Műhely

Identitáskeresőben, avagy költőkkel, asztal mellett

Bogdán József pap-költő legújabb verseskötete nemrég jelent meg Újvidéken, a Forum Könyvkiadónál A szavak néha követ. Fehértemplomi képeslapok címmel. Rafi Lajos Halottként él az Isten című gyűjteményes kötete megjelenéséről nemrég számoltunk be lapunkban. A köteteket Bacsa Melinda, illetve Ferencz Zoltán és Siklódy Ferenc illusztrálta. A két könyvet párhuzamosan olvasta Sarány István. Nem hiszek a véletlenekben, de olykor szembesülök azzal a ...

Bővebben »

A székelyszentléleki templom főoltára

Székelyszentlélek a Felső-Nyi­kómente egyik legrégibb települése, Székely­ud­varhelytől 10 km-re északnyugatra fekszik. A falu az 1333-as pápai tizedjegyzékben a Telegdi főesperesség Erdőháti esperesi kerületének egyik egyházközségeként került említésre Sanctus Spiritus néven.1 Székelyszentlélek sokáig Farkaslaka, Bogárfalva és Malomfalva2 anyaegyháza volt, Francesco Leone da Modica ferences szerzetes 1638. évi jelentésében is e három falu anyaegyházaként szerepel, a hívek lelki gondozását ekkor licenciátus végezte.3 ...

Bővebben »

Beszélgetés Deáky Andrással Gyimesbükk zarándokhellyé válásáról – Romjainkat sem hagyhatjuk pusztulni, hol a csodát megéljük

Zarándokhellyé azok a helyszínek válnak, ahol csoda történik, a csodák pedig szentekhez köthetők. Gyimesbükkön Deáky András nyugalmazott iskolaigazgató szavai szerint „másképp esett meg a csoda”: kilenc évvel ezelőtt akkora érdeklődés és összefogás telepedett rá az ezeréves határra, amekkorától még mindig könnybe lábadnak a szemek. A zarándokhellyé válás folyamatáról beszélgetett Kovács Hont Imre Deáky András tanárral, panziótulajdonossal. – Az utóbbi évtizedben ...

Bővebben »

A csehétfalvi unitárius templom orgonájának története

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A keresztúri egyházkör unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Csehétfalva a Nyikó mentén, a Firtos tövében elhelyezkedő völgykatlanban, Udvarhelytől északra fekszik. 1566-ban Cheherdfalva néven jelentkezik a regestrumban, majd 1602-ben Csehédfalva formában fordul elő. Az egyházközség a tarcsafalvi egyházközséghez ...

Bővebben »

Peru, a szivárványos csoda 21. – Úszószigetek népe

A Titicaca tavon béke honol. Partjait totoranád szegélyezi, melynek kisebb-nagyobb hajladozó kötegei mindegyre fölbukkannak a víz felszínén. Körülbelül fél órát hajókáztunk, míg fölbukkant az első valódi, ember alkotta úszó szigetcsoport. A híres szigetek – számukat körülbelül négyszázra becsülik – ebből a tavon növő nádból készültek. Gyakorlatilag ennek a víz felszínén földdel, hordalékkal összegubancolódott erős gyökérzetéből kialakult vékony rétegre erősítenek újabb ...

Bővebben »

Csíkszentlélek: kihívásokkal újjáéledő közösség

Csíkszentlélek temploma pünkösdkor tartja búcsúját. Az ünnep majdnem egybeesik a csíksomlyói búcsúval, így az egyházközség kénytelen szembenézni azzal a ténnyel, hogy a szentléleki búcsú a pünkösdszombati somlyóinak az árnyékában történik. De milyen is az a közösség, ahol a magyarok legnagyobb zarándoklata vet árnyékot a helyi búcsúra, miközben az újonnan beköltöző városi közösség is árnyékot hoz az „őslakos” szentlélekiek fölé? Biztos, ...

Bővebben »

Pünkösdi kínálkodás

Hajdanán, amikor még csíki diák voltam, ki nem hagytam volna egyetlen csíksomlyói búcsút sem. Ennek két legfőbb oka nem vallási indíttatású volt, hanem sokkal prózaibb. Elsősorban nagyon imponált nekünk, hogy végre mi is tehetünk valami „rendszerellenest”, ugyanis abban az időben – az 1970-es évek végén – szigorú büntetést helyeztek kilátásba annak a diáknak, akit „tetten értek”, hogy templomba jár. A ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…révület, amiről leghamarabb a sámánok, varázslók szertartásai jutnak eszünkbe. Elsődleges célja megtisztuláshoz, katarzishoz vezetni. A katarzis eredeti jelentésében az ókori görög drámák azon hatására utal, ami kiemeli az embert a hétköznapok világából és megtisztult erkölcsiséget hoz létre a lélekben. A modern tudományos kutatások tárgyát képezi, hogy hogyan idézhető elő egészségkárosodás nélkül a révület (különböző tudatmódosító szerek fogyasztása, lelki ráhangolódás stb.), ...

Bővebben »

Beszélgetés Balázs József festőművésszel, az alfalvi keresztalja vezetőjével – Nem kell félned, ha Mária kötényében zarándokolsz

Balázs József gyergyóalfalvi festőművészt nem szükséges bemutatni a székelyföldi olvasóknak, az alkotás és annak szeretete mellett egy másik szerepkörben is ismerhetjük: hosszú évek óta az ő vezetésével zarándokol Csíksomlyóra az alfalvi gyalogos csoport. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy az alfalvi keresztalja élén ne a szalmakalapos, mindig vidám Balázs Józsefet lássuk, kezében fakereszttel, szívében pedig tengernyi alázattal gyalogolva a csíksomlyói Szűzanyához. ...

Bővebben »

Beszélgetés dr. Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokával – Igazi szabadságot csak Isten tud adni az embernek

Az idei jubileumi pünkösdszombati csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Papi hivatásáról, a kommunista rendszerben töltött ifjúkoráról, szekularizációról és a hivatások számának csökkenéséről, a hivatásgondozásról, egyház és társadalom kapcsolatáról, az ünnepek szerepéről, a somlyói búcsúról és a zarándoklat értelméről beszél Borsodi L. László kérdéseire válaszolva. – Középiskolai és teológiai évei az ...

Bővebben »