ben. Ekkor éppen csődbe ment üzletember volt, mellesleg tolvaj és váltóhamisító, elhagyta feleségét és három fiát, ...

Bővebben »

Csoóri Sándor (1930–2016) emlékére

Hosszan tartó súlyos betegség után, 2016. szeptember 12-én hajnalban, életének 87. évében elhunyt Csoóri Sándor kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, prózaíró. A hozzá fűződő emlékeit idézi fel Székely Ferenc. Csoóri Sándor gyakran járt Erdélyben, kiváló kapcsolatokat ápolt az erdélyi írókkal, művészekkel, közéleti személyiségekkel. 1994. augusztus 18-án részt vett a Székelyszentistvánon tartott első Szent István Napok ünnepségén, amely ...

Bővebben »

Hazatérés

Az utóbbi időben több könyv jelent meg a Székelyföldről elszármazott szerzők tollából, olyan kötetek, amelyek a szülőfölddel való eleven kapcsolatot mutatják be, elkalauzolnak egy-egy település, térség vagy család múltjába, felleltározzák a szülőhely tárgyi és szellemi néprajzi értékeit – valamennyi hasznos könyv mindazok számára, akiket érdekel közelmúltunk. Holnap Parajdon mutatják be dr. Parajdi Incze Lajos A Hargita lelke. A Sóvidék szellemi ...

Bővebben »

Párizs és a bizsergető gondolatok 13. – A paradicsomi lét keresése

A Montmartre-i temetőben Léo Délibes és Edgar Degas sírjánál is megálltam. Előbbit nem ismerem különösebben, ám a Coppélia című balett egyik könnyed, szinte trillázva nevető dallama gyerekkorom óta végigkísér, mint Degas ismétlődő, de megunhatatlanul kecses és mozdulataikban színes balerinái is. Persze sok más ismert névvel is találkoztam a fejfákon, kriptákon vagy magukon a sírokon, nevekkel, melyek, ha mást nem is, ...

Bővebben »

A firtosmartonosi unitárius templom orgonájának története 2.

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A keresztúri egyházkör unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Az orgonaalap és az ajándék tőke összesített rövid kimutatása értékes részleteket hoz az orgonatörténettel kapcsolatban: „A múlt számvétel óta tervezett az ekkla, nemcsak hanem munkában vett egy orgona csináltatást, ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…ülőke – ez esetben az, aminek helyzete akár árulkodó jelként megmutatja, hogy férfi járt nemrég az illemhelyen. Ez utóbbi szóösszetétel azt sugallja, hogy az illem megkívánja tőlünk, hogy egy külön helyre vonuljunk el illetlen, ám természetes dolgainkkal. Miközben az ülőkét le- és felhajtjuk, eszünkbe sem jut, hogy ez is a civilizáció vívmánya. Nyugat-Indiában időszámításunk előtt 2500 körül az emberek a ...

Bővebben »

Párizs és a bizsergető gondolatok 12. – Privát Pantheon

Nem szándékozom felsorolni, kik kaptak helyet Párizs sokat emlegetett híres temetőiben, az ellenben fontos, hisz őket meg engem egyaránt jellemez, kiket és miért kerestem meg közülük, elidőzvén sírjaiknál. Itt a temetőkben is rend és viszonylag pontos tájékoztatás van. Legalábbis, ha a jelentős személyiségek hollétéről van szó. Már a bejáratnál egy kifüggesztett, számozott térképpel és betűrendes névsorral ellátott tábla hirdeti, a ...

Bővebben »

Éjszaka…

Éjszaka arra ébredt, nem kap levegőt. Először azt hitte, álmodik, kívülről, mintha a szelleme eltávolodott volna a testétől, felülről „nézett le” önmagára, látta magát, ahogy fuldoklik, a szorongató érzés azonban, az álom és ébrenlét határán is tovább folytatódott, addig, sőt azután is, amíg valóban megébredt. Úgy tűnt, hiába lélegzik, a levegő nem hatol be a tüdejébe, nem áramlik szét az ...

Bővebben »

III. Homoródmente Népviseletben. Kápolnásfalu az idei házigazda

Az idén a két Homoród forrásvidékén fekvő Kápolnásfalu lesz a házigazdája a III. Homoródmente Népviseletben rendezvénynek, amelynek főszervezője a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. Kürtőskaláccsal és pálinkával várják szombat reggel tíz órakor az érkező vendégeket és a népviseletbe öltözött részt vevő csoportokat a polgármesteri hivatal előtti téren Az érdeklődők Bálint Irma vezetésével meglátogathatják a község tájházát és belelapozhatnak a második alkalommal napvilágot látott ...

Bővebben »