Műhely

Peru, a szivárványos csoda 16. – Úton Bolívia felé

Még az elején, körülbelül egy órára rá, ahogy elindultunk Nazcából, érdekes természeti képződménynél álltunk meg: mély és széles, zegzugos szakadékot láttunk, amely hosszan húzódott végig az út mentén. Ez volt a Nazca-törésvonal, a kőzetlemezek mozgásának egyik látványos eredménye, mint ahogyan az arrafelé gyakori földrengések is annak tulajdoníthatók. Az első látásra egyszerű mély árok – mely Észak-Amerikában a Szent András törésvonalban ...

Bővebben »

Mordiás nyomában

A héten Farkaslakán tartotta soros előadását a Székelyföldi Akadémia, a rendezvényen ismertették Az élet íze című, néprajzi gyűjtéseket, közléseket tartalmazó kötetet, amely P. Buzogány Árpád szerkesztésében jelent meg a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadásában, Székelyudvarhelyen. Az alábbiakban Balázsi Dénes könyv­ismertetője olvasható. Néprajzi gyűjtéseink és közléseink nem a mai élet ízeit kínálják a mai olvasónak. A közeli vagy távoli múltunk anyagi ...

Bővebben »

A csíkszeredai Stúdió-9 tárlatának margójára

Ma zárul a kolozsvári Minerva Galériában a csíkszeredai művészeket tömörítő Stúdió 9 csoportosulás Készen-lét című tárlata. A kiállított műveket Székely Géza grafikus méltatja. Készen-lét: talán ezzel a kétértelmű kifejezéssel jellemezhetjük legtalálóbban a kolozsvári Minerva Galériában megnyílt Stúdió-9 tárlatának összképét. Egyrészt mivel a kiállítók mindegyike önálló arculattal bíró, kiforrott hangvételű képzőművész. Ekképpen tehát a saját útját járó öntörvényűség, „készenlévőség” jellemzi képi ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…illatvásárlás. Összevisszasága nem egy nőnél leginkább egy húsvéti locsolás estjének zagyva illatzűrzavarát eredményezi. Gondoljuk csak el, hogy a modern hölgy elegáns vagy sportos ruháján, ruhája alatt, felett hányféle mosószer, öblítő, izzadást gátló guriga, arckrém, kézkrém, testápoló, fürdősó, sampon, fogpaszta, kölni vagy parfüm egyvelegét hozza magával. Ráadásul ott vannak a nem mindig eltakarható evési szokásai is: a tejterméket egyáltalán nem fogyasztók ...

Bővebben »

Írj rám!

fenti szerkezet az elektronikus formában levelezők között terjedt el, és vélhetően a szólj rám analógiájára keletkezett. Ez utóbbit általában felhívásnak szánták. Erről tanúskodik József Attilának a Kései siratóból idézett két sora. Idézem: „A gyereknek kél káromkodni kedve / nem hallod mama? Szólj rám!” Radnótinál pedig ezt olvassuk: „Kiálts rám, barátom, felkelek”. Mivel az interneten folyó levelezés igen széleskörűvé vált, a ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…illatos história. Akik erről írnak, röviden úgy szoktak fogalmazni, hogy az ember már a civilizációja kezdetén felismerte az illatok sokféle hatását: érzékiség keltése és fokozása, szakrális rítusok csúcsra járatása, mint a papi beavatás „tömjénezése”, vagy az uralkodók szent olajjal való „felkenése”. A drága tömjén birtoklása egyben hatalmi szimbólum is volt. Az illatok utáni hajszában az ember nap mint nap vétkezett ...

Bővebben »

Társadalommérnöki illúziók és kisebbségpolitikai kiútkeresés

Április 4-én töltötte hatvanadik életévét Salat Levente esszéíró, filozófiai és politikatudományi szakíró, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A csíkszeredai születésű, Kolozsváron élő egyetemi tanár, a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának dékánhelyettese elektronikus levélben válaszolt Daczó Katalin kérdéseire. – Csíkszereda pusztán egy születési adat, amely végigkíséri, vagy több annál? – Határozottan több egy születési adatnál, bár nem annyira a ...

Bővebben »

Himnusz Szent László királyról – Regis regum civis ave (1192 körül)

Idén ünnepeljük Szent László királyunk trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulóját. A kettős évforduló kapcsán a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága Szent László-emlékévvé nyilvánította az idei esztendőt. A lovagkirályra emlékezünk Málnási Ferenc kolozsvári ny. magyartanár alábbi kis tanulmányával, amelyben a Szent László királyról írt latin nyelvű himnuszt és két magyar fordítását hasonlítja össze. Regis regum civis, ave, regum gemma, Ladislae, ...

Bővebben »

Útra kelünk Bolíviába

A mocsika és a Nazca kultúrával párhuzamosan fejlődött harmadik nagy preinka (inkák előtti) civilizáció – azaz Tiahuanaku (más írás szerint: Tiahuanacu, Tiwanaku) kultúra megismeréséhez át kellett mennünk Bolíviába. Oda eljutni már önmagában sem mindennapi történet volt, hisz utunk több mint 4000 méter magasba és határon át – dél-amerikai határon, mert ez is számít! – vezetett. Ahhoz, hogy hozzászokjunk a sajátos ...

Bővebben »

Dr. Nagy András könyvének olvasatai

Újból megjelent dr. Nagy András: Lót visszanéz című önéletrajzi munkája. A kétkötetes művet szerdán mutatták be Csíkszeredában, a Városháza tanácstermében. Az alábbiakban Székedi Ferenc könyvismertetője olvasható. A laikusok által meglehetősen vázlatosan ismert bibliai történet szerint az Úr ítéletet mond a bűnös városok, Szodoma és Gomora fölött, ám felszámolásuk-felégetésük előtt szeretné megmenteni az ott élő, igaznak bizonyuló embereket. Két angyal segítségével ...

Bővebben »